Курсова робота «Дослідження як особлива технологія економічного навчання», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 26.10.2009 13:07 · від suslik.suslik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Технологія навчання як елемент дидактичної системи 6 1.1. Поняття педагогічних технологій 6 1.2. Історія виникнення дослідницької технології навчання 10 Розділ ІІ. Технологія навчання як дослідження 14 2.1. Основні положення дослідницької технології 14 2.2. Мета, завдання і понятійний апарат дослідницької технології 17 2.3. Зміст технології дослідницького навчання 23 Розділ ІІІ. Дослідницька технологія в економічному навчанні 35 3.1. Роль технології дослідження в економічній освіті 35 3.2. Приклад уроку-дослідження 38 3.3. Приклад дослідницького проекту для учнів 40 Висновки 47 Список використаної літератури 50

Висновок

Сучасна система освіти має багато різних проблем. Найважливішими з них є прискорення й непередбаченість економічного та технологічного розвитку. Це виклик освіті, тому що історично всі системи освіти були створені так, щоби підготувати молодих людей та адаптувати їх до існуючого суспільства. Сьогодні треба готувати молодь до життя в такому суспільстві, яке в даний момент ми навіть не можемо собі уявити.

Розглядаючи освітні цілі молодого покоління, можна припустити, що система освіти повинна бути спрямована на підготовку громадян, а не бути фактором економіки. Ніякий диплом більше не гарантує зайнятості, якщо він не доповнений талантом творчого мислення та спілкування.

Система освіти повинна стати більш гнучкою, інтенсивніше використовувати контакти між різними навчальними дисциплінами, а також давати можливість набуття ключових компетенцій, пов'язаних з розвитком мислення, до аналізу та синтезу з наявністю власної точки зору, керувати прийняттям рішень у групі, з навичками колективної роботи, яка не заважає розвитку індивідуальних здібностей, із прагненням володіти новими технологіями, у тому числі й у галузі письмової комунікації[3].

На даний час існує чимало технологій навчання, кожна з яких має право на існування, вивчення і впровадження. Проте найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані активний пізнавальний процес, роботу з різними джерелами інформації. Саме ці технології передбачають широке використання проблемних методів застосування отриманих знань у спільній або індивідуальній діяльності, розвиток не тільки самостійного критичного мислення, а й культури спілкування, уміння виконувати різні соціальні ролі у спільній діяльності.

Центральне місце в проблемному навчанні займає дослідницька технологія. Ця технологія передбачає побудову процесу навчання на кшталт процесу наукового дослідження, здійснення основних етапів дослідницького процесу, зрозуміло, у спрощеній, доступної учням формі:

 виявлення невідомих (неясних) фактів, що підлягають дослідженню (ядро проблеми);

 уточнення і формулювання проблеми;

 висунення гіпотез;

 складання плану дослідження;

 здійснення дослідницького плану, дослідження невідомих фактів і їх зв'язків з іншими, перевірка висунутих гіпотез;

 формулювання результату;

 оцінка значимості отриманого нового знання, можливостей його застосування.

Важлива особливість дослідницької технології полягає в тому, що в процесі вирішення одних проблем постійно виникають нові. Дослідницький метод у навчанні, однак, лише в якійсь мірі імітує процес наукового дослідження.

Навчальне дослідження ведеться учнями під керівництвом, з особистою участю і за допомогою вчителя. Ця допомога повинна бути такою, щоб учні вважали, що вони самостійно досягли мети. Для того, щоб знання учнів були результатом їхніх власних пошуків, керованих учителем, їх самостійної пізнавальної діяльності, необхідно організувати ці пошуки, розвивати пізнавальну діяльність учнів, що, безсумнівно,складніше і вимагає методичної підготовки більш високого рівня,ніж пояснення викладеного в шкільному підручнику матеріалу і вимога його заучування учнями. Для того, щоб учитель міг організувати процес навчання школярів, подібно до процесу дослідження, створювати педагогічні ситуації, які стимулюють їх відкриття, керувати творчим пошуком учнів, він повинен мати певний власний досвід дослідницької роботи, хоча б на рівні навчальних досліджень. Учень, випробувавши радість відкриття, сміливо йде на пошук вирішення нових завдань. Він вже знає, що його очікує, що напруженість пошуку змінюється радістю відкриття. Неважко помітити в цьому велике виховне та розвиваюче значення дослідного методу.

Дослідницька діяльність − це не просто гра в науку, а найважливіша частина освіти, що веде до знаходження самостійного наукового мислення. Ця діяльність у повному значенні є співтворчістю педагога й учня.

Особливо важливого значення дослідницька технологія набуває у сучасному навчанні економіки.

Економічна освіта в системі загальноосвітньої школи сприяє вихованню громадянина, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати економічно обґрунтовані рішення в різноманітних життєвих ситуаціях. В умовах ринкової економіки головною метою в економічній освіті повинно бути викладення економічної теорії на сучасному рівні. За сучасних умов не досить викласти учням лише готові висновки. Щоб навчити їх економічно мислити, необхідно хоч би коротко ознайомити учнів з методологією пізнання економічних явищ і процесів, що в значній мірі допомагає зробити дослідницька технологія навчання. Таким чином, для вчителя дуже важливо те, наскільки в учня сформовано дослідницьке ставлення до світу, чи може він виокремлювати, розуміти суть проблеми і виражати своє ставлення до неї.

Самостійна творча діяльність учнів в процесі економічного навчання − запорука міцності здобутих ними знань і вмінь, а також запорука того, що інтелектуальні та творчі здібності дітей отримають свій розвиток і в майбутньому вони зможуть ефективно застосовувати їх у своїй професійній діяльності.

Таким чином, дослідницький підхід до навчання допомагає формуванню міцних знань і вмінь, розвиває такі якості дітей, як уміння аналізувати, самостійно робити висновки і узагальнення та навчає дітей самостійно та обдумано приймати рішення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?