Дипломна робота «Організація роботи з медичною технікою в закладах охорони здоров'я», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 21.09.2009 16:01 · від Евгения · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i.теоретичний Аналіз методологічних та нормативно-правових засад технічного забезпечення в галузі охорони здоров`я 5 1.1. Характеристика сутності та змісту забезпечення медичною технікою в галузі охорони здоров`я 5 1.2. Нормативно-правова база технічного забезпечення охорони здоров’я 20 1.3. Зарубіжний та вітчизняний досвід роботи з медичною технікою 29 Висновоки до розділу І 39 Розділ ii. Аналітичний Аналіз роботи з медичною технікою Центральної районної поліклініки Солом`янського району 41 2.1. Загальна характеристика організаційної діяльності Центральної районної поліклініки Солом`янського району 41 2.2. Специфіка оснащення Центральної районної поліклініки Солом`янського району. .67 2.3. Ефективність використання медичної техніки в відділеннях Центральної районної поліклініки Солом`янського району 70 2.4. Аналіз надходжень коштів і поточних видатків ЦРП Солом’янського району м. Києва 72 Висновоки до розділу ІІ 78 Розділ iiі. Рекомендаційний Шляхи вдосконалення роботи з медичною технікою 80 3.1. Розробка бізнес-плану реабілітаційного центру для хворих на серцево-судинні захворювання 83 3.2. Вдосконалення організаційно-виробничих процесів та поліпшення технічного оснащення медичного закладу 96 Висновки до розділу ІІІ 103 Висновки та пропозиції 105 Список використаної літератури 108 Додатки 115

Висновок

В дипломній роботі аналізувалася діяльність Центральної районної поліклініки Соломянського ройону.Особлива увага приділялася специфіці роботи з медичною технікою в цьому закладі.

У дипломній роботі здійснено огляд сучасної нормативно-правової бази технічного забезпечення галузі охорони здоров’я України, виходячи з якого зроблено висновок, що нормативно-правове забезпечення потребує суттєвого вдосконалення щодо надання медичної допомоги. На основі проведенногоогляду літературнихджерел щодо стану сучасної медичної техніки, зокрема в поліклініці ЦРП Соломянського району №1, варто зауважити що, нині пррирозробці медичної техніки приорітет надається не інвазійним методат діагностичних досліджень та малотравматичному лікуванні. Потрібно вікористовувати інформаційні технології, цифрову обробку потоків даних та дистанційну диагностику.. У закладі охорони здоров’я, на базі якого були проведені дослідження, що стали основої даної дипломної роботи, наявна сучасна медична техніка в необхідній кількості та номенклатурі, а також кваліфікований медичний персонал. Враховуючи спицифіку закладу можна висловити наступні пропозиції щодо вдосконалення організації роботи з медичною технікою:

1. Поліпшення стану здоров'я всіх верст населення, зниження рівнів захворюваності інвалідності та смертності.

2. Вдосконалення якості надання медичної допомоги та диспансерного нагляду за хворими.

3. Впровадження в медичну практику поліклініки стандартів надання медичної допомоги та моніторинг їх дотримання.

4. Підвищення обсягу та якості обстеження хворих на до госпітальному етапі.

5. Організація доступного раціонального медикаментозного забезпечення пільгових верст населення.

6. Проведення активної демографічної політки, охорона материнства та дитинства.

7. Створення сучасної системи інформаційного забезпечення поліклініки.

8. Покращення матеріально-технічної бази поліклініки.

9. Поліпшення стану здоров'я всіх верст населення, зниження рівнів захворюваності інвалідності та смертності.

10. Вдосконалення якості надання медичної допомоги та диспансерного нагляду за хворими.

11. Впровадження в медичну практику поліклініки стандартів надання медичної допомоги та моніторинг їх дотримання.

12. Підвищення обсягу та якості обстеження хворих на до госпітальному етапі.

13. Організація доступного раціонального медикаментозного забезпечення пільгових верст населення.

14. Проведення активної демографічної політки, охорона материнства та дитинства.

15. Створення сучасної системи інформаційного забезпечення поліклініки.

16. Покращення матеріально-технічної бази поліклініки.

Потреба в покращенні (прирості обсягу) технічного оснащення м Протягом останнього десятиліття відбулося істотне скорочення закупівель медичної техніки, що зумовило збільшення парку морально та фізично застарілої апаратури до 60–70 відсотків. Значна частина обладнання відпрацювала 20–25 років, що у 2–3 рази перевищує його технічний ресурс. Водночас вітчизняна промисловість задовольняє потребу країни в медичних виробах лише на 30–35 відсотків.

Техніка, що надійшла впродовж 2006-2007 років вже сьогодні дозволяє вітчизняним медикам працювати з виконанням вимог усіх міжнародних протоколів лікування

Нормативна база технічного забезпечення охорони здоров’я регламентує медичне обладнання за напрямками:виробництво та класифікація, сертифікація та ліцензування; фінансування.

Потреба в покращенні (прирості обсягу) технічного оснащення медичного закладу може бути задоволена різними шляхами: ридбання необхідних основних фондів у власність (нових або таких, що були у використанні), удівництва основних фондів (підрядним або господарським способом), необхідного обладнання та площі (оперативний або фінансовий лізинг) тощо, іншими способами.

Кожен з розглянутих способів задовольняє потреби закладу в поповненні його обладнання, але розмір витрат закладу на кожен з них різний. Великий вплив на обсяг витрат має і структура їх фінансування: за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали