Курсова робота «Організація маркетингової діяльності підприємства та розроблення заходів щодо її покращення на прикладі ТОВ «Софія», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 12.10.2009 23:29 · від Starikov Alexandr · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-7 І. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Софія». 8-19 ІІ.Зміст маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Софія». 2.1. Концепції управління маркетингом і їх використання підприємством. 2.2. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві. ІІІ. Аналіз маркетингового потенціалу підприємства. 3.1. Аналіз маркетингового середовища 32-58 3.2. Аналіз цілей підприємства 59-62 3.3. Аналіз господарського портфелю фірми 63-64 3.4. Аналіз ринкових можливостей підприємства 65-69 3.5. Аналіз ширини й глибини товарного асортименту підприємства. 3.6. Характеристика стратегій охоплення ринку 73-77 3.7. Аналіз діючих каналів розподілу й системи просування продукції підприємства. ІV. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства. 4.1. Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності й розроблення стратегії зростання підприємства. 4.2. Маркетингове обґрунтування заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства. 4.2.1. Формування єдиної служби маркетингу 91-94 4.2.2. Застосування стратегії концентрованого маркетингу 94-97 4.2.3. Розробка нових товарів 97-100 4.3. Визначення впливу запропонованих заходів та діяльність підприємства. Висновки 102-106 Список використаної літератури 107

Висновок

У складних економічних умовах, що склалися, велика кількість українських підприємств зіткнулися із проблемою виживання. Кожне підприємство намагається знайти свій вихід із складної економічної ситуації. Одні намагаються почати випуск нового товару і активно його рекламують, інші скорочують свою діяльність на ринку чи закриваються, треті намагаються знизити затрати за рахунок скорочення чи невиплати заробітної плати персоналу і т.д. І тут простежується одна проблема – збереження старих методів управління підприємством, які ще збереглися за радянських часів.

Щоб вирішити поставлені проблеми, на підприємствах необхідно реформувати систему управління, створити ефективну організаційну структуру, яка б гнучко реагувала на постійні зміни на ринку.Найбільш точно відповідає даним вимогам маркетинг. Саме тому для написання курсової роботи і дослідження проблеми я обрав одну із таких світових теорій та практик, як маркетинг. Маркетинг в широкому розумінні розглядається як система управління збутовою діяльністю, як наука, що вивчає закономірності ринкового попиту і пропозицій, як методологія розробки господарської стратегії, а ще, маркетинг дозволяє оцінити ринкову ситуацію на рівні окремої фірми.

В практичній частину курсової робот розглядається застосування маркетингу на підприємстві ТОВ «Софія», яке займається виробництвом трикотажного одягу й реалізує його на споживчих ринка м. Бровари та Київської області. Був проведений аналіз маркетингового потенціалу підприємства ТОВ «Софія» на основі дослідження впливу факторів маркетингового середовища, характеристики господарського портфелю та товарного асортименту підприємства; був проведений аналіз ринкових можливостей, діючих каналів розподілу й системи просування товару на ринок. Були розглянуті стратегії охоплення підприємством ринку й проведений аналіз ринкових можливостей підприємства.

В результаті проведеного аналізу було виявлено, що підприємство реалізую свою продукцію на споживчому ринку, тобто продає товар безпосередньо населенню, яке є кінцевим споживачем продукту. Закупівля сировини для виготовлення продукції проводиться через трьох основних постачальників: ТОВ «Пантера», м. Київ, ВАТ «Демітекс», м. Полтава, ЗАТ «ТекстильЕкспо», м. Житомир, оптимальним серед яких, в результаті експертної оцінки, є ВАТ «Демітекс».

При збуті продукції підприємство ТОВ «Софія» використовує канал І рівня, користуючись послугами таких посередників як агентство маркетингових послуг «TradeConsulting»; ВАТ «Смарт», підприємство, яке володіє власною мережею одягу в Київській області; ВАТ «Бренд-Клоз», підприємство, яке має кілька магазинів у м. Бровари та м. Київ. Найоптимальнішим посередником, в результаті проведення експертної оцінки, виявився ВАТ «Смарт».

