Курсова робота «Лізингові операції в Україні», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 17.10.2009 20:51 · від натали · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи лізингового кредитування 5 1.1. Економічна сутність та історія виникнення 5 1.2. Види лізингового кредитування 7 1.3. Учасники лізингового бізнесу та порядок укладання лізингової угоди 9 1.4. Порівняльна характеристика банківського та лізингового кредиту 15 Розділ 2. Стан лізингу в Україні 20 2.1. Лізингодавці Українського ринку лізингових послуг 20 2.2. Динаміка показників 21 Розділ 3. Розвиток лізингу в Україні 31 Висновки і пропозиції 36 Перелік використаної літератури 40

Висновок

Лізинг-кредит сприяє активізації інвестицій приватного капіталу у сферу виробництва, поліпшенню фінансового стану товаровиробників, а також підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Можна зробити висновок, що для розвитку і вдосконалення лізингу в Україні потрібно передусім усунути нормативно-правові перешкоди на правовому рівні та в самому механізмі його фінансування. За оцінками фахівців, практика вітчизняного лізингу виявила суттєві недоліки й загальну не адаптованість українського законодавства до сучасних різновидів бізнесу, які практикуються в країнах з розвиненою ринковою економікою, особливо, це стосується питання їхнього оподаткування.

Існуюче податкове законодавство містить деякі перепони щодо лізингу. Якщо проект Податкового Кодексу буде схвалено (очікується до кінця 2008 року), лізинг стане не таким дорогим для лізингоотримувача. Проте навіть якщо Податковий кодекс буде прийнято, все рівно необхідно внести певні зміни до адміністративної та судової системі, щоб спростити процедуру повернення об’єкту лізингу, що зменшить вартість трансакції для лізингодавця.

Уряд України висловив ідею, що лізинг буде важливим компонентом його компанії по розвитку інвестиційного клімату в Україні, шляхом внесення змін в існуюче законодавство.

Лізингові компанії відчувають труднощі аналізуючи потенціальних лізингоотримувачів внаслідок відсутності достатньої інформації про кредитну історію клієнта. В країнах де лізинг складає суттєвий процент капітальних інвестицій, процедури аналізу суттєво спрощуються, оскільки простий телефонний дзвінок може надати інформацію про кредитну історію потенційного лізингоотримувача. В Україні процес отримання кредитної історії суттєво ускладнюється.

Сподіваюсь, що наведена інформація допоможе краще зрозуміти особливості лізингу як інвестиційного механізму, його актуальність для України.

Отже, лізинг – перспективний фінансовий інструмент, здатний ефективно розвивати виробництво, активізувати інвестиційний процес в нашій країні.

Лізингова галузь відстає по темпам розвитку від банківського і страхового бізнесу. І це викликано перш за все тим, що до, припустимо, 2 – 3 роки тому, взагалі достатньо важко було знайти фінансування в Україні строком на 3, 5, 10 років. В переважній більшості договори складають від 2-х до 5-ти років. Ну в різних країнах це по-різному, але припустимо 70 -80% всіх угод мають саме такий тривалий строк.

І до тиїх пір, доки на ринку був дефіцит довгострокових ресурсів за прийнятною ціною, до тих пір даний інструмент не розвивався. І тільки з’явилися перші ознаки того, що такий ресурс існує, дана послуга почала швидко розвиватися. Спочатку розвивається банківський сектор, за ним, там, страховий, або навпаки, і лише потім до цього процесу долучається фінансова галузь. І взагалі, вона почала розвиватися так інтенсивно лише в середині двадцятого століття.

За економічної кризи більшість підприємств України неспроможна власними коштами здійснювати технічне оновлення виробництва. Відтак виникає об'єктивна необхідність розвитку лізингового бізнесу, що уможливлює залучення приватних інвестицій для фінансової підтримки підприємств, особливо у сфері малого та середнього бізнесу.

У процесі інтеграції України в світову економічну систему національна економіка стає все більш відкритою для руху товарів і капіталів. У таких умовах проблема знаходження таких економічних рішень, які дозволять країні уникнути негативних наслідків цього процесу, має особливе значення. Потенційний попит на лізингові послуги в Україні оцінюється фахівцями Світового банку від 12 до 50 млрд. доларів США. Ці розрахункові цифри враховують теперішній знос основних засобів і потребу їх заміни в різних галузях економіки. Особливе значення лізингові операції мають у таких галузях, як сільське господарство ( амортизоване до 90% основних засобів) і транспорт (амортизований 60% основних засобів). Розвиток ринку лізингових операцій може відіграти вирішальну роль у модернізації обладнання підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, особливо враховуючи той факт, що більшість малих підприємств не може скористатися кредитами у зв’язку з відсутністю у потрібному обсязі заставного майна. Іноземні експерти оцінюють щорічний обсяг лізингових послуг в Україні в 300 млн. доларів США. Аналіз нинішнього стану лізингового ринку показує, що в більшості випадків предметом лізингу є транспортні засоби, сільгосптехніка, офісне і банківське обладнання, обладнання для харчової промисловості, яке досить швидко окупається. Ринок лізингових послуг в Україні сьогодні демонструє явно виражену тенденцію у бік їх імпорту. Так, понад 80% лізингових операцій здійснюються за договорами міжнародного лізингу. Основними причинами цього є прийнятні умови нерезидентів України за такими показниками, як термін лізингу, розмір передоплати, а також те, що закордонні компанії є класичними фінансовими посередниками і на відміну від українських, не заробляють на самому предметі лізингу

До пріоритетних напрямків використання лізингу в Україні можна віднести:

1. Високотехнологічні наукоємні галузі: літако - і машинобудування, порошкова металургія, керамика, электрозварювальне виробництво; енергозберігаючі технології, нафтогазовий комплекс, агропромисловий комплекс.

2. Видобувні і металургійні галузі, кольорові метали, уран, вугілля, сталь і прокат.

3. Виробництво товару народного споживання.

4. Незавершене виробництво.

5. Дрібний бізнес та ін.

Отже, ринок України є привабливим для інвесторів, які допоможуть вдосконалити важелі розвитку та регулювання галузі лізингу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Оренда та лізинг як засіб залучення інвестицій — Шлійко А.В.