Дипломна робота «Управління акціонерним капіталом підприємства при здійснені зовнішньоекономічної діяльності», 2007 рік

З предмету ЗЕД · додано 28.09.2009 18:17 · від iryska · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ І. Теоретико- методологічні основи управління капіталом підприємства 7 1.1. Економічна суть та структура капіталу підприємства 7 1.2. Особливості формування капіталу підприємства 23 1.3. Методи управління структурою капіталу 36 Розділ ІІ. Аналіз та оцінка капіталу підприємства ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" 42 2.1. Аналіз господарської діяльності ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" 42 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" 56 2.3. Аналіз та оцінка капіталу підприємства 88 Розділ ІІІ. Вдосконалення управління структурою капіталу підприємства 95 3.1. Управління структурою капіталу за допомогою фінансового лівериджу 95 3.2. Методи оцінки вартості капіталу та вартості підприємства 100 3.3. Вдосконалення та оптимізація структури капіталу підприємства 106 Висновки 113 Список використаної літератури 117

Висновок

Дослідження проведене в даній роботі дає можливість зробити такі висновки.

В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь - якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.

У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства,а також докласти зусиль до її покращення.

При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.

Аналіз підприємства ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення інвестиційного іміджу ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод " необхідно вказати напрямки покращення інвестиційної привабливості.

Аналіз валюти та структури балансу ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод "виявив значне зростання дебіторської заборгованості. Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:

- ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;

- своєчасного оформлення розрахункових документів;

- застосування попередньої оплати;

- застосування вексельної форми оплати;

- удосконалення розрахунків.

Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської

заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.

Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.

Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод " не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.

Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Одним з напрямків покращення інвестиційної привабливості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.

На ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод " гідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості унаслідок її стрімкого приросту.

Ситуацію можна покращити такими шляхами:

- своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;

- вивченням платоспроможності покупців і замовни своєчасними заходами із стягнення дебіторсь заборгованості;

- інтенсифікацією виробництва;

- повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;

- правильною організацією роботи щодо матеріально - технічного забезпечення;

- недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;

- недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

- скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.

Висока фінансова стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.

В цілому проведене дослідження дає можливість поліпшити інвестиційну привабливість ВАТ "Моршинський завод мінеральних вод " Для цього доцільно:

- прискорити погашення дебіторської заборгованості;

- знизити рівень кредиторської заборгованості;

- покращити ліквідність;

- покращити фінансову стійкість.

Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити інвестиційну привабливість товариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?