Дипломна робота «Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 05.11.2009 20:31 · від Neitrino · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Фінансові ризики іпотечного кредитування: загальна характеристика та теоретичні основи 6 2. Оцінка фінансових ризиків на іпотечному ринку 28 3. Управління фінансовими ризиками на ринку іпотечного кредитування 55 4. Міжнародний досвід управління ризиком 72 5. Cучасний стан іпотечного кредитування в Україні 95 6. Управління іпотечними ризиками в Україні 105 7. Проблеми та перспективи іпотечного ринку України 117 Висновки 123 Додатки Список використаних джерел 127

Висновок

У даній роботі науково обґрунтована загальна характеристика іпотеки та ризиків, які виникають на іпотечному ринку, досліджено моделі оцінки ризиків та визначені основи управління ними. Також розглянуто зарубіжний досвід і сучасну практику іпотечного кредитування в Україні та ризиків, пов’язаних з ним. Це дозволило сформулювати низку висновків, які відображають вирішення завдань роботи відповідно до поставленої мети.

1. Іпотека є одним з ефективних механізмів ресурсного забезпечення відтворювальних процесів. Висока соціально-економічна значущість цього інституту визначає його значну привабливість для економічних систем, у першу чергу тих, які стають на рейки ринкової економіки. Результатом еволюції наукової думки у сфері іпотечних відносин є підхід до розуміння іпотеки як складного механізму ефективного використання ресурсів в ринковій економіці.

Іпотека забезпечує: задоволення особистих потреб громадян у житлі; збереження та примноження заощаджень громадян, створення умов для розвитку орендного бізнесу завдяки інвестуванню коштів у нерухомість; на суспільному рівні – мультиплікаційний ефект в різних секторах економіки, трансформацію потенційного попиту в платоспроможний, збільшення ємності фінансового ринку. Іпотека сприяє інтеграції різних типів ринків, об’єднуючи їх у взаємозалежну систему, тим самим сприяючи стабільності загальноекономічної системи як цілісного організму. Інтегруючи різні види ринків, іпотека створює передумови диверсифікації інвестиційних потоків у численних сегментах національної економіки.

2. У процесі формування національних систем іпотечного кредитування у світі отримали розвиток дві основні моделі організації іпотечної системи – класична американська і німецька. Перша включає операції на первинному і вторинному, який, у свою чергу, базується на одно- та дворівневій моделях, іпотечних ринках. Розвиток вторинного іпотечного ринку супроводжується диверсифікацією суб’єктової структури останнього, ускладненням механізмів руху капіталу та нерухомості, створенням ефективних систем забезпечення руху вартостей, що своїм наслідком має розширення ємності іпотечного ринку та підвищення рівня збалансування попиту і пропозиції на ньому. Друга базується на основній ланці – спеціалізованих кредитних установах, якими є ощадні інституції і в яких вкладники і позичальники іпотечних кредитів представлені в одній особі. Зазначена схема дозволяє здешевлювати позики порівняно з їх ринковою вартістю.

3. Іпотечне кредитування відрізняється від звичайного дуже великими об'ємами: розміри іпотечного кредиту перевищують багато видів кредитів. Все це робить заставне кредитування високо ризикованим — відсоток неповернених кредитів в ньому достатньо високий і значно перевершує показники при інших видах кредитування.

Тому специфіка іпотечного кредитування та виникаючі при цьому іпотечні ризики, а також величезна частка житлового інвестування в загальному інвестиційному процесі вимагають більшого контролю і уваги до іпотечного кредитування з боку держави, особливого регулювання всього інвестиційного процесу, зокрема введення іпотечних стандартів і норм, гарантій та спеціального страхування, а також інших достатньо жорстких стабілізуючих економіку заходів.

Серед ризиків, які притаманні іпотечному кредитуванню виділяють політичні, кредитні, ринкові, процентні, ліквідності, валютні, операційно-технологчні, дострокового погашення, ризики репутації, банкрутства, кон′юктури, інформаційні, агентські та систематичні.

4. Розрахунок моделей оцінки ризику іпотечного кредитування ставить за мету визначення тісноти зв'язку між показником функції й чинниками спрямованості та ступеня впливу кожного чинника, резервів впливу чинників на рівень страхового ризику, а також чинників із найбільшим ступенем впливу.

