Курсова робота «Менеджмент фінансової стійкості комерційного банку», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 05.10.2009 21:30 · від виктория · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти менеджменту фінансової стійкості комерційного банку 6 1.1. Економічна сутність фінансової стійкості комерційного банку 6 1.2. Методологія оцінки ефективності менеджменту фінансової стійкості комерційного банку 12 1.3. Нормативно-правове регулювання фінансової стійкості комерційного банку 21 2. Управління фінансовою стійкістю АКБ “Приватбанк” 25 2.1. Характеристика банку та визначення його місця в банківської системі України 24 2.2. Аналіз фінансової стійкості Криворізької філії АКБ “Приватбанк” та ефективності упраління нею 27 3. Шляхи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку 31 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додатки 42

Висновок

Під фінансовою стійкістю розуміють показник стабільності фінансового стану банку, що забезпечується високою питомою вагою власного капіталу в загальній сумі фінансових коштів, що використовуються. Стійкий фінансовий стан – це гарантія подальшого ефективного функціонування банку. Існує декілька показників, які характеризують фінансову стійкість банку.

Банківська практика знає два основні підходи до оцінки діяльності комерційних банків. Перший з них передбачає аналіз системи показників досліджуваного банку і порівняння їх з аналогічними показниками першокласних банків. Другий під-хід базується на проведенні рейтингової оцінки.

Важливо не тільки здійснити внутрішній аналіз діяльності банку, а й порівняти результати його роботи з результатами роботи інших банків, тобто провести рейтингову оцінку. Рейтинг банків — це система оцінки банківської діяльності, що заснована на фінансових показниках і даних балансу банку. Відомі такі методичні підходи до побудови рейтингів: індексний метод, номерна система і бальний підхід.

Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків тісно пов’язана з методикою аналізу активних і пасивних операцій банку, а також із методиками аналізу доходів, витрат, прибутковості, платоспроможності і ліквідності.

На наш погляд, найбільш узагальнену оцінку фінансового стану комерційного банку дає система рейтингу банку CAMEL.

Оцінюючи методи управління, не менше важливо проаналізувати банківську політику і різні наявні в банку системи, у тому числі систему контролю. Політика банку визначає курс за основними напрямками банківської діяльності (наприклад, надання кредитів, участь у валютно-фінансових операціях, а також управління ліквідністю) і, таким чином, є керівництвом до дій для керуючого банком. Системи і методи контролю забезпечують ефективне дотримання основних напрямків політики банку. Керівництво банку також оцінюється з погляду дотримання банком установлених законів і правил, включаючи своєчасне надання достовірних звітів у НБУ.

Ще одним компонентом системи рейтингу CAMEL є оцінка надходжень банку; іншими словами, визначення, який прибуток приносить банк. Банкам необхідно бути прибутковими, для того щоб збільшувати свій капітал. Надходження банку являють собою цінність тільки тоді, коли вони не розтрачуються, оскільки банк, який виплачує велику частину свого прибутку у вигляді дивідендів, не забезпечує збільшення власного капіталу.

Для проведення комплексного аналізу фінансової стійкості необхідно мати аналітичні матеріали, що дають змогу одержати достовірну, повну і всебічну інформацію про банк (його фінансовий стан і результати діяльності). До такої інформації відносять насамперед баланс банку і звіт про прибутки і збитки.

В АКБ «Приватбанк»,який є об’єктом дослідження, крім коефіцієнта мультиплікатора капіталу всі основні показники для аналізу фінансової стійкості банку, мають тенденцію для покращення (коефіцієнт надійності, участь власного капіталу в формуванні активів, захищеності капіталу, захищеності ним доходних активів) або стабілізації чи свідчать про незначні зміни (коефіцієнт "фінансового важеля").

Звідси можна зробити висновок, що фінансова стійкість банку достатньо забезпечена його капіталом і останній може захищати банк від імовірних ризикових втрат сьогодні в близькому майбутньому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?