Курсова робота «Аудит розрахунків з оплати праці», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.11.2009 22:29 · від Mozgova · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна сутність аудиту розрахунків з оплати праці та характеристика джерел його проведення 1.1. Організація та розвиток аудиту в Україні 1.2. Актуальність та економічна доцільність проведення аудиту розрахунків з оплати праці в сучасних умовах господарювання 1.3. Огляд нормативних документів, що регламентують порядок обліку і аудиту розрахунків з оплати праці Розділ 2. Характеристика ВАТ «ПівдГЗК» 2.1. Характеристика підприємства ВАТ «ПівдГЗК» 2.2. Оцінка техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства Розділ 3. Аудит розрахунків з оплати праці ВАТ «ПівдГЗК» 3.1. Організаційні принципи та методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці 3.2. Перевірка правильності формування та використання фонду оплати праці 3.3. Перевірка правильності розрахунків з оплати праці та відображення в регістрах обліку та звітності ВАТ «ПівдГЗК» 3.4. Можливі порушення розрахунків з оплати праці Розділ 4. Узагальнення результатів аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці Висновки Список використаних джерел Додатки Теорія так собі, але роботу варто качати заради додатків.

Висновок

Заробітна плата має важливе значення для підприємства, працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати майже як найважливіше. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок – абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки пов’язані з заробітною платою. Для того щоб покращити на підприємстві облік оплати праці керівництву слід краще організовувати контроль за якістю та кількістю затраченої праці, за використанням фонду заробітної плати та іншими грошовими коштами які виділяються для оплати праці працівників підприємства. Досліджуючи питання розрахунків з оплати праці, аудитору слід пам’ятати, що за бухгалтерськими даними криються різнобічні інтереси роботодавця, працівника і держави. У сучасному товарному виробництві, заснованому на наймі робочої сили, заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна товару, в формі якого найманий працівник продає свою робочу силу. Для найманого працівника – це його трудовий дохід, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили. Для суб’єкта господарювання заробітна плата – це елемент витрат на виробництво, що входить до складу собівартості продукції і впливає на фінансову результативність господарської діяльності. Для держави заробітна плата є об’єктом державного регулювання, з одного боку, а з іншого - об’єктом оподаткування. При перевірці, враховуючи різнобічні інтереси сторін, аудитор повинен встановити об’єктивну істину про інформацію, відображену у фінансовій звітності, в бухгалтерському обліку та первинних документах щодо повноти, об’єктивності, достовірності та законності з питань дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці, та довести встановлену істину через аудиторський висновок до користувачів. Аудит розрахунків з оплати праці та дотримання трудового законодавства є досить трудомістким на середніх і великих промислових підприємствах, де його доцільно виділити в окремий розділ. На невеликих підприємствах він підлягає перевірці в складі розрахункових операцій. Зарубіжний досвід показує, що аудит є обов'язковим атрибутом ринкової економіки будь-якої країни. Розвиток аудиту в Україні почався після прийняття Закону "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. Метою аудиту визнано сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку. Найважливішою функцією фінансово-господарського контролю є ліквідація недоліків у діяльності підприємства та їх профілактика, сприяння підвищенню ефективності господарювання. За результатами проведеного аудиту керівництво підприємства за участю трудового колективу розробляє заходи щодо ліквідації і запобігання повторення недоліків у наступній діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення