Курсова робота «Формування музичного мислення учня-музиканта», 2006 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 01.11.2009 16:25 · від olgnet · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Психолого-педагогічні аспекти формування музичного мислення особистості 6 1.1. Концепції музичного мислення в історії музичної педагогіки ХVІІІ-ХХ ст 6 1.2. Зміст та сутність музичного мислення 14 1.3. Понятійний компонент у структурі музичного мислення 23 Розділ ІІ. Педагогічне керівництво процесом формування музичного мислення учнів-музикантів 31 2.1. Шляхи інтелектуалізації навчально-освітнього процесу в практичній діяльності педагога-музиканта 31 2.2. Виконавська діяльність як чинник розвитку музичного мислення учнів-музикантів 36 2.3. Організація роботи з формування музичного мислення учнів - музикантів в інструментальному класі 38 Висновки 50 Список використаної літератури 52

Висновок

Вивчення процесу формування музичного мислення учнів-музикантів є комплексним, оскільки використовує знання різних галузей науки: педагогіки, психології, мистецтвознавства, які розглядають складний механізм творчої діяльності і музичне мислення як один з її компонентів.

Як інтегративна здібність і процес, музичне мислення опирається на складний комплекс музичних здібностей і є їх вершиною, що поєднує музичний, емоційний, комунікативний, пізнавальний та культурний досвід людини.

Включення учня-виконавця музики в музично-мисленнєву діяльність розвиває його музично-творчі і загальні здібності.

Музичне мислення як художній “прорив” у світ естетично-духовних цінностей є однією з найважливіших форм актуалізації суті творчої особистості.

Формування музичного мислення учнів-музикантів – це формування в них усіх видів процесу мислення: образного, абстрактно-логічного, наочно-дійового; усіх розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, абстракції, конкретизації, узагальнення у процесі засвоєння виконавських та музично-теоретичних знань та практичних вмінь і використання їх у професійній діяльності.

Можливість педагогічного керівництва процесом формування музичного мислення учнів-музикантів забезпечується використанням спеціальної системи методів аналізу музичного твору, що включають методи цілісного, диференційованого аналізу музичних творів, метод комплексного аналізу історичної епохи, методи проблемного навчання. Розвитку музичного мислення учнів-музикантів сприяють бесіди, роздуми, оцінні судження, порівняння і зіставлення з малюнком, словом, рухом.

Розвиток музичного мислення учнів-музикантів пов’язаний передусім з накопиченням фонду знань, які сформовані у складну і рухливу систему. Збагачення особистого досвіду учнів відбувається в процесі руху від незнання до знання, від знань нижчого порядку до знань вищого порядку і т.д.

Кількісне збільшення знань є обов’язковою, але недостатньою умовою розумового розвитку учнів. Учні повинні володіти мисленнєвими операціями – аналізом, синтезом, порівнянням, узагальненням, які допоможуть їм глибше і серйозніше розібратися в музичних творах.

Вирішення проблеми становлення музичного інтелекту учнів-музикантів тісно пов’язане не лише з вибором музичного матеріалу, але й з розширенням методів роботи над репертуаром.

У музично-виконавському мистецтві, як і в будь-якій галузі художньої діяльності, форма і зміст виступають у нерозривній єдності. Для того, щоб осягнути музично-художній образ, необхідно не лише уявити його, але й зрозуміти, якими конструктивними і художньо-виражальними засобами композитор розкриває переживання людини. Саме тому велика увага повинна надаватися аналітичній роботі. Поглиблений аналіз різних творів, яскраві порівняння і зіставлення, широкі стильові узагальнення є передумовою для розвитку мислення учнів-музикантів, розвиває їх здібності до осягнення фундаментальних закономірностей музичного мистецтва.

Цілеспрямований розвиток музичного мислення учнів-музикантів відкриває широкі можливості для створення ціннісних установок розвитку творчих здібностей учнів і веде до формування їх духовної культури.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?