Курсова робота «Еколого-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Луганщини», 2004 рік

З предмету РПС · додано 30.11.2006 21:12 · від Serfer · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Вступ 2. Екологічний стан України та механізм його регулювання 3. Вдосконалення розвитку виробничих сил Луганщини та проблеми екології 3.1. Характеристики екологічних проблем області 1. Екологічне становище в промислових регіонах Луганської області 2. Екологічне становище у сільськогосподарських районах області. 3. Екологічне становище водних ресурсів області. 4. Становище рекреаційної зони Луганської області. 3.2. Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення 3.3. Пропозиції щодо оптимізації стану довкілля 4. Висновок 5. Список літератури:

Висновок

Людство вступає в нову еру своєї історії, найбільш характерна її ознака - виникнення глобальних проблем. Вперше в історії виникла ситуація, коли людство може згуртуватися на такій основі, як забезпечення глобальної безпеки сучасної цивілізації.

У виникненні і розвитку екологічної кризи особлива, визначальна роль належить технічному прогресу. По суті справи виникнення перших знарядь праці і перших технологій привели до початку антропогенного тиску на природу і виникненню перших спровокованих людиною екологічних катаклізмів. З розвитком техногенної цивілізації відбувалося збільшення ризику екологічних криз і обваження їхніх наслідків.

Джерело такого взаємозв'язку - сама людина, що одночасно є і природною істотою, і носієм технологічного розвитку.

Однак, незважаючи на таку "агресивність", саме технічний прогрес може бути запорукою виходу людства з глобальної екологічної кризи. Створення нових технологій і безвідхідного виробництва по замкнутому циклі дозволить забезпечити досить високий рівень життя не порушуючи при цьому тендітної екологічної рівноваги. Поступовий перехід до альтернативної енергетики збереже чисте повітря, припинить катастрофічне спалювання атмосферного кисню, усуне теплове забруднення атмосфери.

Таким чином, технічний прогрес має дві протилежні іпостасі в картині сьогодення і майбутнього людства. І тільки від колективного людського розуму, від продуманості і злагодженості дій урядів, освітніх і громадських організацій усього світу залежить, яке обличчя технічного прогресу побачать наші нащадки, зненавидять вони нас, чи поважатимуть.

На початку третього тисячоліття екологічну ситуацію на Україні можно розглядати як кризову. Для її вирішення потрібні дуже значні фінансові, кваліфікаційні ресурси, значний відрізок часу. Все це повинно прискорюватись ефективними державними механізмами. Але всі ці властивості притаманні економічно розвинутим країнам, якою Україна не є.

Проаналізувавши всю складність проблеми, виявивши чинники, а також враховуючи що питома вага бюджетних витрат на природозахісні проекти має тенденцію до скорочення, можна зробити прогноз з великим рівнем імовірності, що стан довкілля наступні 10-15 років не стане краще.

Розроблені механізми державного природокористування, правові та господарчі переваги ринкової економікі, прогресивні напрямки охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки значною мірою лишуться лише як вдалі проекти із за відсутності фінансування, бажання, а також тому що екологічне питання не є досить важливим для нашого сучасного суспільства, особливо на стадії первинного накопичення капіталу.

Екологічна проблема України вимагає нового рівня громадської діяльності. Потрібні активна співпраця, взаємодія з державними органами в природоохоронній галузі, зокрема, під час розроблення альтеренативних проектів, екологічної експертизи, цільових природоохоронних программ, у широкій освітянській роботі. Збереження довкілля – справа не лише фахівців Міністерства охорони навколишнього природного середовища або окремих ентузіастів. Поки в суспільстві не станеться відчутних змін у свідомості населення щодо відповідальності кожного за природу, доти екологічна реформа залишеться тільки на папері. Ефективне розв’язання проблем охорони довкілля в Україні нерозривно пов’язане з реструктурізацією економіки, утвердженням демократичних принципів розвитку суспільства та екологізацією світогляду людей.

Щодо поліпшення екологічного стану в Луганській області, то головною проблемою є стан вугільної промисловості. Тому, для покращення стану екології необхідна реструктурізація підприємств вугільної галузі.

Враховуючи стан забезпечення екологічної безпеки, виконання і фінансування відповідних природоохоронних заходів на вугільних шахтах, які ліквідуються, можна надати такі пропозиції для покращення стану довкілля:

1. Мінпаливенерго України повинне забезпечити належне і достатнє фінансуання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу на довкілля підприємств вугільної галузі, в тому числі тих, що підлягають закриттю.

2. Мають бути вирішені наступні питання:

2.1 Модернізація шахтного устаткування;

2.2 Будівництва або реконструкція очисних споруд побутових стоків шахтних селищ і містечок, де ліквідуються шахти;

2.3 Визначення правонаступників рекультивованих об’єктів, які несуть в собі потенційну небезпеку для довкілля, та інженерних споруд, що забезпечують екологічну безпеку й моніторінг, фінансування витрат на фунціонування таких споруд і ведення моніторінгу;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали