Курсова робота «Фінансовий облік вибуття основних засобів», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.10.2009 14:30 · від katya_gord · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

І. Теоретичні основи фінансового обліку вибуття основних засобів: 1.1. Економічна суть та облікове визначення вибуття основних засобів 4-19 1.2. Нормативне регулювання обліку вибуття основних засобів 20-21 РОЗДІЛ ІІ. Фінансовий облік вибуття основних засобів на підприємстві: 2.1. Характеристика ведення обліку вибуття основних засобів на підприємстві 22-24 2.2. Функції бухгалтерії на основі аспекту облікової політики щодо обліку вибуття основних засобів 24-26 2.3. Аналіз відображення давальницьких операцій на рахунках бухгалтерського обліку і відповідність їх вимогам П(С)БО 26-27 2.4. Поглиблений аналіз відображення операцій з основними засобами у фінансовій звітності 28-30 РОЗДІЛ ІІІ. Пропозиції по вдосконаленню обліку операцій з вибуття основних засобів: 3.1. Пропозиції по вдосконаленню нормативного забезпечення операцій з вибуття основних засобів 31 3.2. Пропозиції по вдосконаленню фінансового обліку операцій з рухом основних засобів на підприємстві 32 Висновки 33-34 Список використаної літератури 35-36

Висновок

Зміст даної курсової роботи доводить, що операції пов’язані з рухом основних засобів є дуже актуальною темою в даний момент часу, а також потребують детального вивчення.

Отже, згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" ОЗ - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік).

На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору.

Головні джерела вибуття ОЗ такі:

- вибуття внаслідок продажу;

- безкоштовної передачі;

- вибуття основних засобів внаслідок їх списання.

Як і будь-який актив, ОЗ відображається в Балансі при додержанні двох умов:

- існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

- оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.

Основою для бухгалтерських записів по обліку ОЗ є їх первинні документи, які повинні бути правильно оформлені, мати необхідні реквізити та підписи.

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх ОЗ в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.

Під час написання І розділу курсової роботи було досліджено економічну суть та нормативне забезпечення, яким регулюється облік вибуття основних засобів.

У ІІ розділі ми аналізували правильність ведення фінансового обліку на підприємстві щодо вибуття основних засобів, і прийшли до висновку, що всі операції, які стосуються даної теми ведуться правильно і знаходять своє відображення у звітності підприємства, а саме:

– форма 1 „Баланс”

– форма 2 „Звіт про фінансові результати”

– форма 5 „Примітки до річної фінансової звітності”

А, також проаналізувавши діяльність бухгалтерської служби, прийшли до висновку, що працівники бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером дотримуються всіх принципів, які закладені в наказі „Про облікову політику підприємства”.

У ІІІ розділі ми вносимо пропозиції щодо вдосконалення фінансового обліку вибуття основних засобів недоліком обліку досліджуваної теми на ТзОВ ВКФ „Ковель” є те, що основні засоби, та операції пов’язані з їх рухом супроводжується документами встановленого зразка, що використовується при звичайних операціях вибуття товарно-матеріальних цінностей, доцільно було б розробити спеціальні форми, для формування цих операцій.

Дана курсова робота показує, що в обліку вибуття основних засобів є багато недоліків, усунувши які можна буде оптимізувати облік досліджуваної теми.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?