Курсова робота «Підготовка зовнішньоторговельної угоди», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 21.10.2009 22:20 · від zh · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку лікарських засобів 1.1. Аналіз українського ринку 3 1.2. Аналіз світового ринку 7 2. Правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди з імпорту лікарських засобів. 2.1. Законодавча база 11 2.2. Нормативно-правові умови здійснення проекту 16 3. Зовнішньоекономічний контракт з імпорту лікарських засобів 19 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту 25 Висновки 27 Список використаних літературних джерел

Висновок

Дана курсова робота є розробкою зовнішньоекономічної угоди з імпорту лікарських засобів та повним маркетинговим аналізом ранку лікарських засобів України та міжнародної арени.

Метою курсового проекту є моделювання зовнішньоекономічної угоди. Метою написання проекту є надбання практичних навичок при роботі з інфор-маційними джерелами при проведенні маркетингових досліджень та вивченні зовнішнього ринку, нормативними документами та їх практичним застосуван-ням у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також отримання необхідних навичок при підготовці та складанні зовнішньоторговельного контракту.

Основні завдання курсового проекту полягають в:

 поглибленні і закріпленні теоретичних знань та отриманні практич-них навичок з дисципліни “ Міжнародна економічна діяльність України”;

 формуванні творчого та системно-дослідного підходу до вирішення проблем вибору та реалізації форм та методів зовнішньоекономічної діяльності;

 отриманні професійної компетенції менеджера з конкретної про-блеми, що досліджується;

 набутті досвіду самостійної праці з різними інформаційними дже-релами;

 здобутті досвіду організації та техніки проведення зовнішньоеко-номічних операцій.

Предметом курсової роботи є зовнішньоекономічна угода з імпорту лі-карських засобів із Сербії в Україну та оцінка ефективності даного контракту.

Об’єктом даного проекту є лікарські засоби, що імпортуються.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали