Дипломна робота «Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.10.2009 14:25 · від Лина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Економічна суть обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 7 1.1. Визначення поняття обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 7 1.2. Оцінка і класифікація обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 15 1.3. Історичний аспект обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 21 Розділ ІІ. Нормативне забезпечення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 26 Розділ ІІІ. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів 47 3.1. Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів 47 3.2. Управлінський облік забезпечення зобов’язань 52 3.3. Порівняльна характеристика ПС (БО) та МСФЗ, які регламентують облік забезпечення зобов’язань 66 Розділ IV. Міжнародний досвід обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 70 Висновки і рекомендації 86 Список використаної літератури 93

Висновок

Згідно з п. 17 ПБО 11 забезпечення повинно використовуватися для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. Витрати, пов’язані з виконанням гарантійного ремонту, відображаються за дебетом рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат i платежів».

Отже, зобов’язання в загальному розумінні – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Основними характеристиками зобов’язання є:

1) наявність у підприємства зобов’язання, яке можна виконати лише шляхом передачі активу або надання послуг іншому підприємству в майбутньому,

2) господарська подія, що призвела до виникнення даного зобов’язання, вже відбулася,

3) виникнення зобов’язання повинно бути, принаймні, ймовірним.

В практиці всіх країн зобов’язання для цілей обліку поділяються на короткострокові (поточні) та довгострокові; останнє, відповідно, і зумовлює окреме їх відображення в звітності (хоча можливі випадки відображення їх одним рядком).

Відповідно до п. 13 ПБО 11 для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на виконання гарантійних зобов’язань підприємство повинно створювати забезпечення. Згідно з п. 6 ПБО 16 зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), визнається витратами звітного періоду за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оціненими.

Таким чином, суми створених забезпечень визнаватимуться витратами.

Враховуючи вищенаведене та відповідно до Інструкції № 291 облік створеного забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на виконання гарантійних зобов’язань ведеться за кредитом рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат i платежів» i дебетом рахунку 93 «Витрати на збут».

Завершальним етапом обліку витрат на виробництво є узагальнення всієї інформації, яка міститься в регістрах, складених в розрізі цехів основного виробництва (відомості № 12). Дані з відомостей № 12 потрібно згрупувати за видами діяльності (це стосується диверсифікованих підприємств, котрі одночасно займаються багатьма видами діяльності і коли виникає потреба визначення економічної ефективності кожного з них методом порівняння витрат і доходів), за видами чи групами однорідної продукції, послугами основного виробництва, об’єктами будівництва, продукцією і послугами допоміжного виробництва тощо

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали