Курсова робота «Аналіз реалізації продукції промислового підприємства на прикладі», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 21.10.2009 12:53 · від Надія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень.3 Вступ.4 Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу реалізації продукції промислового підприємства.6 1.1. Необхідність та сутність аналізу реалізації продукції промислового підприємства.6 1.2. Інформаційна база аналізу реалізації продукції.10 1.3. Методика проведення аналізу реалізації продукції промислового підприємства.15 Розділ 2. Аналіз реалізації продукції промислового підприємства на прикладі дп нвкг «зоря» - «машпроект».21 2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект».21 2.2. Аналіз обсягів реалізації продукції ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект». 23 2.3. Аналіз розрахунків з вітчизняними та іноземними покупцями і замовниками ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект».27 2.4. Аналіз прибутку від реалізації продукції ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект».34 Розділ 3. Пропозиції щодо збільшення обсягів реалізації продукції дп нвкг «зоря – машпроект» 39 Висновки.45 Список використаних джерел.48 Додатки 50

Висновок

В даній курсовій роботі було проведено аналіз реалізації продукції промислового підприємства на прикладі ДП НВКГ «Зоря – Машпроект» та зроблено пропозиції щодо збільшення її обсягів.

В першому розділі було викладено теоретичні аспекти аналізу реалізації продукції промислового підприємства. А саме, описано необхідність та сутність проведення даного аналізу, мету, задачі та основні принципи проведення даного аналізу, описано інформаційну базу, яка буде необхідною під час його проведення та розкрито загальну методику аналізу реалізації продукції, перелічено фактори, які слід проаналізувати та описано рекомендовану послідовність проведення даного аналізу. В даному розділі було також зазначено, що обсяг реалізації продукції прямо впливає на величину виручки, а сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва товарної продукції і зміни величний перехідних залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року. Метою аналізу реалізації продукції є знаходження шляхів збільшення об’єму реалізації продукції у порівнянні з конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і як результат – збільшення прибутку підприємства. Описано основні принципи аналізу реалізації продукції.

В другому розділі було проведено всебічний аналіз реалізації продукції промислового підприємства на прикладі ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект». Розглянуто організаційно-економічну характеристику даного підприємства. Проведено аналіз обсягів реалізації продукції, розрахунків з вітчизняними та іноземними покупцями і замовниками, прибутку від реалізації продукції ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект», а також визначено його абсолютні та відносні відхилення, проведено факторний аналіз впливу на виручку від реалізації продукції зміни ціни та обсягів випуску продукції. Було зроблено висновки, що на даний момент НВКГ «Зоря – Машпроект» є найбільшим машинобудівним підприємством України. Основним результуючим показником діяльності підприємства є обсяг реалізованої продукції. Від величини об’єму реалізації залежать результати фінансово-господарської діяльності, показники оборотності і рентабельності. За цим показником роблять висновки про значимість підприємства на ринку. Виконання плану за обсягом реалізації залежить від ступеня забезпеченості його товарно-сировинними ресурсами. Проаналізувавши вплив факторів на обсяг реалізації продукції, було зроблено висновок, що на кінець року обсяг реалізації продукції зменшився на 17573199,46грн. порівняно з планом, тобто фактично обсяг реалізації продукції знизився у звітному році на 3,89%. Що стосується зобов‘язань, то даний аналіз показав, що ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект» виконує їх майже 100-відсотково, незначні ж недопоставки не вплинуть на відносини із замовниками та партнерами. За результатами проведених розрахунків можна також зробити висновки, що за звітний рік прибуток ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект» було збільшено на 29961 тис. грн. або на 7,39% виручка ж від реалізації продукції збільшилась на 106640 тис. грн.. або на 13,5%.

В третьому розділі було описано рекомендовану послідовність проведення пошуків резервів збільшення реалізації продукції та запропоновано конкретні заходи для збільшення обсягів реалізації продукції підприємства, яке аналізувалось.

Зроблено висновок, що пошук резервів збільшення реалізації продукції доцільно проводити у чотири етапи. Було проведено аналіз конкурентноздатності продукції і зроблено висновки, що зменшення даного коефіцієнту говорить про зменшення конкурентноздатності продукції, що пояснюється в першу чергу збільшення витрат даного підприємства.

Запропоновано наступні заходи, які вплинуть на обсяг реалізації продукції у майбутньому у бік збільшення:

­ необхідно підвищувати обсяги випуску продукції;

­ шукати нових замовників, розширювати ринки збуту, укладати нові договори;

­ необхідно висувати більш жорсткі умови з приводу термінів оплати продукції, щоб зменшити ризики стосовно непогашення дебіторської заборгованості;

­ необхідно слідкувати за якістю продукції, щоб унеможливити повернення продукції покупцем та зменшити витрати на гарантійний ремонт;

­ необхідно врівноважити випуск і реалізацію продукції, щоб зменшити строк між закупівлею запасів та отриманням коштів за реалізовану продукцію;

­ повернутися до старої структури та асортименту продукції, так як нові зменшили обсяги реалізації продукції, або ж зайнятись пошуком і розробкою нових більш ефективних;

­ у зв‘язку з проблемами на ринку металу, щоб вберегти себе від наслідків і коливань світової економічної кризи, необхідно заздалегідь потурбуватись про укладання договорів з постачальниками, адже від цього залежатиме випуск і реалізація продукції у майбутніх періодах;

­ необхідно підвищувати конкурентноздатність продукції, яка за останній рік значно знизилась;

­ є можливість залучення нових замовників за рахунок пропонування безплатної доставки продукції, що стає можливим у зв‘язку зі значним зниженням цін на пальне, що в свою чергу знизить і транспортно-заготівельні витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали