Курсова робота «Аналіз трудової та соціально-трудової сфери передаточнінського кар’єру ВАТ “Запорожнерудпром», 2007 рік

З предмету Економіка праці · додано 16.10.2009 11:02 · від katenok.zp · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Аналіз трудової та соціально-трудової сфер діяльності передаточнінського кар’єру 1.1. Стисла характеристика передаточнінського кар’єру 6 1.2. Аналіз нормативно-законодавчого регулювання трудової та соціально- трудової сфери 7 1.3. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами 9 1.4. Аналіз використання робочого часу 15 1.5. Аналіз продуктивності праці 17 1.6. Аналіз трудомісткості продукції 21 1.7. Аналіз фонду заробітної плати та заробітної плати працівників 23 1.8. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці і оплати праці 27 2. Розробка теоретичних шляхів щодо можливостей поліпшення трудових і соціально-трудових показників цеху 2.1. Розробка теоретичних шляхів щодо можливостей підвищення сталості персоналу 33 2.2. Розробка теоретичних шляхів щодо можливостей підвищення продуктивності праці 35 3. Пропозиції по поліпшенню трудових і соціально-трудових показників цеху шляхом підвищення сталості персоналу та шляхом підвищення продуктивності праці 38 Висновки 45 Список використаної літератури 47

Висновок

Позитивною стороною діяльності передаточнінського кар’єру є збільшення працівників основної діяльності на 0,68 %. Коефіцієнт плинності кадрів зменшився в 2006 порівняно з 2005 на 66,6 %, а коефіцієнт сталості складу персоналу – на 4,1 %, таким чином можна зробити висновок про те, що плинність кадрів у кар’єрі незначна та складає в середньому 2 %. Проте необхідно зменшувати коефіцієнт плинності кадрів за рахунок покращення умов праці, рівня оплати праці, оскільки така плинність кадрів у кар’єрі веде до значних втрат робочого часу, зниження продуктивності, а отже і до втрат коштів. Позитивною стороною є те, що в передаточнінському кар’єрі календарний фонд робочого часу ефективно використовується, так в 2006 році фонд робочого часу збільшився на 1,91 % за рахунок збільшення середньорічної чисельності працівників на 3 особи та за рахунок збільшення відпрацьованих днів одним робітником на 1 день. Позитивним також є те, що загальне вироблення збільшилось в 2006 році порівняно з 2005 роком на 0,712 тис.грн., а средньорічне вироблення одним працівником зросло на 8,94 %. При підвищенні середньочасового вироблення продукції на 5,58 %, трудомісткість продукції знизилась на 5,29% в 2006 році в порівнянні з планом. Як бачимо, між трудомісткістю продукції і рівнем продуктивності праці існує зворотно пропорційна залежність, у кар’єрі існують резерви для підвищення продуктивність праці за рахунок зниження трудомісткості продукції. Відносне відхилення по фонду заробітної платні з урахуванням збільшення виробництва продукції на 15,27 % склало 481,18 тис.грн. Заробітна плата працівників зросла в 2006 році на 19,44% в порівнянні з 2005 роком. Індекс зміни продуктивності праці по працівникам більший за індекс зміни оплати праці на 11,76%, тому сума економії фонду заробітної плати склала 598,023 тис.грн. Негативною стороною є низька продуктивність праці керівників та спеціалістів через занадто велику кількість керівників, низьку трудову та промислову дисципліну, недосить високі вимоги до кандидатів на керівні посади.

Найкращим варіантом підвищення сталості персоналу в кар’єрі є ціленаправлені дії у трьох напрямках: гарантування достатнього рівня оплати праці, забезпечення працівників гідними умовами праці та соціальним пакетом. Для підвищення продуктивності праці необхідно впровадити нову техніку, провести модернізацію, автоматизувати обладнання, оптимізувати завантаження обладнання, знизити кількість поломок та зупинок обладнання. Особливо важливим є забезпечення контролю за здійсненням усіх цих заходів, оскільки саме контроль забезпечить правильне впровадження даних пропозицій на виробництві та подальше їх додержання. Для підвищення продуктивності праці керівників та спеціалістів необхідно: скоротити кількість керівників, підвищити вимоги до кандидатів при їх наборі на посади керівників та спеціалістів, для покращення трудової та промислової дисципліни впровадити більш досконалу систему організації праці та виробництва, а також здійснювати постійний контроль за тим, щоб всі вище перечисленні вимоги виконувалися, за порушення трудової та промислової дисципліни впровадити ряд штрафів.

На впровадження та реалізацію запропонованих заходів по підвищенню ефективності діяльності ми витратили 8932,804 тис.грн., внаслідок чого отримали економічний ефект в розмірі 4380 тис.грн. та загальну економічну ефективність 0,49. Найбільшу ефективність (0,65) ми отримали від модернізації та автоматизації обладнання, також отримали велику ефективність (0,5) від купівлі нової техніки та за рахунок покращення умов праці (0,59), а такі пропозиції, як розширення соціального пакету та підвищення рівня оплати праці отримали незначну ефективність (0,13). Тобто найкращими пропозиціями виявилися автоматизація, модернізація обладнання, купівля нової техніки та покращення умов праці. Наші витрати, які ми вклали в підвищення ефективності діяльності передаточнінського кар’єру окупляться через 3 роки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?