Згідно з методикою комплексної оцінки та шкалою кінцевих висновків отримана величина загального оціночного балу досліджуваного підприємства ВАТ «Кийвміськбуд» становить 4, що говорить про те, що рівень страхового ризику, кредитоспроможності і партнерської надійності оцінюється на рівні між низьким з некерованим ризиком та достатнім з передбачуваним ризиком. Це означає, що страхові, кредитні і виробничо-господарські партнерські відносини суб’єктів ринкової діяльності з даною будівельною організацією забезпечувалися результатами фінансово-економічної діяльності в 2007 році в середньому на нормативному рівні, проте вже існував певний ризик загрози погіршення фінансового стану.

Також запропонований економіко-математичний метод визначення рівня страхової ціни ризику дає можливість враховувати обсяги найбільш вагомих залогових факторів, управляти показниками іпотечного кредитування інвестицій в житлове будівництво і вживати заходів щодо розвитку такого виду кредитування та зведення житла.

5. При управлінні ризиками використовується базова модель іпотечного кредитування - дворівнева. На першому рівні (первинний ринок) потенційні позичальники (виступаючи в ролі вкладника) мають можливість накопичити в комерційному банку первинний внесок (30% від вартості житла), а потім на суму, що залишилася, отримати іпотечний кредит. На другому рівні (вторинний ринок) ІЖК проводиться рефінансування виданих кредитів.

6. Іпотечне страхування, зазвичай, використовують, щоб зменшити ризик високого співвідношення суми кредиту та оціночної вартості іпотеки. Іпотечне страхування дозволяє кредиторам розширити межі даного співвідношення, не надто збільшуючи портфельний ризик. Це, у свою чергу, дозволяє кредиторам розширювати фінансування покупців житла, які у іншому випадку, можливо, не змогли б придбати будинок через відсутність коштів для першого внеску.

7. В Україні впродовж 2001–2007 років спостерігався динамічний розвиток банківського сектора. Середньорічні темпи зростання банківських активів склали близько 40%. За цей період в кредитному портфелі банків простежується зростання частини іпотечних кредитів, виданих фізичним особам (у 2007 році – 12%), що яскраво характеризується тенденцію до поступової переорієнтації банківського бізнесу в Україні від обслуговування корпоративних клієнтів на роздрібний ринок. Ринок нерухомості в Україні також знаходиться на етапі розвитку. Характерною особливістю ринку нерухомості є різке його зменшення в 1990-х роках і поступове збільшення починаючи з 2000 року.

Проте розвиток українського ринку іпотеки останнім часом дещо понизило свій темп. Початок 2008 року ознаменувався підвищенням процентних ставок іпотечних кредитів. Сьогодні отримати кредит на житло практично неможливо. Багато банків відмовилися від програм іпотечного кредитування взагалі. Інші ж, пропонують просто нереальні умови. Причина - світова фінансова криза, відлуння якої хвилею прокотилося і по українській економіці, не минувши і ринок іпотечного кредитування. На сьогоднi ситуацiя в банкiвськiй системi України визначається зовнiшнiми чинниками (iпотечна криза, зовнiшнi запозичення), та внутрiшнiми (полiтична ситуацiя, антиiнфляцiйнi заходи тощо). При даній ситуації роль держави в створенні ефективного ринку житлової іпотеки в Україні є ключовою і найближчим часом тільки посилиться.

Порівнюючи із США, іпотечний ринок України ще слабо розвинений, його частка по вiдношенню до активiв банкiв становить 9,5%, а до ВВП — лише 8% (в США — вiдповiдно 30% та 75%). В Українi iстотно вища якiсть i нижча ризикованiсть iпотечного кредитування: не поширена видача кредитiв без перших внескiв, без пiдтвердження кредитоспроможностi, без застави тощо. Структура iпотечного ринку i система взаємозв’язкiв з iншими секторами фiнансових ринкiв в Українi набагато обмеженiша, простiша i прозорiша, нiж у США.

Отже, в Україні, в умовах нестійкої економічної ситуації і проблем, пов'язаних із відсутністю достатньої правової бази іпотечного кредитування, рівень ризиків вище ніж на заході. Однак і він може знижуватися в результаті відповідних дій з боку банків або, у разі потреби, уряду.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?