Курсова робота «Північноамериканська модель менеджменту», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 19.09.2009 09:46 · від ASHKA · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 РОЗДІЛ I. Основні характеристики північноамериканської моделі менеджменту 4 1.1. Фактори, що вплинули на формування північноамериканської моделі менеджменту 4 1.2. Суть та основні елементи північноамериканської моделі менеджменту 9 РОЗДІЛ II. Аналіз можливості застосування північноамериканської моделі менеджменту на прикладі ВАТ «Коломиясільмаш 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Оцінка фінансової діяльності підприємства 25 2.3. Особливості та позитивний досвід реалізації північноамериканської моделі менеджменту в процесі управління підприємством 33 РОЗДІЛ III. Рекомендації щодо вдосконалення процесу управління в контексті північноамериканської моделі менеджменту з метою забезпечення ефективного функціонування ВАТ «Коломиясільмаш».39 3.1. Переваги та недоліки реалізації процесу управління на підприємстві. 39 3.2. Основні напрямки усунення недоліків в процесі управління на основі застосування північноамериканської моделі менеджменту 44 Висновки 50 Список використаних джерел 54 Додаток а 55 Додаток б 57 Додаток в 58

Висновок

1. У всій різноманітності теорій та уявлень живої практики американський менеджмент був і залишається найбільш потужною «управлінською цивілізацією». Його провідне значення в світі сьогодні безперечне, а вплив на розвиток теорії, практики, а також навчання управлінню найбільш вагомий. Немає потреби сліпо слідувати висновкам американських теоретиків та рекомендаціям їх практиків, але знати їх ідеї, безумовно, необхідно.

Саме в північноамериканській моделі менеджменту виникає ідея стратегічного управління та планування в організації, не менш важлива думка про залучення працівників до управління, саме в США вперше з’являються крупні корпорації з найманими менеджерами, виникає і сама наука управління.

Північноамериканська модель менеджменту існує та удосконалюється до сих пір, використовується не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в Європі, в Японії. Багатий досвід американського менеджменту може бути врахований та використаний і в українському менеджменті.

Перехід від екстенсивних до інтенсивних методів господарювання у 20 – 30 роках потребував пошуку нових форм управління. Поступово склалось розуміння того, що для виживання виробництва необхідно змінити відношення до положення працівника на підприємстві, виробити нові методи мотивації та співробітництва між працівниками та підприємцями.

Сучасний американський менеджмент, в такому вигляді, який він має на даний час, базується на трьох історичних передумовах:

• наявність ринку;

• індустріальний спосіб організації виробництва;

• корпорація як основна форма підприємництва.

2. Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

Таким чином, фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

В курсовій роботі було досліджено теоретичні та практичні аспекти діагностики фінансового стану підприємства на прикладі діючого вітчизняного підприємства – ВАТ «Коломиясільмаш».

В ході дослідження було виявлено, що основні засоби підприємства є сильно зношеними і оновлення фондів практично не відбувається; фінансова стійкість підприємства є незадовільною, хоча і спостерігається тенденція до його покращення; показники ліквідності підприємства свідчать про неліквідний баланс підприємства; показники ділової активності свідчать про нарощування підприємством випуску основної продукції і мають позитивну тенденцію до покращення.

Отже, для покращення свого фінансового стану та збільшення об’єму виробництва та реалізації продукції, підприємство потребує значних капіталовкладень з боку зовнішніх інвесторів.

3. Американські науковці продовжують ставити та розробляти реальні проблеми менеджменту. Американська практика підбору керуючих працівників робить головний акцент на професійні організаторські здібності, а не на знання спеціаліста.

Якщо казати про 90-ті роки, то тут спостерігаються три найбільш цікаві тенденції. Перша з них пов’язана з деяким поверненням до минулого – усвідомленням значення матеріальної, технічної бази сучасного виробництва та надання послуг. Це пов’язане не тільки із застосуванням комп’ютерів в управлінні, але й взагалі посиленням впливу технологічного прогресу на досягнення цілей організації, підвищенням ролі виробництва та якості продукції для перемоги в конкуренції. Управлінська думка знову вступає в період деякого посилення в ній «технократизму» на новій, більш глибокій основі.

Однак, паралельно з цим спостерігається і друга тенденція, що стосується вже соціальних, поведінкових аспектів – це посилення уваги не тільки до організаційної культури, але й до різних форм демократизації управління, участі рядових працівників у прибутках, у здійсненні управлінських функцій. Ця ідея, що зародилася в 30-ті роки і розвивалася теоретиками 50-60-х років, на прктиці американського менеджменту реалізовувалася доволі повільно.

Цим американський менеджмент відрізнявся від європейського та японського управління. Але сьогодні демократизація управління, участь в управлінні – це реальність.

Вже загальноприйнято – і в Європі, і в Японії, і в США – що за демократизованими формами управління – майбутнє. Цей феномен, напевне, буде узагальнюватись та доосмислюватись в найближчі роки спеціалістами по управлінню. Наша практика може дати в цій області багато своєрідного та цікавого, також як і в питаннях етики бізнесу – ще одного традиційного, але актуального аспекту господарювання в умовах ринку, економічної свободи.

Нарешті, третя особливість управлінської думки у 90-ті роки – посилення міжнародного характеру управління. Слідом за переходом більшості постіндустрійних країн до відкритої економіки, різким підвищенням ролі міжнародної конкуренції і в той же час кооперації виробництва, розвитком транснаціональних корпорацій інтернаціоналізація виробництва ставить дуже багато нових питань перед управлінською теорією та практикою. Найважливіші з них – що є загальне та особливе в управлінні, які закономірності, форми, методи управління являються універсальними, а які діють в діапазоні конкретних умов різних країн, як найкращим чином виконувати функції управління у зовнішньоекономічній діяльності, в чому особливості національного стилю управління, в організаційній поведінці, наскільки ці особливості важливі для досягнення бажаних результатів, як іноземцям скоріше пристосуватись до національного місцевого середовища.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення