Дипломна робота «Управління грошовими коштами торгівельного підприємства на прикладі ЗАТ „ФУРШЕТ”», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 10.10.2009 13:10 · від Олександр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні аспекти управління грошовими коштами торговельного підприємства 6 1.1. Економічна сутність та роль грошових коштів в фінансовій діяльності торговельного підприємства 6 1.2. Цілі та принципи управління грошовими коштами торговельного підприємства 19 1.3. Методологічна та нормативна база управління грошовими коштами 24 РОЗДІЛ 2. Дослідження управління грошовими коштами ЗАТ „ФУРШЕТ” 49 2.1. Інформаційне забезпечення аналізу грошових коштів торговельного підприємства 49 2.2. Аналіз загального обсягу, динаміки та структури грошових коштів ЗАТ „ФУРШЕТ” 68 2.3. Оцінка ефективності управління грошовими коштами ЗАТ „ФУРШЕТ” 72 РОЗДІЛ 3. Вдосконалення управління грошовими коштами на ЗАТ „ФУРШЕТ” 90 3.1. Шляхи вдосконалення організації управління грошовими коштами 90 3.2. Планування розміру грошових активів торговельного підприємства 97 3.3. Резерви підтримки платоспроможності торговельного підприємства 113 Висновки і пропозиції 119 Список використаних джерел 124 Додатки 127

Висновок

В роботі було зроблено такі висновки та пропозиції.

1. Грошові кошти – це кошти у вигляді грошей, які знаходяться в касі підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у підзвітних осіб тощо. Грошові кошти підприємства складаються з безготівкових та готівкових коштів.

2. Для здійснення господарської діяльності всі підприємства, окрім основних засобів, повинні мати в необхідних розмірах і оборотні. В їх складі найважливіше місце займають грошові кошти. Вони потрібні для придбання техніки, виробничих матеріалів, оплати праці, розрахунків з бюджетом та іншими ланками фінансово-кредитної системи тощо.

3. В процесі своєї діяльності підприємства здійснюють найрізноманітніші розрахунки, які набувають як готівкової так і безготівкової форми. Ефективне управління грошовими коштами підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, що є джерелом прибутку.

4. Управління грошовими коштами підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підлегле його головній меті.

5. Грошові операції підприємств в державі регулюються чинним законодавством України. Грошові розрахунки здійснюються за допомогою готівкових грошей і в безготівковому порядку. Готівкові розрахунки застосовуються в основному у взаємовідносинах підприємств і організацій з населенням, тобто обслуговують рух грошових доходів і витрат населення. Готівкові грошові розрахунки регулюють Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 за № 637 (зі змінами та доповненнями). Організація безготівкових розрахунків в Україні регламентується законами України „Про банки і банківську діяльність”, „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, нормативно-правовими актами НБУ, у тому числі Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті в Україні, затвердженою Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 за № 22 (зі змінами та доповненнями).

6. Дослідження управління стану грошовими коштами здійснюється на прикладі підприємства ЗАТ „ФУРШЕТ”. В Україні мережа „ФУРШЕТ” є самою потужною мережею продовольчих універсамів, що нараховує вже 60 магазинів як у Києві, так і в регіонах України. Універсам „ФУРШЕТ” – це магазин самообслуговування, асортименти якого варіюється від 6000 до 12000 найменувань продуктів харчування й супутніх товарів залежно від величини торговельної площі магазина. Рівень цін – середній і нижче.

7. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності ЗАТ „ФУРШЕТ” в 2004-2006 р. р. показав, що:

- дохід (виручка) від реалізації зріс на 9404,5 тис. грн. (43,1%);

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції зріс на 7761,1 тис. грн. (43,2%);

- собівартість реалізації зросла на 5935,4 тис. грн. (36,5%);

- валовий прибуток зріс на 1825,7 тис. грн. (108,7%);

- фінансові результати від операційної діяльності (прибуток) зросли на 801,5 тис. грн. (281,2%);

- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток) зросли на 39,5 тис. грн. (18,6%);

- чистий прибуток зменшився на 62,1 тис. грн. (39,4%).

8. Підприємство ЗАТ „ФУРШЕТ” не має пільг з оподаткування, в 2006 році було нараховано податок на прибуток за звичайною ставкою 25%, але не зі всієї суми, в 2005 році було донараховано податок на прибуток та штрафні санкції та пеню на цей податок.

9. Зменшення чистого прибутку підприємства ЗАТ „ФУРШЕТ” на 62,1 тис. грн. (39,4%) в 2006 році порівняно з 2004 роком свідчить про необхідність розробки заходів щодо припинення негативних тенденцій фінансової діяльності.

10. Аналіз загального обсягу, динаміки та структури грошових коштів ЗАТ „ФУРШЕТ” показав, що:

- в 2006 році порівняно з 2004 роком зменшився чистий рух коштів від операційної діяльності на 45,3 тис. грн. (59,2%), що свідчить про погіршення руху грошових потоків;

- в 2006 році порівняно з 2004 роком зріс чистий рух коштів від фінансової діяльності на 9447,9 тис. грн. (11989,7%), це свідчить про покращення те фінансової діяльності ЗАТ „ФУРШЕТ”;

- в 2006 році порівняно з 2004 роком збільшився чистий рух коштів на 9402,6 тис. грн. (6058,4%), що свідчить про те, що підприємство ЗАТ „ФУРШЕТ” збільшило загальні обсяги діяльності в 2006 році порівняно з 2004 роком.

11. Оцінка ефективності управління грошовими коштами ЗАТ „ФУРШЕТ” показала, що:

- в 2006 році порівняно з 2004 роком коефіцієнт участі грошових коштів в оборотному капіталі зріс на 0,009, це є позитивним фактором в діяльності підприємства;

- в 2006 році порівняно з 2004 роком середній період обороту грошових активів за надходженнями грошових коштів зріс на 0,9, та за витрачанням грошових коштів – зріс на 1,34 в ЗАТ „ФУРШЕТ”, що пов’язано зі збільшенням обсягів діяльності;

- показник кількості оборотів залишку грошових коштів в ЗАТ „ФУРШЕТ” за 2004-2006 роки зменшився за надходженнями грошових коштів на 172,2, та за витрачанням грошових коштів – зменшився на 133,3 у зв’язку зі збільшенням середнього періоду обороту грошових коштів та збільшенням обсягу реалізації;

- чистий грошовий потік підприємства ЗАТ „ФУРШЕТ” від основної (операційної) діяльності в 2006 році у порівнянні з 2004 роком зменшився на 45,3 тис. грн., що свідчить про погіршення результатів операційної діяльності;

- протягом 2004-2006 років в ЗАТ „ФУРШЕТ” не здійснювалось інвестиційної діяльності;

- чистий грошовий потік підприємства ЗАТ „ФУРШЕТ” від фінансової діяльності в 2006 році у порівнянні з 2004 роком зріс на 9447,9 тис. грн., що свідчить про покращення результатів фінансової діяльності;

- згідно розрахунків можна зробити висновок, що в 2006 році порівняно з 2004 роком в ЗАТ „ФУРШЕТ” загальна сума чистого грошового потоку зросла на 9402,6 тис. грн. (6058,4%);

- коефіцієнт прибутковості (рентабельності) власного капіталу зменшився на 1,4%, і дорівнює 0,6%, тобто має низьке значення, що свідчить про необхідність покращення використання власного капіталу підприємства, що зможе призвести до підвищення прибутку;

- коефіцієнт прибутковості (рентабельності) активів зменшився на 1%, і дорівнює 0,4%, тобто має низьке значення, отже необхідно покращувати прибутковість активів підприємства, для підвищення їх ефективності використання;

- значення коефіцієнта прибутковості (рентабельності) реалізації є нормальним з дотриманням допустимих норм, в 2005 році воно зросло на 3,5%;

- здійснений аналіз основних показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства показав, що підприємство ЗАТ „ФУРШЕТ” функціонує успішно та ефективно, і відповідно ефективно використовує грошові кошти. Хоча спостерігалось погіршення деяких показників, як-то платоспроможності, прибутковості.

12. Наведемо шляхи та пропозиції щодо підвищення ефективності управління, аналізу, використання грошових потоків ЗАТ „ФУРШЕТ” на 2007 рік:

- по-перше, рекомендується покращувати політику управління грошовими потоками підприємства: виявляти резерви підвищення рентабельності, ліквідності, достатності формування та ефективності грошових потоків, наприклад, за рахунок перегляду та зміни підходу до формування грошових потоків; розробляти напрями підвищення ефективності використання грошових потоків. Здійснювати ефективне планування витрат підприємства; рекомендовано покращувати діяльність підприємства щодо планування руху грошових потоків із використанням сучасних науково обґрунтованих методик аналізу та планування;

- по-друге, для спрощення та достовірності операцій з руху грошових потоків необхідно удосконалювати контроль за рухом грошових коштів на підприємстві. Для цього необхідно впроваджувати більш прогресивну АСОІ (автоматизовану систему обробки інформації);

- по-третє, потрібно приділяти контролю операцій з використання ресурсного потенціалу велику увагу і здійснювати незалежний контроль на різних стадіях функціонування підприємства.

13. Здійснений аналіз планових основних показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності, достатності чистого грошового потоку та ефективності грошових потоків підприємства показав, що при упровадженні планових показників підприємство ЗАТ „ФУРШЕТ” успішно та ефективно покращить основні фінансові показники. Згідно з проведеним аналізом планування ЗАТ „ФУРШЕТ” здійснило ефективне планування грошових потоків на 2007 рік.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?