Курсова робота «Структура оборотних активів: теоретико- методичні проблеми дослідження та умови удосконалення», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.10.2009 16:40 · від Видана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Критичний огляд теоретичних основ формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1. Порівняння наукових підходів до визначення економічної сутності кадрового потенціалу та його ролі в діяльності підприємства 1.2. Змістовна характеристика факторів, які мають безпосередній вплив на ефективність використання кадрового потенціалу підприємства Розділ 2. Обґрунтування методичного інструментарію аналізу і прогнозування ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 2.1. Побудова алгоритму діагностування фактичного і майбутнього стану кадрового потенціалу підприємства 2.2. Розробка та обґрунтування вибірки аналітичних показників 2.3. Вибір та обґрунтування методів аналізу та прогнозування трудового потенціалу підприємства Розділ 3. Практична перевірка стану розвитку кадрового потенціалу підприємства та розробка варіантів управлінських рішень щодо його покращення 3.1. Аналітична структурно-факторна оцінка основних тенденцій розвитку кадрового потенціалу підприємства 3.2. Прогноз розвитку ефективності формування та використання кадрів 3.3. Змістовна характеристика можливих альтернативних рішень по формуванню та використанню кадрового потенціалу підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Виконавши курсову роботу, були вирішені всі завдання, що ставилися перед нею і були описані у вступі.

У першому розділі розглядався погляд різних авторів на сутність кадрового потенціалу. Кадровий потенціал підприємства можна визначити як можливість здійснювати ним цілеспрямовану діяльність, направлену на досягнення місії підприємства завдяки трудовим ресурсам. Поняття «трудові ресурси» та «кадровий потенціал» тісно пов’язані. Можна сказати, кадровий потенціал є вартісною оцінкою трудових ресурсів підприємства.

В ході виконання курсової роботи були виявлені зовнішні та внутрішні фактори впливу на ефективність використання кадрового потенціалу. До зовнішніх відносяться державне регулювання, рівень безробіття, суспільно політичні фактори, соціально – демографічні та ін. До внутрішніх, ті на які може впливати підприємство відносяться – цілі організації, фінансові ресурси, кадрова політика підприємства, матеріальне заохочення.

Сьогодні в ринковій економіці трудові ресурси і особливо інтелектуальні ресурси є головною рушійною силою розвитку, тому можна говорити про актуальність проблеми ефективного використання кадрового потенціалу підприємства.

У другому розділі курсової роботи-есе було проведено обґрунтування методичного інструментарію аналізу і прогнозування розвитку об’єкту дослідження. Будь-який аналіз починається з розробки алгоритму дослідження певної проблеми, тому після ознайомлення з основними видами ми їх узагальнили та обрали найбільш прийнятний. Другою стадією було проведення розробки та обґрунтування аналітичних показників. Щодо використання кадрів підприємства до таких параметрів відносяться ефективність використання кадрів, продуктивність праці. Вище наведенні показники та їх методи розрахунків дають змогу у повному обсязі змогу комплексно оцінити ефективність використання кадрів на підприємства.

Третій розділ присвячений практичній перевірці стану розвитку кадрового потенціалу на криворізьких ГЗК. Для прогнозу, обрали модель на основі багатофакторного кореляційно-регресивного аналізу, яка враховує динаміку змін факторів тобто являється найбільш достовірною. Особлива увага приділялась тим показникам, що мають найбільший вплив на ефективне функціонування кадрового потенціалу підприємства. До таких віднесли – виробничий потенціал підприємств, рівень заробітної плати та премій. Аналітична структурно-факторна оцінка основних тенденцій розвитку кадрового потенціалу показала, що на підприємстві спостерігається тенденція покращення показників ефективності використання кадрового потенціалу. Рівень ефективності використання кадрового потенціалу щороку зростатиме в середньому на 2,13 %.Це пов’язане із ефективним менеджментом на підприємстві та більш-менш сприятливими умовами зовнішнього середовища. Також можна говорити про доволі-таки ефективні показники використання кадрового потенціалу на підприємстві – висока продуктивність праці і трудомісткість, близька до нормативних. Проте, на мою думку, все ж існують резерви для ще кращого функціонування підприємства, що проявлятимуться у зменшення непродуктивного використанні робочого часу, економії на оплаті праці в результаті дії різних факторів та у раціональному мотиваційному механізму.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення