Курсова робота «Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 04.10.2009 18:01 · від Ira · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття, склад та структура доходів місцевих бюджетів 5 2. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів 13 3. Напрямки вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів 21 Висновки 29 Список літератури 32

Висновок

Бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів в ринкових умовах. Вагоме значення у формуванні бюджетного фонду країни відіграють місцеві бюджети. Місцеві бюджети концентрують потоки бюджетних коштів певного населеного пункту, району чи області. Через них здійснюється перерозподіл бюджетних коштів з метою виконання бюджетних зобов'язань, визначених законодавством, зокрема надання соціальних благ та послуг населенню. Через видаткову частину місцевих бюджетів перерозподіляється близько 7% ВВП. Від того, наскільки стабільним і ефективним є процес формування і виконання бюджету, від наповненості доходної частини місцевих бюджетів залежить розвиток соціальної сфери і місцевого господарства.

За дев'ять місяців 2006 року обсяг місцевих бюджетів за їх доходами, збільшився у порівнянні з відповідними минулорічними показниками в 1,5 раза. Водночас, як і в попередні роки, в 2006 році продовжувалася централізація бюджетних ресурсів для подальшого розподілу їх між місцевими бюджетами. За січень-вересень 2006 року частка трансфертів з державного бюджету в доходах місцевих бюджетів становила 45,2 відсотка і збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,2 відс. пункти. При цьому питома вага власних та закріплених доходів місцевих бюджетів у загальному їх обсязі зменшилась, відповідно, на 6,8 відс. пункти і становила 53,2 відсотка.

Сьогодні ведуться значні наукові і практичні дискусії навколо питань зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів, наукового обґрунтування концепції розмежування доходів і витрат різних ланок бюджетної системи, взаємовідносин між місцевими бюджетами і Державним бюджетом. Усі ці питання тією чи іншою мірою знайшли своє відображення у Бюджетному кодексі. Проте реформування бюджетної системи залежить від того, який рівень самостійності і незалежності буде надано місцевим Радам. Самостійність місцевих Рад повинна мати в своїй основі законодавче закріплений розмір доходів, що надходять до місцевих бюджетів залежно від обсягу створюваних і використовуваних фінансових ресурсів на певній території.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок місцевих податків і зборів, неподаткових доходів, надходжень із бюджетів вищого рівня. Співвідношення між цими джерелами залежить від функцій, що покладені на регіональні органи управління, від потенційних можливостей отримання ними місцевих податків, а також від можливостей вищих органів влади надавати фінансову підтримку територіям.

Головне джерело доходів місцевих бюджетів складають податкові надходження. Їхня частка останніми роками становить близько 60% в загальній сумі доходів місцевих бюджетів. Спостерігається велика залежність місцевих бюджетів від трансфертів ( близько 32% в загальній сумі доходів). Вагоме місце посідають неподаткові надходження місцевих бюджетів (близько 6%). Четверте місце займають доходи від операцій з капіталом (близько 2%).

Сучасний стан місцевих бюджетів України характеризується низькою часткою дохідних джерел, які не враховуються при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів і якими місцеві органи влади можуть розпоряджатися самостійно, виходячи з пріоритетів розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Не зважаючи на досить значний перелік місцевих податків та зборів, вони не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні місцевих бюджетів. Як правило, їхня питома вага складає лише 3-5% сукупних доходів місцевих бюджетів України. Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів є важливим способом зміцнення всієї фінансової системи держави. В розвинутих країнах місцеві податки і збори, як правило, займають досить високу питому вагу в загальній сумі грошових надходжень органів регіонального і місцевого самоврядування. Особливістю місцевих податків і зборів більшості розвинених країн є також їхня регресивність, тобто частка місцевих податків і зборів зменшується стосовно сукупного розміру доходів, якщо доходи зростають. Місцеві податки і збори забезпечують значні надходження до місцевих бюджетів, реальну фінансову автономію органів місцевого самоврядування і місцевих органів державної влади.

Для бюджетів більшості областей країни характерною є висока питома вага в доходах бюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій), що гальмує зацікавленість місцевих органів влади у розвитку власних джерел формування доходів місцевих бюджетів.

Таким чином, вітчизняна система формування місцевих бюджетів потребує докорінного реформування. Позитивними змінами стануть зростання наповненості доходної частини місцевих бюджетів і розширення законодавчих рамок, у межах яких місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення, розвиток місцевої ініціативи, вирівнювання соціальних показників, зменшення соціальної напруженості, проведення виваженої політики у сфері міжбюджетних трансфертів. Ефективним заходом стане розвиток суто місцевого податку – на нерухоме майно. Податок на нерухомість /будівлі та споруди є досить привабливим, оскільки він сприяє ефективному використанню житлових та комерційних приміщень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?