Курсова робота «Ліквідність та платоспролможність ПНВП "Техкомплекс"», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.09.2009 19:17 · від Катерина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 I. Теоретичні та методичні основи ліквідності та платоспроможності 1.1. Основні завдання та джерела аналізу фінансового стану 3 1.2. Аналіз ліквідності 10 1.3. Аналіз платоспроможності 17 II. Аналіз платоспроможності та ліквідності ПНВП «Техкомплекс» 2.1. Характеристика майнового положення ПНВП «Техкомплекс» 19 2.2. Аналіз ліквідності ПНВП «Техкомплекс» 21 2.3. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 28 2.4. Оцінка ділової активності підприємства 30 III. Пропозиції по підвищенню платоспроможності та ліквідності ПНВП «Техкомплекс» 34 Висновок 39 Список літератури 41

Висновок

Метою проведення комплексної оцінки підприємства ПНВП „Техкомплекс” було отримання ряду відповідей на взаємопов’язані питання щодо результатів його діяльності.

Актуальність і практична значимість теми курсової роботи обумовлена низкою причин. По-перше, у даний час, в українській економіці добра половина підприємств є збитковими за результатами діяльності, деякі з них слід вже давно оголосити банкрутами, а отримані кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що безсумнівно б сприяло оздоровленню вітчизняного ринку. По-друге, в умовах масової неплатоспроможності господарюючих суб'єктів, особливого значення набувають заходи для запобігання кризових ситуацій, а також заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства і стабілізацію його фінансового стану.

Керівництво підприємства повинно серйозно замислитись про способи підвищення фінансової стійкості і заходи для відновлення платоспроможності підприємства та ліквідності, а вирішення цих завдань полягає в професійному управлінні оборотними ресурсами.

Аналіз структури та динаміки статей балансу підприємства ПНВП „Техкомплекс” за 2006 -2007 ріки показав, що баланс є недостатньо ліквідним, та в загалом фінансовий стан підприємства був не нормальним. Підприємство не володіло достатніми розмірами власних оборотних активів, за допомогою яких мало змогу розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Аналіз ліквідності балансу підприємства показав, що наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов'язань. Це означає, що підприємство, якщо всі кредитори водночас пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним – дебіторською заборгованістю).

Про низьку платоспроможність підприємства свідчить і розрахований коефіцієнт абсолютної ліквідності (який на кінець року становить 0,19).

В цій курсовій роботі ми ще раз впевнилися в важливості проведення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства. Саме вона є необхідною умовою управління фінансами, що зумовлено потребою аналізу для вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?