Курсова робота «Економічні системи та їх моделі. Проблеми формування економічної системи України», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 13.10.2009 20:12 · від Яніна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Економічна система: зміст, класифікація, моделі 4 1.1. Зміст і складові елементи економічної системи суспільства 4 1.2. Класифікація економічних систем суспільства 8 1.3. Моделі економічної системи 10 Розділ 2. Командно-адміністративна, ринкова і змішана економічні системи: загальна характеристика 18 2.1. Командно-адміністративна система 18 2.2. Ринкова система 19 2.3. Змішана економічна система 21 Розділ 3. Економічна система в Україні 24 3.1. Зміст ринкової трансформації 24 3.2. Проблеми стабілізації економічного розвитку 31 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40

Висновок

Виходячи з наведеного вище матеріалу підведемо підсумок отриманих результатів курсового дослідження:

• економічна система - це сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської діяльності;

• економічна система має три основні ланки, підсистеми: економічну структуру продуктивних сил суспільства, систему економічних відносин і механізм господарювання;

• економічні відносини являють собою сукупність соціально-економічних та організаційно-виробничих зв'язків між господарюючими суб'єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів;

• специфіка економічної системи суспільства визначається соціально-економічними виробничими відносинами, які мають складну і багатогранну структуру, що ґрунтується на відносинах власності.

Порівнявши командно-адміністративну, ринкову та змішану економічні системи визначили, що командно-адміністративна система характеризується тим, що в ній всі ресурси є власністю держави, яка здійснює централізоване управління економікою на всіх рівнях; ринкова система – це така економічна система, в якій держава здійснює найменше регулювання економічних процесів, а вільна конкуренція та ринкове саморегулювання досягають найбільшого розповсюдження; змішана система – це така економічна система, яка містить і ринок, і конкуренцію, різноманітне регулювання як державне, так і недержавне.

Процес переходу нашої економіки від командно – адміністративної до сучасної ринкової є дуже важливим і складним, проте розпочався набагато пізніше, ніж в країнах Центральної на Східної Європи. До того ж перехідний період в Україні характеризується не тільки, що почався набагато пізніше, ніж в інших країнах, але й тим, що всі зміни проходять тут набагато повільніше, ніж десь у іншій країні.

У зв’язку з відносною замкненістю України і відсутністю досвіду будівництва незалежної держави, знання про ринкову економіку були мінімальні. Пояснюється це тим, що комуністична ідеологія та принципи управління у нашій державі були набагато глибше укорінені, ніж у інших країнах Східної Європи. По-друге, тому, що в економічній політиці не розрізнялися перехідний період і сама ринкова економіка й нерідко застосовувались ринкові методи в умовах, коли економіка ще не стала ринковою. Все це безперечно, значно поглиблювало економічну кризу, зумовлювало спад виробництва і падіння життєвого рівня народу, посилювало соціальну напруженість у державі, а також зумовлювало нестабільність внутрішньої політичної ситуації.

Сьогодні більшість людей в Україні на собі відчули, у що обійшлась нам політика «спроб і помилок» урядового ешелону. Головними помилками економічної політики стали ігнорування специфічності умов ринкової трансформації економіки України, стратегічні прорахунки у здійсненні зовнішньоекономічного курсу, неузгодженість між фінансовою та монетарною політикою, необґрунтованість соціальної політики, не розробленість структурної політики, непослідовність політики економічної лібералізації тощо.

Отже, ми бачимо, що проблема формування змішаної, тобто сучасної ринкової системи, є вкрай важливою для нашої держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?