Дипломна робота «Інвестиційний розвиток ТОВ "Юнекс"», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.10.2009 13:04 · від Nigel · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти інвестиційного розвитку підприємства 6 1.1. Дослідження економічної сутності інвестицій та інвестиційної діяльності як основних елементів інвестиційного проектування 6 1.2. Поняття інвестиційного проекту та джерела його фінансування 16 1.3. Обгрунтування вибору методології оцінки ефективності інвестиційного проекту 28 2. Аналітична оцінка фактичного стану розвитку ТОВ "Юнекс" та перспектив залучення інвестицій у подальший його розвиток 34 2.1. Характеристика сучасного стану та перспектив розвитку фірми 34 2.2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 41 2.3. Оцінка потенціалу підприємства як фактора його інвестиційної привабливості 54 3. Обгрунтування перспективного напрямку розвитку ТОВ "Юнекс" 64 3.1. Концепція розвитку підприємства 64 3.2. Обгрунтування інвестиційного проекту розвитку підприємства 66 3.3. Оцінювання впливу результатів впровадження інвестиційного проекту на основні показники діяльності підприємства 88 Висновки 91 Список використаної літератури 94 Додатки 98

Висновок

В даній роботі на прикладі аналізу реально існуючого підприємства було доведено актуальність обраної теми, доведено, що інвестиційний розвиток є пріоритетним завданням суб"єктів господарювання, фактором підвищення ефективності господарської діяльності, а, відповідно, і фінансових результатів.

На основі вивчення теоретичного матеріалу з теми, що є вичерпним та різнобічним, було проведено аналіз проблемного поля на вітчизняному підприємстві сфети торгівлі. В ході даного аналізу було визначено інвестиційну привабливість підприємства шляхом фінансової діагностики показників його стану. Певні суперечності в отриманих результатах фінансової оцінки та реалій розвитку підприємства на сучасному етапі спонукали до проведення також і якісного аналізу діяльності, діагностики об"єктних та суб"єктних складових потенціалу підприємства.

Коефіцієнтний аналіз фінансовго стану підприємства дозволив віднести його в ризикову групу за інвестиційнох привабливістю через розрахований низький рівень рентабельності продажів (0,6% на початок 2006 року) та фінансову нестійкість, про що свідчить висока залежність від зовнішніх короткострокових кредиторів (коефіцієнт автономії на початок 2006 року – 0,07, тобто частка майна, що знаходиться у власності самого підприємства становить всього 7%). Рівень платоспроможності Товариства є прийнятним, адже воно здатне покрити 42% зобов'язань у середньостоковому періоді. Проте підпримствл є недостатньо стійким до коливань ринкового попиту на продукцію та інших чинників фінансово-господарської діяльності. Такий висновок передбачає, що для потенційного інвестора робота з підприємством вимагає зваженого підходу. Проте вже на сьогоднішній день Товариство має високий кредит довіри у фінансових установ та постачальників продукції, має вільний доступ до кредитних ресурсів в значних сумах.

Оцінка потенціалу підприємства дозволила встановити реальну картину його фактичного стану. Було виявлено високий потенціал щодо інвестиційного розвитку, який обумовлено явними та прихованими можливостями підприємства. Загальний обсяг потенціалу Товариства становить 1439 тис.грн. на початок 2006 року, що в 4 рази нижче за його значення в минулому році і вдвічі вище за позаминулий рік.

Перспективи розвитку підприємства пов'язані з тенденціями, що мають місце на його галузевому ринку. Останні визначають сприятливі умови та гальмівні чинники розвитку галузі.

Сприятливі умови інвестиційного розвитку підприємства, функціонуючого на галузевому ринку Києва та області для надання послуг з дистриб"юції продуктів харчування бакалійної групи, виявляються у наступному:

 нееластичність попиту на продукти харчування;

 поступове зростання рівня життя населення;

 незначна кількість законодавчих обмежень;

 великі можливості щодо спорідненої диверсифікації;

 панування на ринку вітчизняного виробника;

 відсутність обмежень щодо експорту продукції тощо.

Гальмівними чинника виступають:

 поточний невисокий рівень купівельної спроможності громадям

 обмеження, пов"язані з розвитком власної роздрібної мережі;

 конкуренція з боку нелегальної торгівлі.

Сформована концепція розвитку для досліджуваного підприємства передбачає декілька шляхів досягнення кінцевої мети. Перспективними були визначені два шляхи розвитку Товариства – екстенсивний та інтенсивний, що не є взаємовиключаючими проектами, натомість доповнюють одне одного, позитивно позначаючись на основних показниках діяльності підприємства. Можливості екстенсивного розвитку зумовлені стадією життєвого циклу Товариства, попередніми показниками розвитку. Інтенсивний розвиток матиме позитивний вплив на фінансовий стан підприємства, відності показники його ефективності господарювання.

Основними напрямками екстенсивного розвитку підприємства було запропоновано:

 розвиток мережі збуту продукції (до 40% ринку протягом 5-ти років);

 вихід на міжнародні ринки.

Інтенсивний розвиток включає в себе:

 функціональний розвиток (загальний річний ефект від якого складе більше 9 млн. грн. збільшення торгової виручки);

 інфраструктурний (загальногосподарський ефект – більше 1 млн.грн.);

 фінансовий (загальний річний ефект – 2660,3тис.грн.);

 розвиток системи управління якістю бізнесу (річний ефект – 920 тис.грн.).

Після розрахунку загальногосподарського ефекту від впровадження запропонованих заходів на діяльність Товариства, а також їх впливу на основні показники господарювання було визначено, що всі вони є обгрунтованими та можуть бути покладені в основу стратегічного плану інвестиційного розвитку даного підприємства. Заходи інтенсивного характеру дозволять збільшити прогнозну виручку на 12 млн.грн. вже в наступному році, а екстенсивного – збільшити її майже в 5 разів протягом за п"яти років, при цьому на кінець першого року реалізації даного проекту – в півтора рази або на 28 млн.грн.

Таки чином можна стверджувати, що мету роботи, яка полягає у тому, щоб на основі аналізу сучасного етапу розвитку підприємства запропонувати та обґрунтувати загальну концепцію і перспективні напрямки його подальшого розвитку, а також визначити вплив запропонованих заходів на основні показники діяльності даного підприємства, було досягнуто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення