Курсова робота «Аналіз фінансових результатів банку (на прикладі Промінвестбанку)», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 22.10.2009 10:40 · від Екатерина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансових Результатів 1.1. Сутність і класифікація фінансових результатів. 1.2. Значення та задачі аналізу фінансових результатів банківської діяльності. 1.3. Огляд літературних джерел 1.4. Фактори, що впливають на фінансовий результат банку. 1.5. Інформаційна база аналізу фінансових результатів банку. Розділ 2. Аналіз фінансових результатів банку 2.1. Огляд ринку банківських послуг 2.2. Загальна характеристика діяльності банку 2.3. Основні інструменти аналізу фінансових результатів: • Метод зіставлення • Метод коефіцієнтів • Балансовий метод • Графічний метод 2.4. Аналіз доходів банку 2.5. Аналіз витрат банку 2.6. Аналіз прибутку банку 2.7. Аналіз прибутковості роботи банку Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності банку 3.1. Основні напрямки зростання доходів та зниження витрат комерційного банку 3.2. Рекомендації щодо досягнення високої прибутковості банку. Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Ефективне функціонування національної економіки, її розвиток разом з постійним зростанням добробуту населення не уявляється можливим без вирішення завдань забезпечення ефективного функціонування банківської системи та її основних елементів – комерційних банків. Результати проведеного дослідження підтверджують, що прибутковість роботи банку є результатом ефективної взаємодії кожного компонента системи організації сучасного банку. Зазначено, що кількість коефіцієнтів, які можуть бути використані при аналізі стану прибутковості, обмежена лише кількістю рахунків балансу та звіту про фінансові результати.

Доведено, що сучасна практика використання банківського аналізу, вимагає застосування різноманітних підходів до аналізу серед яких комплексний аналіз відрізняється глибиною дослідження, рівнем деталізації об’єктів аналізу та аналітичних процедур, змістом і кількістю аналізованих показників, спрямованістю на найбільш повну оцінку діяльності банку. Було досліджено та проаналізовано практичну діяльність банку з допомогою комплексного аналізу в аспекті прибутковості його діяльності.

Провівши аналіз Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите акціонерне товариство) (далі – Банк), можна зробити слідуючий висновок про його діяльність за період з 2005 по 2007 роки. Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито Банком у Звіті про фінансові результати.

За аналізуємий період спостерігається загальна тенденція до збільшення прибутку банку. У 2006 році порівняно з 2005, розмір прибутку збільшився на 13 644 тис. грн. або на 6,52 %, а в 2007 році порівняно з 2006 – на 11 611тис. грн. або на 5,21 %, тобто доходи банку перевищують його витрати.

Аналізуючи прибутковість банку, можна помітити, що показник прибутковості акціонерного капіталу склав у 2005 році 15,29%, у 2006 – 14,16%, у 2007 – 8,74%, що свідчить про зменшення вигід для акціонерів банку.

Показник прибутковості активів має тенденцію до збільшення та складає 0,65%, 0,69%, 1,07% у 2005, 2006, 2007 роках відповідно. Хоча збільшення даного показника незначне, це в свою чергу свідчить про покращення управління активами банку.

Досліджуючи комплекс питань, пов’язаних з проблемами підвищення прибутковості банку, я дійшла до висновку, що необхідно використовувати не тільки комплексний аналіз при оцінці діяльності банку, а й необхідне глибоке розуміння факторів впливу, їх складових, тенденцій та перспектив подальшого розвитку.

Складність організації і технологій роботи сучасного банку вимагає знань не тільки методик, а й адекватного інформаційного та технічного забезпечення, постійного вдосконалення систем управління, наявності оптимальних технологій продажу банківських продуктів, високого рівня освіти та культури банківської справи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення