Курсова робота «Дослідження впливу інформаційного забезпечення маркетингових досліджень на ефективність роботи підприємства ВАТ «ПівдГЗК», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 02.11.2009 13:16 · від Лена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1.Резюме 3 2.Поточна маркетингова ситуація 5 3.Аналіз можливостей та спірних питань 8 4.Цілі та завдання плану 10 5.Стратегія маркетингу 12 6.Програма дій 15 7.Порядок контролю за виконанням плану 16 8.Бюджет 18 9.Спеціальна частина. Дослідження впливу інформаційного забезпечення маркетингових досліджень на ефективність роботи підприємства ВАТ «ПівдГЗК» 21 10.Висновки по роботі 28 11.Список використаних джерел 30

Висновок

Метою написання даної курсової роботи є дослідження особливостей впливу інформаційного забезпечення маркетингових досліджень на ефективність роботи підприємства.

Об’єкт дослідження інформаційного забезпечення – це відкрите акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

Предмет – забезпечення маркетингових досліджень інформаційною базою для більш ефективної роботи даного підприємства.

В процесі написання роботи було визначено, що ВАТ «ПівдГЗК» почало своє існування з 1990 р., з 1955 до 1990 р. «ПівдГЗК» був державним підприємством. Основним видом діяльності комбінату є видобуток залізної руди відкритим способом і виробництво концентрату та агломерату. ВАТ «ПівдГЗК» займає одне з головних місць у виробничо-господарському комплексі України. Він є монополістом серед Українських ГЗКів в області виробництва залізорудного (доменного) агломерату і займає 15% українського ринку концентрату. Балансові запаси ВАТ «ПівдГЗК» на розроблюваних площах оцінюються майже у 2 млрд. т. залізорудної сировини, чого при збереженні теперішніх обсягів виробництва вистачить ще на 30 років роботи.

Основними споживачами агломерату є підприємства України, концентрат постачається як на внутрішній, так і на зовнішні ринки, переважно в країни Центральної та Східної Європи.

При розробленні стратегії розвитку комбінату на середньостроковий і довгостроковий періоди з використанням матриці SWOT- аналізу було виявлено сильні та слабкі сторони підприємства ВАТ «ПівдГЗК», а також можливості і загрози його функціонування. Були встановлені ланцюгові зв’язки, які надалі можуть бути використані при виборі стратегії підприємства.

Спеціальна частина даної курсової роботи була направлена на дослідження інформаційного забезпечення маркетингових досліджень. В результаті було виявлено, що ВАТ «ПівдГЗК» має недосконалу структуру відділу маркетингу, що негативно впливає на діяльність підприємства в цілому. Проте на вдосконалення вже існуючої структури, або на створення якісно нового рівня маркетингу на підприємстві потрібні значні капітальні вкладення, яких, на жаль, підприємство на даний період часу не має. В теперішній час ВАТ «ПівдГЗК» знаходиться у тяжкому економічному становищі. Підприємство неплатоспроможне. Близько 80% прибутку комбінат сплачує у вигляді податків. ВАТ «ПівдГЗК» відчуває нестачу оборотних коштів. Про критичне становище комбінату свідчить той факт, що підприємство не має грошових коштів для оплати короткострокових зобов’язань. Навіть при умові погашення дебіторської заборгованості підприємство може розрахуватися з кредиторами лише на 81,9%. Причиною зниження ліквідності є ріст кредиторської заборгованості, який суттєво попереджає ріст дебіторської заборгованості. Це пов’язано з несвоєчасною сплатою по рахункам за відвантажений агломерат та концентрат підприємствами - споживачами продукції комбінату, що, відповідно, впливає на несвоєчасність розрахунків.

Отже, для подальшого ефективного функціонування підприємства ВАТ «ПівдГЗК» необхідно дотримуватися стратегії диверсифікації, яка вже була обрана підприємством раніше, проте потрібно вдосконалити службу маркетингу, яка допоможе у виконанні обраної стратегії. В свою чергу відділ маркетингу стане спроможним збирати первинну інформацію, яка виведе підприємство на якісно новий рівень розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?