Щодо конкурентів підприємства, то можна назвати три організації з якими ТОВ «Софія» веде конкурентну боротьбу на ринку трикотажного одягу: ТОВ «Роза», м. Київ; ТОВ «Легтекс», м. Бровари; ЗАТ «Україна», м. Київ. За технологією виготовлення трикотажу відрізняється підприємство ТОВ «Роза», де вже протягом 5-ти років використовуються сучасні в'язальні машини. Вони мають більш широкі можливості по виконанню різноманітних видів в'язки, що, природно, залучає клієнтів незважаючи на більш високі ціни.

Головною ціллю підприємства є збільшення частки ринку на споживчому ринку м. Бровари та Київської області до 42 %, а також проведення повної модернізацію обладнання підприємства, для забезпечення більшої виробничої потужності.

На підприємстві ТОВ «Софія» можна виділити 3 стратегічні господарські підрозділи:

5) Чоловічий одяг;

6) Жіночий одяг;

7) Дитячий одяг;

8) Аксесуари.

Щодо стратегії охоплення ринку, то в результаті аналізу ринкових можливостей було виявлено, що доцільно використовувати більш глибоке проникнення на ринок та розробку нових товарів.

В заключній частині курсової роботи були розглянуті способи покращення ефективності роботи підприємства за рахунок вдосконалення маркетингової діяльності.

Були розглянуті основні фактори, які негативно впливають на діяльність ТОВ «Софія». Це :

- орієнтацію керівництва підприємства на застарілі маркетингові концепції «інтенсифікації комерційних зусиль» і «удосконалення виробництва»;

- відсутність єдиної служби маркетингу на підприємстві і цілеспрямованій діяльності в області управління маркетинговою діяльністю;

- недостатня діяльність в області реклами і стимулювання збуту;

- застарілість та знос основних фондів, особливо виробничого устаткування;

- потреба в переорганізації служби маркетингу;

- малий асортимент продукції;

Для вирішення цих проблем було запропоновано ряд заходів по вдосконаленню маркетингової програми підприємства. Детально було розглянуто створення досконалої служби маркетингу, розширення товарного асортименту за рахунок впровадження у виробництво шкільної форми,весільних суконь та чоловічих костюмів преміум-класу, та концентрації основних можливостей підприємства на найбільш широкій групі споживачів – молоді у віці 18-35 років.

Створення служби маркетингу за функціональним принципом допоможе розподілити обов’язки кожної групи спеціалістів по функціям, які вони виконують. Це допоможе розробити раціональний підхід до створення адекватної маркетингової програми підприємства, яка зможе забезпечити виявлення потреб споживачів та більш повне їх задоволення, одночасно створивши гарний імідж підприємства.

Розширення товарного асортименту допоможе підприємству вийти на старі ринки з новими, для нашого підприємства, товарами й скласти гідну конкуренцію виробникам аналогової продукції. Створення таких товарів, які зможуть краще задовольнити потреби споживачів, забезпечить підприємству стабільні позиції на ринку та економічне зростання.

Концентрація на визначеній цільовій аудиторії допоможе зосередити кошти підприємства на тій аудиторії споживачів, яку найтяжче задовольнити. Тобто підприємство ставить собі за мету розробку заходів, які допоможуть зменшити витрати підприємства за рахунок оптимізації коштів на потреби менших споживчих груп, не приносячи шкоди чим групам, та спрямування їх на більш повне задоволення основних споживачів продукції підприємства. Такий хід буде підкріплений паралельним розвитком підприємства в цілому, так як поведе за собою вдосконалення виробничої інфраструктури, пошук способів зменшення загально виробничих витрат та методи кращого задоволення потреб споживачів.

Шляхом запровадження вищевказаних заходів, підприємство зможе перейти від первинного використання концепцій «вдосконалення виробництва» й «інтенсифікації комерційних зусиль» до переважного використання концепції «маркетингу», що є значним кроком в майбутнє. Створення досконалого маркетингового відділу допоможе розробити найкращі для підприємства стратегії охоплення ринку й зростання; створити ефективну систему збуту; виявити й обрати способи управління виробничим персоналом, які найбільше підходять підприємству; максимально задовольняти потреби споживачі; забезпечити стабільний економічний ріст та отримати громадське визнання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?