Курсова робота «Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ «Південенергопроект»)», 2008 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 01.10.2009 01:12 · від Настюша87 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 4 Розділ ІІ. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. 2.1. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу 12 2.2. Оцінка ліквідності і платоспроможності 16 2.3. Оцінка ділової активності 23 2.4. Оцінка рентабельності 23 2.5. Оцінка фінансової стійкості 29 2.6. Прогнозування можливого банкрутства 30 Розділ ІІІ. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства. 3.1. Прогнозування статей звіту про фінансові результати 39 3.2. Прогнозування статей балансу 40 Висновки 48 Список використаної література 50 Додатки

Висновок

Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність - обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Проаналізувавши структуру фінансової звітності та фінансові показників, ми бачимо, що на початок звітного року підприємство ВАТ «Південенергопроект» функціонувало досить добре і його основні показники ліквідності та кредитоспроможності була на рівні, а в деяких випадках навіть більше нормативних значень. У підприємства є певні труднощі, але при певних змінах у функціонуванні зможе вчасно погашати борги, отримувати прибутки та ін.

Третій розділ був присвячений прогнозуванню показників фінансової звітності підприємства. За твердженням Брігхема Є. Ф, прогнозування — це ітеративний процес при розробці фінансових звітів, планів. Фінансові аналітики з цією метою опрацьовують попередні прогнози, базуючись при цьому на продовженні минулих трендів та різновидів політики у майбутньому, щоб визначити, який ефект матимуть різні операційні плани, впливаючи на фінансовий стан підприємства та його прибутки. Прогнозована звітність використовується також і для аналізу дивідендної політики, рішень щодо структури капіталу, управління робочим капіталом. Було задано ряд заходів для покращення фінансової ситуації на підприємстві, але вони не є радикальними, тому що для внесення більш радикальних заходів необхідна більш детальна інформація про майновий і фінансовий стан на підприємстві. В результаті прогнозування дії внесення заходів, ми можемо зробити висновок, що ситуації покращилася, але є ще певні недоліки. Підприємство має певні негативні характеристики діяльності, але вірний вибір стратегії розвитку дозволить йому подолати кризові явища.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?