Курсова робота «Аналіз інвестиційної привабливості підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.09.2009 17:56 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу інвестиційної привабливості підприємства 4 1.1. Сутність інвестиційної привабливості підприємства 4 1.2. Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємства 7 1.3. Методи аналізу інвестиційної привабливості підприємства 14 2. Фінансово-економічний аналіз інвестиційної привабливості ВАТ «Сумська кондитерська фабрика» 24 2.1. Загальна оцінка діяльності підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках 24 2.2. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства 26 3. Проблеми і напрямки підвищення інвестиційної привабливості підприємств 37 Висновок 41 Список використаної літератури 43 Додатки 46

Висновок

При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, прибутковість, дохідність і оберненість капіталу.

Аналіз підприємства ВАТ «Сумська кондитерська фабрика» показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить низькому рівні, але виявив декілька сильних сторін підприємства.

Аналіз валюти та структури балансу ВАТ «Сумська кондитерська фабрика» у цілому показав хороші результати.

Збільшення питомої ваги оборотних активів в загальній вартості господарських засобів (з 59,14% до 62,05%) вказує на формування більш мобільної їх частини. Збільшення грошових коштів підприємства свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства.

Дебіторська заборгованість залишилась у звітному періоді незмінною, що має негативний вплив, так як заморожування коштів у дебіторській заборгованості призводить до сповільнення оборотності капіталу.

Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:

 ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;

 своєчасне оформлення розрахункових документів;

 застосування попередньої оплати;

 застосування вексельної форми оплати.

Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити, активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.

Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.

Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ВАТ "Сумська кондитерська фабрика" не є абсолютно ліквідним. Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Одним з напрямків покращення інвестиційної привабливості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.

Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства. На ВАТ "Сумська кондитерська фабрика" згідно аналізу прискорилося обертання дебіторської заборгованості

Висока фінансова стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.

В цілому для поліпшення інвестиційної привабливості ВАТ "Сумська кондитерська фабрика" доцільно:

 прискорити погашення дебіторської заборгованості;

 знизити рівень кредиторської заборгованості;

 покращити ліквідність;

 покращити фінансову стійкість.

Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити інвестиційну привабливість товариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?