Курсова робота «Бюджетування в системі управління підприємством», 2008 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 19.09.2009 14:28 · від Інна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Теоретико-методичні основи бюджетування на підприємствах 6 ІІ. Особливості бюджетування в системі управління на вітчизняних підприємствах в умовах побудови ринкової економіки в Українi . 16 ІІІ. Шляхи вдосконалення системи управління на підприємствах в Україні на базі покращення основ бюджетування 27 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40

Висновок

У курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми розроблення методологічних та прикладних засад бюджетування в системі управління підприємством, що сприятиме підвищенню рівня фінансової стабільності, ділової активності, результативності та ефективності функціонування вітчизняних організацій в умовах розвитку економіки. Результати курсової роботи дозволяють зробити висновки теоретико-методологічного змісту та науково-практичного спрямування, а саме:

В умовах низької фінансової результативності, платоспроможності та ліквідності вітчизняних підприємств обґрунтовано необхідність та доцільність впровадження і застосування прогресивної управлінської технології – бюджетування – з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості організацій. Методологічні та практичні засади бюджетування потребують ретельного опрацювання, оскільки зарубіжні розробки, які не враховують особливостей розвитку національної економіки, не можуть знайти застосування на українських підприємствах. За таких умов вимагають уточнення категорії бюджетування, виокремлення місця бюджетування в системі управління підприємством, розроблення послідовності реалізації технології бюджетування.

Удосконалення нормативного забезпечення на засадах систематизації внутрішньоорганізаційних норм та визначення їх функціонального призначення при розробленні бюджетів і проміжної документації в межах нормативного методу бюджетного планування дозволяє економістам, фінансистам, технологам, нормувальникам забезпечити необхідний рівень використання ресурсів для досягнення фінансової стабільності та активізації розвитку підприємства.

Основними бюджетами, які доцільно формувати на підприємствах, є бюджет доходів та витрат, бюджет руху грошових коштів та бюджет активів і пасивів. При цьому запропонована модель розроблення основних бюджетів організації шляхом консолідування бюджетних показників дозволяє керівникам економічних служб відслідковувати між функціональні взаємозв’язки та вплив планових змін у виробничо-господарській діяльності на фінансову результативність, розрахункову активність, структуру активів та пасивів, фінансову стабільність підприємства. Визначено, що лише формування вищевказаних основних бюджетів дозволить системно оцінити діяльність організації та отримати повну і достовірну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на вищому, середньому та нижчому рівнях управління.

Розроблені методичні положення щодо здійснення контролювання та регулювання бюджетів підприємства на засадах еластичності витрат дозволяють керівникам підприємства забезпечувати необхідний рівень ефективності діяльності організації та запобігати неконтрольованому та необґрунтованому зростанню витрат.

Оптимізація структури витрат підприємства шляхом застосування багатофакторної кореляційно-регресійної моделі, яка демонструє залежність між цільовим показником та рівнями бюджетного забезпечення, дозволить економістам організації здійснювати оперативне регулювання структури витрат бюджету з метою досягнення планових параметрів.

На підставі результатів курсової роботи можна запропонувати:

Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України використовувати результати дослідження при розробленні нормативних документів та рекомендацій щодо удосконалення управління підприємствами на засадах бюджетування (етапи бюджетування, послідовність реалізації бюджетного планування, розроблена класифікація методів бюджетного планування, нормативне забезпечення розроблення бюджетів, модель формування основних бюджетів організації, методичні положення і рекомендації щодо контролювання і регулювання бюджетів на засадах структуризації та еластичності витрат).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення