Дипломна робота «Мотиваційний менеджмент», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 28.10.2009 15:52 · від Попович Тетяна Михайлівна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ З Розділ 1. Теоретичні основи мотивування 6 1.1. Поняття мотивації та її необхідність в управлінні 6 1.2. Процес мотивації як необхідна складова управління 15 Розділ 2. Огляд існуючих теорій мотивації 27 2.1. Змістовні теорії мотивації, їх переваги та недоліки 27 2.2. Характеристика та особливості процесуальних теорій мотивації 46 Розділ 3. Процес мотивування в організації 56 3.1. Матеріальна мотивація, її значення у сучасних умовах 56 3.2. Мотивації праці топ-менеджерів 63 3.3. Особливості прийняття на роботу та мотивації молодих спеціалістів 74 Розділ 4. Система мотивації (компенсації) на ТОВ СУАП СГВПК "Берег-Фудс" 80 Висновки та пропозиції 91 Список використаної літератури 97 Додатки

Висновок

В даній дипломній роботі було розглянуто суть та значення процесу мотивації для організації, принципові положення мотивації праці, а також сучасні теорії мотивації.

В загальному випадку мотивація — це поняття, що використовується для пояснення послідовності поведінкових дій, що направлені на конкретну ціль, котра може змінюватися в залежності від різноманітних обставин, ситуацій.

У поняття "мотивація" входять моменти активізації, управління та реалізації цілеспрямованої поведінки людини. За допомогою мотивації можна відповісти на запитання: чому так, а не інакше чинить даний працівник.

На основі теорій мотивації праці було виявлено, що в основі мотивації лежить нерозривний зв'язок з біологічними та соціальним потребами людини. Мотивація робить поведінку людини цілеспрямованою, її метою буде являтися те, що зможе привести працівника до ліквідації стану відчуття потреби у чомусь. Головне для організації, аби мета працівника була у тому ж напрямку, що і цілі організації, і в жодному випадку не суперечила їм. Тоді організація буде розвиватися ефективно, а особа — задовольняти свої потреби.

Висока віддача від працівників можлива лише в тому випадку, якщо вони будуть зацікавлені у кінцевому результаті та будуть позитивно ставитися до виконуваної ними роботи. Це можливо лише тоді, коли процес роботи та кінцеві результати дозволяють людині задовольнити найважливіші з її потреб.

Будь-який керівник, якщо він хоче досягти ефективної діяльності своїх підлеглих, повинен пам'ятати про наявність для них стимулів та мотивів працювати. Традиційно вважається, що працівник отримує заробітну платню за свою працю, отже він повинен бути задоволений. У випадку поганого відношення до службових обов'язків його можна звільнити. Отже стимули у нього є.

Матеріальна мотивація розглядається як засіб задовольнити не тільки фізіологічні потреби, але і потреби у безпеці. Величина заробітної платні може також розглядатися як відображення ступеню поваги та рівня положення, що його займає працівник. Якщо зростання заробітної платні відображає заслуги працівника, то це є показником високої оцінки його керівництвом, престижу та соціального статусу. Дехто розглядає зарплату і як засіб задоволення потреби у самоповазі.

Але трудова мотивація працівників - це досить складний механізм, дія котрого не обмежується лише матеріальними стимулами.

Серед елементів морального впливу значне місце займає наявність реальної можливості найманого працівника брати участь у прийнятті рішень в області управління організацією. Очевидно, що ступінь такої участі, коло питань, у рішенні яких може приймати участь працівник, залежать від того, яку сходинку у професійно-кваліфікаційній ієрархії організації він займає.

Вважається доцільним, щоб працівники навіть найнижчого рангу систематично приймали участь у обговоренні проблем організації. Жодна організація не досягне успіху без активної участі та зацікавленості своїх працівників.

