Дипломна робота «Стратегічне управління інноваційної діяльності підприємств», 2009 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 31.10.2009 12:37 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Інноваційна діяльність як основа розвитку промислових підприемств 7 1.1. Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств. 7 1.2. Формування інноваційного клімату підприємств 22 1.3. Динаміка розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні 35 Розділ 2. Аналіз інноваційної діяльності підприємтсв в сучасних умовах 51 2.1. Загальна характеристика фінансово господарської діяльності підприємств 51 2.2. Питання інноваційної діяльності підприємства в ринкових умовах 66 2.3. Аналіз особливостей інноваційної діяльності підприємства.76 розділ 3. Рекомендації щодо поліпщення інноваційної діяльності підприємств 85 3.1. Рекомендації щодо поліпшення інноваційної діяльності підприємств 85 3.2. Рекомендації щодо поліпшення управління розвитком інновацйної діяльності суднобудівного підприємства 91 3.3. Інноваційна політика на підприємствах в сучасних ринкових умовах 97 Висновки 117 Список використаних джерел 119 Додатки 126

Висновок

В магістерській роботі надано теоретичне узагальнення та нове рішення наукового завдання, яке полягає у визначені теоретичних засад та розробки рекомендацій по стратегічному управлінню підприємствами. Основні наукові результати проведеного дослідження містяться в наступному:

1. Інноваційна теорія перебуває в етапі активного розвитку, це підтверджується зростанням кількості наукових робіт та досліджень.

«Інновація» - це єдиний в своєму роді процес, що поєднує науку і техніку, економіку та управління. Цей процес перетворення наукового знання у фізичну реальність. Удосконалено та доповнено класифікацію інноваційного процесу. Аналіз літературних джерел дозволив виявити складові інноваційного процесу.

2. Інноваційна модель соціального та економічного розвитку визначена як стратегічний пріоритет для суднобудування України. В сучасних ринкових умовах суднобудування України повинно знайти свій напрям і гідне місце на світовому ринку, займаючи провідну позицію у сферах економіної діяльності.

3. На основі дослідження вітчизняного та іноземного досвіду державного регулювання інноваційної діяльності визначено, що забезпечення інноваційного процесу державою відбувається за напрямами, які визначені законодавчою та адміністративною владою України. Передбачається гармонізація інноваційного законодавства України з міжнародними угодами і конвенціями у сфері захисту інтелектуальної власності, створення договірно-правового поля міжнародної науково-технологічної кооперації зі стратегічно важливими партнерами.

4. Перехід від традиційної стратегії прямих технологій до стратегій створення передумов для інновацій неможна вважати достатньою умовою для позитивних зрушень в інноваційної діяльності суб’єктів господарювання України. Успішна реалізація стратегії створення умов для активізації інноваційних процесів можливо лише за наявності відповідних дійових інструментів.

5. Аналіз інноваційної активності суднобудівного підприємства дозволив зробити висновки, що інноваційна діяльність у суднобудуванні тільки розпочинається і потрібна підтримка з боку держави для подолання кризових явищ, які зустрічаються в сучасних ринкових умовах.

Таким чином, очевидно, що створення інноваційних структур у суднобудуванні є не лише завданням держави, а вона повинна, перш за все, сприяти створенню та формуванню сприятливих умов для функціонування інноваційних структур будь-яких типів.

При аналізі інноваційної активності підприємств на прикладі суднобудування Миколаївської області виявлено, що найбільш сприйнятливими до інновацій є невеликі підприємства, які мають достатні фінансові ресурси. Підприємство «Вадан Ядс Океан» має величезний досвід праці з іноземними партнерами, має сучасне обладнання, яке дозволяє застосувати інноваційні технології.

Загалом рівень інноваційної активності як наукових організацій, так й інвесторів, залежить від форм, методів та масштабів створення для них сприятливого режиму діяльності з боку держави і вимагає відповідних інституційних перетворень з метою вдосконалення відносин власності в науково-технічній сфері, що у підсумку дозволить інтелектуальному потенціалу стати активним суб'єктом на внутрішньому та зовнішніх ринках капіталу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?