Курсова робота «Оперативний фінансовий контролінг та його роль в управлінні підприємством», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 23.10.2009 09:20 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи оперативного фінансового контролінгу 1.1. Економічна сутність та функції оперативного фінансового контролінгу 1.2. Методи оперативного фінансового контролінгу 1.3. Інформаційне забезпечення оперативного фінансового контролінгу . 2. Аналіз та оцінка системи оперативного фінансового контролінгу на підприємстві 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз та оцінка складу та структури майна підприємства та джерел його формування 2.3. Оцінка беззбитковості підприємства та його фінансової стійкості 3. Напрямки вдосконалення системи оперативного фінансового контролінгу на підприємстві Висновки Література Додатки

Висновок

В першому розділі даної теми були розглянуті теоретичні відомості про оперативний фінансовий контролінг, його функції та методи.

Оперативний контролінг – формування засобів і методів ефективного управління поточними цілями підприємства, які можуть бути визначені як прибутковість і ліквідність.

Оперативний контролінг координує процеси оперативного планування, контролю, обліку і звітності. Розрахований на короткотерміновий результат. Орієнтований на теперішній час.

Оперативний контролінг орієнтований на конкретний результат. Включає всі рівні управління особливо середні ланки. Використовує перш за все інформацію внутрішнього середовища. Об’єкти планування і контролю співпадають.

До методів оперативного фінансового контролінгу належать такі, як: облік результатів; аналіз результатів; планування результатів; управління результатами; контроль результатів; «вузькі місця» результатів діяльності; мотивація для досягнення результатів; пошук та прийняття до уваги граничних величин.

В ході даної роботи виявили, що для забезпечення функціонування підприємства необхідна інформаційно-правова база.

В другому розділі аналізувалась та оцінювалась система оперативного фінансового контролінгу на підприємстві ПП «Заграва».

Була проведена фінансово-економічна характеристика підприємства.В результаті проведених розрахунків було виявлено, що за взятий досліджуваний період часу підприємство отримувало збитки в процесі своєї фінансово-економічної діяльності. Зменшення продуктивності праці на підприємстві говорить про те, що робоча сила використовується неефективно, неповністю або не за призначенням. Керівництву даного підприємства потрібно стимулювати своїх працівників за рахунок підвищення та своєчасності заробітної плати, видавати премії, матеріальну допомогу. Також для ефективнішої та якіснішої праці потрібно забезпечити підприємство новою технологією, що призведе до підвищення потужності діяльності підприємства, а це в свою чергу – до підвищення рівня продуктивності праці. Можливий й такий варіант підвищення продуктивності праці, коли потрібно змінити працівників, підібрати нову робочу силу. Також підприємство повинно забезпечувати працівників необхідними знаннями за рахунок перекваліфікації, надавати працівникам змогу відвідувати спеціальні курси, які посилять їх знання, а це в свою чергу призведе також до підвищення продуктивності праці. Для підвищення обсягу реалізації продукції підприємство повинно знайти ефективніші ринки збуту продукції, що в майбутньому призведе до підвищення обсягу прибутку та обсягу оборотних коштів.

За допомогою аналізу та оцінки складу та структури майна підприємства та джерел його формування вдалось з’ясувати, що збільшення виробничих запасів позитивно впливає на ефективність використання засобів виробництва і трудових ресурсів, сприяє зростанню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції і підвищенню рентабельності підприємства.

Збільшення періоду оборотності дебіторської заборгованості може свідчити про погіршення умов оплати продукції чи послуг по договорах, фінансових утрудненнях у споживачів, зниженні ефективності діяльності маркетингових і збутових підрозділів та ін.

Зменшення загального значення коефіцієнту оборотності оборотних засобів свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.

Провівши оцінку беззбитковості підприємства та його фінансової стійкості показали, що підприємство не в змозі за рахунок лише власних коштів забезпечити ефективну діяльність підприємства.

На підставі цього матеріалу і висновків другого розділу були надані пропозиції щодо удосконалення системи оперативного фінансового контролінгу на підприємстві ПП «Заграва».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення