Курсова робота «Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.10.2009 13:01 · від babochka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Вступ 3 2. Сутність та функції фінансового менеджменту 5 • Об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту 7 • Мета, задачі та функції фінансового менеджменту 13 3. Структура фінансового менеджменту на підприємстві 17 4. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства 20 5. Висновки 34 6. Список використаної літератури 38

Висновок

Поєднуючи поняття "фінанси" та "менеджмент", можна визначити фінансовий менеджмент як процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та оптимізації оборогу його грошових коштів з метою найбільш повної реалізації цілей підприємства.

Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління фінансовими ресурсами та оборотом грошових засобів підприємства. І як кожну управлінську систему його потрібно розглядати в двох аспектах. З одного боку, складовою фінансового менеджменту є суб'єкт управління (тобто підсистема, що управляє), з іншого боку об'єкт управління (тобто підсистема, якою управляють).

Як суб'єкт управління фінансовий менеджмент підприємства включає:

- органи державного управління;

- фінансові й податкові органи;

- власника;

- апарат управління підприємством.

Як об'єкт управління:

- майно;

- майнові права;

- роботи і послуги;

- інформація;

- результати інтелектуальної діяльності;

- нематеріальні блага.

Слід підкреслити, що фінансовий менеджмент є невід'ємною складовою загального менеджменту підприємства. Адже, фінансовий менеджмент дозволяє більш ефективно вирішувати виробничі (програма виробництв» і збуту, якість виробничих, матеріальних, фінансових ресурсів, місце розміщення виробництва, його потужність), економічні (оборот і його структура, структура витрат, прибуток, рентабельність, дивіденди), фінансові цілі (платоспроможність, ліквідність, інвестування, фінансування, фінансова структура) господарюючого суб'єкта. Крім того, фінансовий менеджмент дозволяє виявляти й аналізувати взаємозв'язки між цілями підприємства та координувати їх.[1]

З метою реалізації процесу управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм.

В економічній літературі поняття "фінансовий (фінансово-кредитний) механізм" використовується досить широко. Але єдиної думки щодо його визначення та його складових не існує. Серед розмаїття визначень і підходів вчених та практиків до поняття "фінансовий механізм" найбільшої уваги заслуговують два аспекти, два підходи до розуміння його суті.[5]

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють функціонування безпосередньо фінансів підприємств. Такий підхід до визначення фінансового механізму відображає внутрішню організацію функціонування фінансів підприємств. Однак, це цілком точно втілюється в понятті "організація фінансів", і ототожнювати це поняття з фінансовим механізмом недоцільно.

Другий підхід до розгляду поняття "фінансовий механізм" полягає в тому, що його розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів підприємств, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління на економічний стан підприємства. Завдяки такому аспекту суті фінансового механізму необхідно чітко визначити його складові, його структуру.

Головна мета фінансового менеджменту - забезпечення зростання добробуту власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства або його акцій.

В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент вирішує багато задач, основними серед яких є:

- забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в

- процесі його розвитку;

- оптимізація грошового обороту і підтримання постійної

- платоспроможності підприємства;

- забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів

- фінансових відносин;

- забезпечення мінімізації фінансових ризиків.

В науковій літературі немає єдиної точки зору щодо функцій фінансового менеджменту. Визначення функцій здебільшого залежить від концепцій і теорій, наукових напрямів у визначенні суті фінансового менеджменту, а також від підходів у визначенні функцій фінансів підприємств та управління.

З практичної точки зору функції фінансового менеджменту визначає система задач фінансового менеджменту на підприємстві. Ці функції поділяють на дві основні групи:

- функції фінансового менеджменту як підсистеми, що управляється;

- функції фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством.

В найбільш загальному плані основними функціями фінансового менеджменту є:

- дослідження зовнішнього економічного середовища;

- розробка фінансової стратегії підприємства;

- аналіз і планування фінансової діяльності;

- прийняття рішень з питань оперативної фінансової діяльності;

- пр взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльності (державними органами, фінансово-кредитними установами, суб'єктами фінансового ринку, іншими підприємствами, фізичними особами).

Аналіз фінансового становища підприємства проводиться за допомогою сукупності методів і прийомів, що дозволяють структурувати й ідентифікувати взаємозв'язок між основними показниками:

1. Аналіз абсолютних показників.

2. Горизонтальний (тимчасовий) аналіз.

3. Вертикальний (структурний) аналіз.

4. Трендовий (динамічний) аналіз.

5. Розрахунок фінансових (аналітичних) коефіцієнтів.

Оснаій розрахунковий метод є найголовнішим він полягає в розрахункі співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення їхнього взаємозв'язку. Відомі десятки відносних показників, але для зручності користування вони об'єднані в кілька груп:

- ліквідності;

- платоспроможності;

- фінансової стабільності;

- інтенсивності використання ресурсів;

- ділової активності.

На основі цих показників проводиться аналіз економічного стану підприємства, що допомагає отримати найбільш ширшу картину стану діяльності на ньому, і більш успішно відреагувати на процеси які відбуваються на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?