Кожна окрема модель мотивації суттєво відрізняється від інших не тільки за формою, але і за змістом. І це можна вважати цілком закономірним явищем, так як, по суті, не може бути якоїсь єдиної мотиваційної моделі, котра б успішно застосовувалася без врахування специфіки кожного підприємства, та його працівників.

При практичному застосуванні управління за допомогою мотивації можуть виникати певні проблеми:

— індивідуальні мотиви у вищому ступені суб'єктивні та складні,на них накладені також мотиви настрою; тому її об'єктивне визначення для менеджера є складним процесом;

— з огляду на те, що визначеність матеріальних мотивів є простою, то частіше за все в організаціях створюються лише матеріальні стимули, а весь спектр інших мотивів залишається невикористаним;

— навіть якщо мотиви відомі, цілі організації та індивідуальні цілі працівника можуть не співпадати між собою; якщо намагатися сховати ці конфлікти, то у довгостроковому плані це створює негативну тенденцію

розвитку організації;

успіх мотивування, зважаючи на різноманітність залежностей, може бути важко визначений а й навряд передбачений; оптимальну мотивацію визначити майже неможливо.

Виключно розвинена внутрішня інтуїція менеджера, котрий займається розробкою мотиваційних програм, а також знання теорій мотивації, та спостереження за працівниками, спілкування з ними, дозволить розробити таку систему мотивації, за якої буде підвищуватися ефективність роботи та задоволення співробітників організації від праці, а разом із тим успіх організації в цілому.

Кожна людина шукає для себе в житті повноцінну роботу, достойне визнання та винагороду, а також прагне до успіху. Успіх — це реалізовані цілі, для досягнення яких працівник доклав чимало зусиль. Успіх без визнання призводить до розчарування, вбиває ініціативність. Цього не трапиться, якщо менеджер володіє необхідними знаннями в галузі мотивації персоналу та успішно застосовує їх на практиці.

Зараз керівництво має справлятися з набагато більшою кількістю завдань, ніж раніше, а часу в них все менше. В результаті збільшується тиск та виникають стреси. Керівникам доводиться все більше покладатися на інших у досягненні необхідних результатів. Це вимагає від них уваги та активних дій по мотивуванню працівників та команди, тобто створення сприятливої та цікавої атмосфери на робочому місці, що сприяє продуктивній праці, позитивним відношенням та високому моральному духу.

Мотивація має пряме відношення до результатів роботи. І зараз вона відіграє більш важливу роль у житті кожного менеджера, ніж раніше. Часи, коли керівники просто казали своїм підлеглим, що їм робити, давно пройшли. Зараз працівники хочуть знати, що відбувається в організації, брати учать у її житті, хочуть, щоб з ними радились.

Крім того, щоб отримувати задоволення від роботи їм потрібно відчувати, що все, що вони роблять, має реальну цінність. Коли люди задоволені роботою, вони роблять її добре.

Якщо працівники недостатньо вмотивовані, це може проявитися по-різному: збільшується кількість прогулів, працівники витрачають більше часу на особисті розмови по телефону та вирішення особистих проблем, затримуються на перервах. При цьому бюрократизм стає частиною повсякденної діяльності. Крім того, через нестачу зацікавленості та уваги знижується якість виконання роботи, уповільнюється її темп, у працівників не виникає бажання брати на себе відповідальність.

В цілому, розглядаючи ці симптоми, можна зробити висновок, що результати роботи у всіх своїх аспектах тісно пов'язані із мотивацією. Працівники із достатньою мотивацією — це люди продуктивні, котрі хочуть та можуть робити те, що від них вимагається, і таким чином, щоб завдання виконувалися, а результати роботи послідовно покращувалися.

Створювати умови для мотивації — означає робити так, щоб люди кожен раз із задоволенням виконували свою роботу, щоб факторів, котрі викликають негативні почуття, було менше, а факторів, котрі викликають позитив, — більше.

Керівнику варто пам'ятати, що кожному працівнику потрібний свій підхід до мотивування. Це один із факторів, без якого мотивація стає стандартною та менш ефективною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?