Реферат «Проблеми людини та свободи у поглядах Йогана Шада», 2009 рік

З предмету Філософія · додано 26.10.2009 16:46 · від TATIANA · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4 1. Шлях Йогана Баптиста Шада у філософію 5-6 2. Філософська система Шада 7-11 Висновки 12-13 Список використаної літератури 14-15

Висновок

Дослідження теми «Проблеми людини та свободи у поглядах Йогана Шада» дає можливість зробити наступні висновки.

Активна і плідна діяльність Йогана Шада сприяла розвитку філософської думки в Україні, формуванню категорій та понять філософії, підготовці філософських кадрів. Особливо значний вклад Йоганн Шад вніс в теорію захисту прав людини. У творі «Природне право» обґрунтовує права людини: право на життя та смерть; право вільно мислити, бажати і діяти; право прагнути до краси та вишуканості; право вступати до громадянського суспільства; право добиватися вищих почестей та доброї думки про себе та захищати їх; космополітичне право; релігійне право; заборона рабства. Крім того, у вищезгаданому творі Шад відстоював свободи совісті, думки, права на освіту, гасла політичної державності, досліджував співвідношення права і моралі, розглядав державу і систему держав як єдиний організм, заперечував деспотизм, розвивав геополітичні доктрини.

У дусі Просвітництва Йоган Шад захищає право людини на абсолютну свободу, стверджуючи, що ніяка сила, навіть збройна, неспроможна знищити це право, вимагає свободи вивчення філософії в університеті, свободи освіти, незалежності та рівності повнолітніх в сім'ї, заборони деспотизму та будь-якого поневолення, гноблення. Більшість ідей Йогана Шада – співзвучна українській ментальності – знаходила живий відгук в середовищі професорів та студентів, прогресивної громадськості. Створюється сприятливі умови для розвитку філософської думки в Україні, зростання самосвідомості.

Різниця «життєвих світів» та світогляду тодішнього оточення Шада та його власного, ось той фундамент шадівської трагедії. Волелюбний пафос філософії західноєвропейського інтелектуала не міг бути довго терпимим в Росії, бо у всіх його працях червоною ниткою проходить думка про право людини на абсолютну свободу. Росія ж часів Олександра I не приняла такої мудрості, на що були свої причини.

Від цього, на жаль, потерпів не лише професор Шад, але й університет. Природній процес розвитку філософії був штучно перерваний, а зневажливе ставлення до філософської ерудиції, до логіки, призвело в результаті до того, що в Харківському університеті не змогло набрати потрібної сили філософське самопізнання, так необхідне тодішньому суспільству.

Отож, Шад виступив в ролі так званого «проклятого філософа» тому, що не зміг влитися в культуру, яка в свою чергу змогла перейняти його ідеї та культивувати їх здобутки.

Загалом у російсько-імперських територіальних межах суспільна думка у розглядуваний період розвивалася двома векторами – тривало інтелектуальне протистояння між «західняками» та «славянофілами». «Західняки» захищали позицію, що «великорусская» культура є складовою європейської, і тому політичні імперські умови наближатимуться до європейських. Натомість їх опоненти вказували на культурні особливості Московії, з чого, зокрема, випливала непотрібність їх узгодження з європейськими. Позиції, подібні цим напрямкам, спостерігаються у сучасній російській науці донині.

Таким чином, справедливо стверджувати про формальну рецепцію шадівських ідей, яка виявилася перш за все в процесах інституціалізації філософського знання, та стала ландшафтом для власного наукового пошуку українських філософів. Відкритість слобожанської традиції до діалогу з «іншим» дала поштовх до теоретичного осмислення власної традиції на основі засвоєного німецького ідеалізму. Тобто, філософія німецького інтелектуала Й.Б. Шада виявилась тим поштовхом, котрий призвів до рефлексії та саморозуміння слобожанську філософію, змусив її заговорити про неусвідомлювані раніше теми. Є достатні підстави стверджувати, що перебування професора Й.Б. Шада в Харкові створило своєрідний культурно-інтелектуальний простір, а його уявлення про світ та про науку склали особливе смислове поле частини української філософської культури та, активно транслюючись, стали основою для подальших інтерпретацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?