Курсова робота «Взаємодія продуктивних сил і виробничих можливостей», 2008 рік

З предмету РПС · додано 11.10.2009 11:28 · від toni500 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1 Характер продуктивних сил і виробничих відносин та їхня взаємодія 1.1. Продуктивні сили і їх особливість 5 1.2. Поняття та суть економічних виробничих відносин 11 Розділ 2 Виробництво як взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин 19 Розділ 3 Проблеми розміщення продуктивних сил в Україні 3.1. Основні критерії розміщення продуктивних сил 26 3.2. Проблеми розміщення продуктивних сил в Україні 30 Висновки 34 Список використаних джерел 36

Висновок

Базуючись на отриманих результатах дослідження зрезюмуємо основні положення курсової роботи:

• економічні відносини являють собою сукупність соціально-економічних та організаційно-виробничих зв'язків між господарюючими суб'єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів;

• організаційно-економічні відносини безпосередньо пов'язані з продуктивними силами. Вони виникають з приводу трудової діяльності, кооперації праці, обміну засобами виробництва тощо. В цілому ці відносини втілені в господарській системі організації та управління економікою на різних рівнях. Конкретні організаційно-економічні відносини відображені у господарських системах окремих галузей суспільного виробництва - економіка промисловості, сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я тощо. Їхню специфіку вивчають конкретні економічні науки. До загальних організаційно-економічних відносин належать форми і методи господарювання, характерні для всіх галузей економіки;

• соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Це фундамент на якому базуються економічні відносини. Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище;

• Продуктивні сили - це складна система, що включає матеріальні й духовні (за складом), об'єктивні й суб'єктивні (за характером відтворення і специфікою функцій), суспільні й природні елементи. В процесі історичного розвитку їх склад у цілому, як і окремі елементи, постійно збагачується, наповнюється якісно новим змістом;

• робоча сила - це сукупність фізичних і духовних властивостей людини, які вона застосовує в процесі виробництва споживних вартостей; основний елемент продуктивних сил у будь-якому суспільстві;

• предмет праці - це усе те, на що спрямована праця людини, що складає матеріальну основу майбутнього продукту;

• засоби праці - це речі або комплекси речей, за допомогою котрих людина опрацьовує предмети праці, впливає на них.

• економiчнi закони є всезагальнi, загальнi та специфiчнi. Всезагальні закони вiдбивають спiввiдношення мiж продуктивними силами i виробничими вiдносинами, їх взаємодiю. Це закони вiдповiдностi виробничих вiдносин характеру i рiвню продуктивних сил, економiї часу, пiдвищення потреб тощо;

• процес виробництва - це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин.

Основними проблемами розміщення продуктивних сил в Україні є:

• необхідність вдосконалення галузевої структури економіки, відновлення її рівноваги;

• порівняно з високорозвинутими країнами структура економіки України дещо застаріла;

• надмірна концентрація матеріаломістких галузей у Донбасі й Придніпров’ї поєднується з недовикористанням ресурсів у Західному регіоні та на Півдні;

• потреба структурної перебудови економіки України пов'язана з проблемою конверсії;

• через нераціональне розташування виробництва в Україні часто-густо постають поважні екологічні проблеми;

• економіст повинен фахово обґрунтувати вибір території для економічної зони, визначити ефективність функціонування господарських структур.

Коментар модератора

робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?