Курсова робота «Державна регіональна політика», 2007 рік

З предмету РПС · додано 23.09.2009 15:32 · від Олена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Ресурсне забезпечення розвитку продуктивних сил регіонів України 1.1. Поняття і значення продуктивних сил 1.2. Людські ресурси - основа сталого розвитку регіонального виробництва 1.3. Інвестиційно-інноваційні ресурси розвитку економіки районів Розділ 2. Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів 2.1. Промислова політика в Україні 2.2. Формування конкурентоспроможності регіонів 2.3. Принципи державної стратегії регіонального розвитку Розділ 3. Шляхи підвищення рівня ефективності розвитку регіонів 3.1. Столичний економічний район 3.2. Реалізація державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів 3.3. Розв’язок проблем, щодо прискореного економічного розвитку регіонів Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що аналіз розвитку і розміщення продуктивних сил по окремих показниках, свідчить про наявні диспропорції у розвитку регіонів.

Нині, велика увага щодо проблем регіонального розвитку в Україні є зрозумілою, адже значна частина колишніх методів регіональної політики вже втратила практичну цінність у зв’язку із принциповими відмінностями командно-адміністративної та ліберальної економічних макросистем, хоча деякі теоретичні й практичні здобутки зберігають актуальність. У першу чергу це стосується комплексного підходу до вирішення проблем розвитку регіону із забезпеченості узгодженості загальнодержавних і місцевих інтересів, урахуванням особливостей стану і можливостей розвитку того чи іншого регіону.

Водночас упродовж усього транзитивного періоду вплив держави на регулювання регіонального розвитку відбувається паліативно – через надання прямої або опосередкованої підтримки окремим регіонам замість впровадження чіткого і прозорого механізму вирівнювання регіонального ландшафту на засадах владного синергізму та задіяння ендогенних факторів підвищення конкурентоспроможності самих територіальних утворень.

Державна регіональна політика відіграє важливу роль у розвитку промисловості країни. Адже, на даний час досліджено світові тенденції промислового розвитку, визначено оцінку стану та проблем вітчизняної промисловості. Обґрунтовано роль і стратегічні засади розвитку промисловості в умовах економічного піднесення на шляху розбудови в Україні конкурентоспроможної, високотехнологічної та соціально орієнтованої економіки.

В процесі написання роботи чітко визначилися принципи державної регіональної політики, за допомогою яких політика сприяє перетворенню регіонів на активних суб'єктів економічних відносин на вітчизняному просторі та за його межами. Характеристика і аналіз формування конкурентоспроможності господарства регіону дали чітку оцінку щодо підтримки, спрямованої на стимулювання розвитку депресивних територій, що дозволяє сконцентрувати державні та місцеві ресурси туди, де за певний період можна дістати найбільший економічний та соціальний захист.

Пошуки вирішення проблем соціального та економічного розвитку регіонів, шляхом забезпечення збалансованого регіонального розвитку призвів до розробки інструментарію для розрахунку узагальнюючої оцінки стану розвитку регіонів України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?