Курсова робота «Управління системою стимулювання персоналу підприємства”», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.10.2009 16:15 · від Лена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Матеріальне стимулювання розвитку персоналу 5 1. Заробітна плата в ринковій економіці. Основні складові організації заробітної плати за сучасних умов 7 2. Нормування праці як засіб оптимізації міри праці та її оплати. Його роль у визначенні заробітної плати 11 3. Організація преміювання персоналу 3.1. Загальні вимоги до побудови системи преміювання 14 3.2. Організація преміювання робітників за основними результатами діяльності 20 3.3. Одноразові премії та винагороди: призначення, структура, особливості застосування за сучасних умов 25 4. Доплати та надбавки до заробітної плати, їх сутність та класифікація 29 Розділ ІІ. Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки 32 Розділ ІІІ. Зарубіжний досвід стимулювання персоналу 35 Висновок 43 Література 44 У тексті відсутні посилання на літературу та є 6 граматичних помилок.

Висновок

Аналіз кадрової роботи на сучасних підприємствах свідчить про якісні перетворення процесів управління персоналом. Повсюдно відбувається перехід від адміністративних, формалізованих методів до використання наукових підходів у роботі з кадрами, основу яких становить накопичений світовий досвід управління працівниками фірм в умовах функціонування ринку праці, а також переходу України до системи купівлі-продажу робочої сили, наявності безробітних і т.п.

В останній період у закордонній соціально-економічній практиці загальновизнано: найвища цінність - це людський фактор, якість трудового життя. Успіх будь-якої фірми закладений саме у вирішенні соціальних проблем її працівників, чому не менше сприяють менеджери по персоналу, кадрові служби організації.

В даний час вітчизняні підприємства стали приділяти особливу увагу проблемам управління системою стимулювання персоналу. Це зв'язано з тим, що соціально-економічні протиріччя, які накопичуються, у суспільстві знаходять вираження в незадоволеності зайнятого населення роботою, у відсутності професійного росту, у невідповідній оплаті праці за фактичними її результатами, а часом просто у звільненні працівників, що поповнюють армію безробітних. У цих умовах зростає конкуренція між самими працівниками за робоче місце, з одного боку, а з іншого - між підприємствами за залучення висококваліфікованих, психологічно сумісних працівників, здатних досягти поставленої мети організації. Кадрові менеджери сьогодні покликані володіти методикою роботи з персоналом, кваліфіковано проводити наймання, відбір і адаптацію працівників, організовувати їхню перепідготовку, навчання новим технологіям і т.д. Перехід до ринкової економіки змусив керівників усіх рівнів оцінювати ефективність не тільки матеріальних, фінансових, а й людських ресурсів, дбайливо ставитися до "людського капіталу" своєї фірми, піклуватися про його якісне відновлення і нагромадження. Усім стало ясно, що ринкова економіка - це економіка задоволення людських потреб, у тому числі і потреби в якісно новому етапі трудового життя.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?