Курсова робота «Особливості структурного аналізу інвестицій (на прикладі Львівської області)», 2007 рік

З предмету Статистика · додано 27.10.2009 14:45 · від xxx · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Теоретичні основи статистичного вивчення аналізу структури інвестицій 4 1.1. Основні поняття та завдання статистичного вивчення інвестиційної діяльності 4 1.2. Статистичний аналіз структури 8 1.3. Інформаційна база статистичного вивчення інвестиційної діяльності 14 ІІ. Статистичний аналіз структури інвестицій (на прикладі Львівської області) 16 2.1. Аналіз структури та структурних зрушень капітальних інвестицій 16 2.2. Оцінка структури та структурних зрушень інвестицій в основний капітал 21 2.3. Статистичний аналіз структури іноземних інвестицій 28 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Додатки 37

Висновок

Статистичні методи та прийоми аналізу дозволяють проводити дослідження структури інвестицій в динаміці, оцінювати структурні зрушення, виявляти і характеризувати основні тенденції розвитку динаміки. Для цього використовуються дві групи показників: показники, які основані на різницях між питомими вагами однойменних структур сукупності (абсолютний приріст питомої ваги), показники, котрі базуються на відношеннях питомих ваг однорідних частин сукупності (темп росту питомої ваги, середньорічний темп росту питомої ваги).

Для характеристики зрушень у структурі загалом застосовуються лінійний та квадратичний коефіцієнти абсолютних структурних зрушень та квадратичний коефіцієнт відносних структурних зрушень.

Статистичний аналіз структури інвестицій у роботі проведено на прикладі Львівської області.

У 2006 році 85,9% капітальних інвестицій Львівщини складали інвестиції в основний капітал, що на 0,1% менше показника минулого року, 11,7% займали витрати, що пов’язані з покращенням об’єкту, 1,2% займали витрати на інші необоротні матеріальні активи, і лише 1,1% - інвестиції в нематеріальні активи. Загалом за період 2005-2006 років у структурі капітальних інвестицій відбулися незначні зміни, середня зміна питомої ваги у структурі становила 0,6 п.п. Згідно обчисленого лінійного коефіцієнту абсолютних структурних зрушень і 0,8 п.п. згідно обчисленого квадратичного коефіцієнту абсолютних структурних зрушень.

У структурі капітальних інвестицій Львівщини у розрізі міст та районів найбільшу частку у 2006 році займало м. Львів – 54,0%. Загалом за період 2005-2006 років відбулися незначні зміни у структурі капітальних інвестицій у розрізі міст та районів Львівщини, середні зміни у структурі становили 0,45 п.п. та 0,62 п.п. згідно обчислених лінійного та квадратичного коефіцієнтів абсолютних структурних зрушень.

У структурі інвестицій в основний капітал Львівщини за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу у 2006 році займали такі види діяльності як промисловість – 27,3%, торгівля – 16,2%, діяльність транспорту та зв’язку – 23,5%, операції з нерухомістю – 18,2%. Проте у 2006 році у порівнянні з попереднім періодом частка інвестицій в основний капітал промисловості скоротилася на 3,5%, транспорту та зв’язку на 2,9%, сільського господарства – на 0,2%, охорони здоров’я – на 1,2%, фінансової діяльності – на 0,2%. За рахунок цього зросла частка інвестицій в основний капітал по таких видах діяльності як торгівля – на 1,8%, операції з нерухомістю – на 6,2%, діяльність готелів та ресторанів – на 0,7%. Загалом за період 2005-2006 років середня зміна питомої ваги у структурі інвестицій в основний капітал Львівщини становила 1,5 п.п. згідно обчисленого лінійного коефіцієнту абсолютних структурних зрушень, і 2,18 п.п. згідно квадратичного коефіцієнту абсолютних структурних зрушень. Середній відносний приріст питомої ваги за досліджуваний період становить 19,4%.

У структурі інвестицій в основний капітал Львівщини за джерелами фінансування у 2006 році найбільшу частку займали власні кошти підприємств – 58,1%, що на 2,5% більше, ніж у попередньому періоді. Проте за період 2000-2006 років спостерігається тенденція до зниження питомої ваги інвестицій за рахунок власних коштів підприємств, середньорічне абсолютне зниження частки даного виду інвестицій за досліджуваний період становило 1,9%. Спостерігається і зниження частки інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів. Так, у 2006 році частка даного виду інвестицій у загальній сукупності складала лише 3,3%, що на 6,7% менше, ніж у минулому періоді, середньорічне абсолютне зниження частки інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів за період 2000-2006 років склало 1,4%. Разом із тим спостерігається приріст питомої ваги інвестицій в основний капітал за рахунок кредитів банків та інших позик. Частка даного виду інвестицій у 2006 році становила 18,3%, що на 2% більше, ніж у попередньому періоді, а за період 2000-2006 років питома вага інвестицій в основний капітал за рахунок кредитів банків та інших позик зросла в 10 разів.

У структурі прямих іноземних інвестицій Львівщини станом на 1 січня 2007 року найбільшу частку займали такі види діяльності: промисловість – 55,5%, торгівля – 6,8%, фінансова діяльність – 13,7%, операції з нерухомістю – 13%. Частка інших видів діяльності у структурі іноземних інвестицій станом на 01.01.2007 р. складала лише 11%, що свідчить про нерівномірне надходження іноземних інвестицій по видах діяльності.

У структурі прямих іноземних інвестицій у розрізі міст та районів Львівської області у 2006 році найбільшу питому вагу займало м. Львів – 68,8%. Його частка у порівнянні з 2005 роком зросла на 22,2%. Частка Яворівського району у структурі прямих іноземних інвестицій у 2006 році склала 6,38%, Городецького – 4,0%, Жовківського – 2,8%, м. Стрий – 2,9%, м. Трускавець – 1,9%. Решта міст і районів Львівщини у 2006 році займають незначну частку у структурі прямих іноземних інвестицій, що вказує на дуже нерівномірне надходження прямих іноземних інвестицій по містах і районах Львівщини у 2006 році.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?