Курсова робота «Зарубіжний досвід управління трудовими ресурсами», 2009 рік

З предмету Економіка праці · додано 01.10.2009 13:31 · від Narechena_vitry · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Поняття трудових ресурсів та їх сутність. 2. Світові концепції управління трудовими ресурсами. 3. Світовий досвід управління професійною орієнтацією. 4. Система професійної освіти та професійної підготовки в країнах з розвинутою ринковою економікою. 5. Лізинг як специфічна форма оренди робочої сили. Висновки Додатки Список використаної літератури

Висновок

На основі отриманих у роботі результатів можна зробити такі висновки:

1. Фактор наявності трудових ресурсів залежить від чисельності трудових ресурсів, їхньої кваліфікації, статево-вікової структури.

2. До трудових ресурсів належить частина населення, що досягла працездатного віку, який у кожній країні визначається законодавчо (в США, Росії, Україні -16-60 років, Канаді - 15-66, в Мексиці і Португалії - 12-65). У міжнародній статистиці працездатним вважається населення віком від 15 до 65 років.

3. Робота з персоналом є творчим процесом. Розглядаючи персонал як одну з основ розвитку економіки, необхідно постійно вдосконалювати його якісний склад, виставляючи йому економічні вимоги сучасності. В умовах ринкових відносин ефективне використання персоналу є головною умовою стрімкого розвитку економіки і росту життєвого рівня суспільства.

4. Зарубіжна практика доводить, що система управління має бути достатньо жорсткою і здатною здійснювати належний контроль відповідно до ієрархії. Впровадження центрального управління, як правило, концентрування технічної політики, фінансів, маркетингу, реклами, підготовки і розстановки кадрів, контроль інших показників.

5. Узагальнюючи досвід зарубіжних країн можна сформувати головну ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток.

6. Беручи до уваги світовий досвід, необхідно формувати управління трудових ресурсів відповідно до світових концепцій або про реформувати існуючі українські концепції.

7. Важливе місце у розвитку суспільства посідає професійна орієнтація. Профорієнтація має сформувати у людини інтерес до якогось виду трудової діяльності, вибір найбільш доцільної для цієї людини професії з урахуванням її психофізичних характеристик, інтересів, здібностей, а також потреб економіки країни в кадрах працівників відповідних професій.

8. Професійна освіта та професійна підготовка стали одним із найшвидше розвинутих секторів економіки західних країн. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про пряму залежність темпів удосконалення та розвитку виробництва, його конкурентоспроможність на світовому ринку від рівня професійної підготовки кадрів.

9. Важливим фактором для розвитку світової економіки виступає оренда робочої сили або лізинг персоналу, який дозволяє упорядкувати міграційні потоки працездатного населення усередині держави, легалізувати потоки робочої сили, яка виїздить на сезонні та тимчасові роботи за кордон. Водночас вирішуються питання працевлаштування й соціального захисту працівників.

10. Усе викладене переконує у тому, що закордонний досвід управління трудовими ресурсами заслуговує на широке практичне застосування відповідно до реальних соціально-економічних умов в Україні. Слід зважити й на те, що в Україні склалися певні традиції, власний позитивний досвід управління трудовими ресурсами, який не можна ігнорувати. Тому найприйнятнішим у сфері управління трудовими ресурсами є поєднання вітчизняного та закордонного досвіду.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?