Контроль грошових потоків

1 грн Вартість завантаження
Визначення досліджене авторами:

Бланк И. А. дане питання висвітлює так:

В системе основных функций управления денеж ными потоками важная роль принадлежит осуществле нию на предприятии их внутреннего контроля.

Внутренний контроль денежных потоков представляе собой организуемый предприятием процесс проверь исполнения всех управленческих решений в области их фор мирования с целью реализации разработанной политик! их развития и намеченных показателей текущих и опера тивных планов.

Ви бачите тільки частину тексту. Для доступу до повної версії необхідно придбати доступ, або авторизуватись якщо доступ уже придбано.
Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 1 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення