Курсова робота «Принципи права», 2008 рік

З предмету Право · додано 24.09.2009 15:42 · від Валерия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття принципів права 5 2. Історичні та міжнародні аспекти формування принципів 9 3. Класифікація принципів 13 3.1. Втілення загальнолюдських цінностей в загальноправових принципах 16 3.2. Спеціально-юридичні принципи 21 4. Право та закон їх співвідношення 23 5. Роль принципів права у право творчості та правозастосуванні 29 Висновки 32 Список використаної літератури 34

Висновок

Підсумовуючи, доречно підкреслити – принципи права виконують вагому роль у регулятивному впливі права на суспільні відносини. Ці принципи слугують загальними орієнтирами у правотворчості та правозастосуванні [5, с.36]. Вони є важливою складовою правової матерії і виступають її фундаментом. Тому науковий ґрунтовний аналіз основних закономірностей функціонування правових принципів є центральним завданням науковців і потребує подальшого дослідження

Приведений у даній роботі аналіз правових принципів дозволяє зробити наступний висновок:

Суть права допомагають розкрити принципи права – ті основоположні ідеї, начала, на яких базується та або інша правова система. Вони лежать в основі всієї законотворчої діяльності людини і є продуктом багатовікового розвитку цивілізації. Ці принципи відображають неписані закони, по яких живе як окрема людина, так і суспільство в цілому. Принципи, як базові елементи, постійні в часі і служать відправною крапкою для побудови тієї або іншої законодавчої структури держави.

У генетичному аспекті принципи права характеризуються змішаною соціально-юридичною природою і є результатом віддзеркалення як загальносоціальних, так і специфічних його закономірностей. У гносеологічному плані вони виступають особливими юридичними поняттями, що адекватно виражають суть права відповідно до досягнутого рівня її пізнання.

З онтологічної позиції принципами права є основоположні ідеї, закріплені в різних формальних джерелах його норм, а також що хоч і не мають такого закріплення, але що отримали загальне визнання в стійкій юридичній практиці, в правовідносинах.

У функціональному аспекті принципи права виступають, з одного боку, початковими началами правового регулювання, що забезпечують узгодженість і ефективність системи юридичних норм, а з іншої - безпосередніми регуляторами поведінки учасників суспільних відносин при її пробільній і суперечності. На підставі викладеного можна запропонувати і наступне загальне визначення: принципи права - це закріплені в різних його джерелах або виражені в стійкій юридичній практиці загальновизнані основоположні ідеї, пізнання загальносоціальних і специфічних закономірностей, що відображають рівень створення внутрішньо узгодженої і ефективної системи юридичних норм, а також для безпосереднього регулювання суспільних відносин при їх суперечності. В досліджувані роботі автором було розкрито поняття принципів права, дано класифікацію принципів права, розглянуто співвідношення права та закону крізь призму принципів права, а також проаналізована тема принципів права у правонаступництві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?