Курсова робота «Реалізація потокового класу "Студент"», 2009 рік

З предмету Комп'ютери · додано 14.10.2009 13:54 · від Skyler · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 2 Зміст 3 Вступ 4 1. Розширений опис технічного завдання 5 1.1. Технічне завдання 5 1.2. Потокові класи 5 1.3. Класи стандартних потоків 6 1.4. Заголовні файли бібліотеки введення/виведення мови програмування С++ 6 1.5. Об'єкти і методи стандартних потоків введення/виведення 7 1.6. Оброблення помилок потоків 9 2. Визначення структури пррограмного коду 10 3. Діаграма класу 11 4. Опис блоків програми – призначення, коди 11 4.1. Код базового класу програми 11 4.2. Головна форма програми 13 4.3. Форма додавання групи 18 4.4. Форма фільтрування інформації 21 5. Тестування програми 29 5.1. Комплекс тестових завдань і очікувані результати розрахунку 30 5.2. Моделювання помилкових ситуацій 31 Висновки та рекомендації 33 Список літературних джерел 34 додаток 35 А.1. Призначення програмного коду 35 А.2. Запуск програми на виконання 35 А. 3. Результати розрахунків 35

Висновок

З використанням ООП розроблено базу даних під назвою "Студент", яка реалізує введення первинної інформації про студента з подальшим записом її у файл, здійснює пошук потрібної інформації за заданим критерієм, а також виведення статистичної звітності. Клас передбачає наявність таких членів даних: прізвище та ініціали студента; його біографічні дані; адресу – домашню і проживання; телефон; ідентифікатор групи; успішність (двовимірний масив, рядками якого є курси навчання, стовпцями – навчальні дисципліни за кожен семестр та можливі практики).

1. Структура програми базується на класі student, який знаходиться в окремих файлах з розширеннями *.h і *.cpp. У класі містяться закриті дані, які стосуються інформації про студента. Як відкриті члени класу оголошені методи для роботи з даними і відповідні конструктори. Основними є методи переведення оцінки зі 100-бальної шкали у 5-ти бальну і метод підрахунку середнього балу за семестр.

У розробленій програмі реалізовано новий підхід, який стосується методу сортування рядків, які містять кириличний текст. Метод реалізовано на основі порівняння значень покажчиків поточного і наступного рядка.

2. Програмний засіб складається з відповідних форм, призначених для введення інформації про групу, фільтрування даних, про програму та допомоги.

3. Основні функції, які забезпечують роботу програми, викликаються із головного меню.

Пункт меню "Файл" дає змогу додати групу, завантажити дані із файлу, записати інформацію у файл, вивести її на принтер і вийти із програми. Команда "Створити групу…" викликає відповідне вікно програми. Тут вказуємо назву групи, кількість студентів у ній, після чого заносимо прізвища та ініціали студентів. Натисненням кнопки "Додати", всі дані заносяться у масив класів і до головної форми програми у таблицю її активної вкладки.

Функції "Відкрити групу" і "Зберегти групу" викликають стандартні діалоги відкриття і збереження групи у файл. Функція "Друк" виводить на принтер дані активної вкладки. "Вихід" – забезпечує коректне завершення роботи програми.

Пункт "Редагування" дає змогу виконувати основні операції з даними. Зокрема, функція "Перевести бали в оцінки" виводить відповідні результати сесії за вибраний семестр. "Перевести оцінки в бали" – здійсню аналогічну операцію з точністю до навпаки. Вся інформація в програмі зберігається в двох видах – бали і оцінки, тому користувач може працювати з інформацією, зручною для огляду та звітності. "Впорядкувати за прізвищами" дає змогу працювати зі списком студентів групи у алфавітному порядку. "Впорядкувати за середнім балом" – використовується для створення рейтингу студентів за підсумками залікової чи екзаменаційної сесії. "Фільтр…" – відкриває вікно фільтрування даних за двома критеріями – середнім балом і успішністю студентів.

4. Створений програмний продукт може використовуватись старостами груп спеціальності „Комп‘ютерні науки” для обліку успішності студентів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?