Курсова робота «Адміністрування місцевих податків та зборів та шляхи їх удосконалення на прикладі Черкаської ДПІ», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 18.09.2009 20:00 · від Darius · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Проблеми становлення та розвитку системи місцевих податків і зборів в Україні 7 Розділ 2. Загальна характеристика Черкаської державної податкової інспекції 19 Розділ 3. Функціонування системи місцевих податків та аналіз стану їх надходження 25 3.1. Становлення місцевого оподаткування в Україні та його значення 25 3.2. Аналіз стану надходження місцевих податків і зборів до зведеного бюджету України 30 3.3. Аналіз стану надходження місцевих податків і зборів до зведеного бюджету Черкаської області та м. Черкас 37 Розділ 4. Шляхи удосконалення системи місцевих податків 42 Висновки і пропозиції 52 Список використаних літературних джерел 56 Додатки 60

Висновок

1. В процесі дослідження встановлено, що на практиці трапляються випадки, коли органи місцевого самоврядування запроваджують місцеві податки і збори, не передбачені чинним законодавством України. Через невідповідність законодавству ці рішення опротестовуються прокуратурою, а самостійно встановлені місцеві податки і збори скасовуються. Досить серйозною проблемою було введення місцевими органами самоврядування податків, зборів, які не були передбачені декретом Кабінету Міністрів України. Серед найбільш поширених неправомірно введених місцевих податків і збрів були такі: збір за видачу ордера на квартиру у випадку обміну житла, збір за дослідження земельних ділянок, рекреаційний збір, збір за в’їзд та знаходження іноземних громадян на території м. Севастополя, за використання морських акваторій, збір за піший перехід кордону, за розподіл майна подружжя, за випас худоби в літній період тощо. Загалом в Україні можна нарахувати понад 50 різноманітних, не передбачених законодавством України місцевих податків і зборів.

2. В курсові роботі дослідження проводились на прикладі Черкаської ДПІ за 2004-2008 рр.

Формування бюджетів всіх рівнів в ДПІ забезпечують платники. Проведений аналіз дав змогу встановити, що кількість платників податків з кожним роком невпинно зростає. Так, кількість платників – юридичних осіб, зареєстрованих в ДПІ в 2008 році склала 411 або на 13,9 % більше на відповідну дату 2004 року. Кількість платників зростає за рахунок реєстрації, як правило суб’єктів підприємницької діяльності малого бізнесу. Що стосується фізичних осіб, то також спостерігається тенденція до швидкого зростання їх кількості. Так, якщо у 2004 році кількість платників – фізичних осіб становила 3199 чол. то вже у 2008 році – 5489 чол. або на 41,7% більше.

Черкаська ДПІ здійснює адміністрування різних видів податків до державного та місцевого бюджетів. Найбільшу питому вагу у структурі основних податків, що надходять до місцевого бюджету від Черкаської ДПІ займають податок з доходів фізичних осіб та єдиний податок з фізичних осіб. Щодо податку з доходів фізичних осіб, то судячи з даних таблиці протягом 2006-2008 рр. спостерігається поступове зменшення його питомої ваги. Так, якщо у 2006 році питома вага цього податку у загальній структурі основних податків, що надходять до місцевого бюджету складала 39,5%, у 2007 р. 37,4% то у 2008 р. - 36,4%, або 3,1 відсоткових пункти менше в порівнянні з 2006 роком. Що стосується єдиного податку з фізичних осіб, то протягом досліджуваного періоду спостерігаються незначні коливання його питомої ваги. Так, якщо у 2006 р. його питома вага складала 32,0 %, у 2007 р. – 28,7% то у 2008 р. - 31,0%, або 1,0 відсоткових пункти менше в порівнянні з 2006 роком.

Не зважаючи на досить значний перелік місцевих податків і зборів, вони поки що не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Як правило їх питома вага складає лише 2-4% сукупних доходів. Так, у 2007 р. їх питома вага по Черкаській ДПІ складала 0,6 % то вже у 2008 р. – лише 0,5 %,що на 0,1 відсоткових пункти менше в порівнянні з 2006 роком.

Працівники ДПІ постійно проводять роботу з питань скорочення податкового боргу. Це є основним питанням роботи інспекції в умовах тотального невиконання плану надходжень коштів до бюджетів всіх рівнів. Слід відмітити, що станом на 1.01. 2004 року заборгованість до зведеного бюджету становила 241,3 тис. грн., з якої до державного бюджету 77,0 тис. грн., то уже станом на 1.01.2008 року заборгованість до зведеного бюджету склала 266,2 тис. грн., а до державного бюджету на 29,0 тис. грн.. менше.

3. Детально розглянуто етапи становлення системи місцевих податків в Україні. Її регламентування відбулося в 1993 р.: Декретом Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” було введено два податки та 14 зборів. Фактично до 2003 р. жодних змін в цю систему не внесено, хоч основні недоліки її функціонування вже виявили себе. Були лише спроби удосконалення, основною з яких можна назвати Указ Президента “Про місцеві податки і збори”, виданий у 1999 р. Основною причиною такого неуважного ставлення до системи місцевого оподаткування, на нашу думку, є незначні надходження від місцевих податків і зборів і, як наслідок, небажання вдосконалювати цю систему як місцевою, так і загальнодержавною владами.

4. Проаналізувавши стан надходження місцевих податків і зборів до зведеного бюджету України ми з’ясували, що доходи зведеного бюджету України формуються в основному за рахунок надходжень п’яти основних податків – податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, ПДВ, акцизного збору і податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (65,8% у 2003р. і 63,9% у 2008р.). При цьому якщо у 2002-2003 роках у структурі бюджетоутворюючих переважали непрямі податки, то у 2008 році співвідношення між ними змінилося на користь прямих податків. Щодо окремих податків, то більше чверті доходів зведеного бюджету в 2002 і 2003 роках формувалися за рахунок ПДВ. Його частка у 2002 році була найбільшою у доходах зведеного бюджету і становила – 25,8%. В наступні роки вона поступово зменшувалася, сягнувши в 2008 році 18,5%. Тенденцією до зменшення характеризувалася частка податку на прибуток підприємств у доходах бюджету. В 2008 році вона зросла на 0,2 відсоткових пункти порівняно з 2007 р. і становила 17,8%, однак не досягла рівня 2002 і 2003 років – 19,7 та 19,4 % відповідно. Натомість частка податку з доходів фізичних осіб постійно зростала, підвищившись від 12,4% у 2002 році до 18,0% у 2007 році. У 2008 році, у зв’язку із запровадженням єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб надходження від цього податку скоротилися на 6,99%, порівняно із 2007 роком, проте у 2005 році надходження зросли на 31,1% порівняно із 2008 роком.

5. Розглянувши структуру податкових надходжень, роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів зведеного бюджету Черкаської області нами було з’ясовано, що доходи зведеного бюджету Черкаської області формуються в основному за рахунок податку з доходів фізичних осіб, зборів за спеціальне використання природних ресурсів та податків на власність. Так, тенденцією до зменшення характеризується частка податку з доходів фізичних осіб. Порівняно із 2004 роком у 2008 році вона зменшилася на 11,3 відсоткових пункти або на 13,4%. Натомість частка податків на власність та ресурсних платежів постійно зростає, підвищившись відповідно від 2,5% і 5,7% у 2004 році до 4,1% і 10,3% у 2008. Частка місцевих податків і зборів у структурі податкових надходженнях зведеного бюджету Черкаської області зменшується з 3,0% у 2005 році до 2,3% - у 2008.

6. Важливим елементом удосконалення системи місцевих податків є відмова від неефективних податків і зборів. За п’ятнадцять років, які минули від прийняття Декрету “Про місцеві податки і збори”, виявилася необхідність скасування деяких з них, які не мають ні фіскального (іноді надходження від податків не перевищують витрат по стягненню), ні регулюючого значення. Тому вони й не використовуються місцевою владою. До таких ми відносимо збори за проведення кіно- та телезйомок, за участь у бігах на іподромі, за виграш на бігах, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, а також збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон. Це мінімальний перелік зборів, які необхідно скасувати в першу чергу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?