Дипломна робота «Плата за землю та її вплив на доходи зведеного бюджету на прикладі Любашівської ОДПІ Одеської області», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 18.09.2009 18:54 · від Darius · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Огляд літературних джерел з питань земельного оподаткування та нормативно – правове його забезпечення 5 1.1. Економічна природа земельного оподаткування 5 1.2. Нормативно – правове забезпечення земельного оподаткування 14 2. Загальна характеристика Любашівської об’єднаної державної податкової інспекції 22 3. Стан та перспективи механізму земельного оподаткування 31 3.1. Функції земельного оподаткування 31 3.2. Механізм обчислення земельного податку 42 3.3. Джерела сплати податку на землю 55 4. Місце земельного податку у податковій системі 65 4.1. Загальні принципи адміністрування плати за землю для юридичних та фізичних осіб 65 4.2. Загальні риси оподаткування земельним податком сільськогосподарських товаровиробників 68 4.3. Контроль ДПІ за справлянням земельного податку 80 5. Організація і планування заходів з охорони праці та ефективність їх використання на прикладі Любашівської ОДПІ Одеської області 90 Висновки та пропозиції 95 Список використаних літературних джерел 99 Додатки 105

Висновок

В Україні нині приділяється значна увага питанням справляння плати за землю, невід’ємною складовою частиною якої є земельний податок. Земельний податок є одним з найдавніших видів оподаткування, оскільки земля здавна вважались основною ознакою багатства, а тому однією з перших стала об’єктом оподаткування. Виникнення свого часу земельного податку обумовлено тими ж причинами, що й податків взагалі – необхідність утримання війська, інших державних інститутів. Проте сучасні мотиви запровадження земельного оподаткування значно відрізняються від середньовічних. У минулому кошти від земельного оподаткування “розчинялися” у відповідних бюджетах, не існувало поділу податків на загальні та спеціальні. Нині податковим законодавством визначена значна кількість об’єктів оподаткування, а тому перед запровадженням нового податку, законотворці визначають його призначення, пересвідчуються, чи не матиме місце подвійне оподаткування того чи іншого об’єкта, проектують місце нового податку в чинній системі оподаткування.

Розглянувши питання справляння плати за землю на прикладі ЛюбашівськоїОДПІ можна зробити такі висновки та пропозиції:

1.За досліджуваний період лише по шести податках податкова інспекція виконала план мобілізації коштів до бюджетів всіх рівнів. Найбільшу питому вагу займає податок за землю – 228,6%, плата за воду – 173,9 %, фіксований сільськогосподарський податок – 176,9 %, податок на додану вартість – 187,9%. До числа інших податків включено податок на доходи фізичних осіб. Виконання надходження по цьому податку склало 134,8%.

2. Найбільшу питому вагу в структурі перевірок, здійснених працівниками аудиту інспекції займають зустрічні перевірки. За п’ять років число таких перевірок склало 39,9 % від загальної кількості перевірок. Частка планових перевірок складає 12,0% загальної кількості перевірок або в середньому в рік 22 перевірки згідно з національним планом. Щорічно працівниками аудиту в середньому здійснюється до 69 перевірок РРО та 19 позапланових перевірок. В результаті проведених перевірок до бюджету донараховано в середньому за рік 726,3 тис. грн., в т ч оперативними перевірками – 75,2 тис. грн., зменшено збитків від податку на прибуток на суму 43,6 тис. грн.. в рік. По актах РРО в середньому за рік донарахування 23,6 тис. грн.

3. Функціонування земельного оподаткування у сільському господарстві характеризується певними особливостями. По-перше, головними функціями цього виду оподаткування в галузі є регулююча та стимулююча, в той час як фіскальна функція не є основною для цього виду платежів державі. По-друге, існування земельного оподаткування у сільському господарстві на сучасному етапі обумовлене економічною та фінансовою необхідністю. Перша визначається необхідністю функціонування в галузі специфічного засобу вирівнювання умов господарювання (вилучення рентних доходів) та регулювання земельних відносин (впливу на власників землі з метою управління державним земельним фондом). Друга переплітається з першою і пов’язана з потребою створення джерела коштів для фінансування цільових завдань, а саме – проведення землеохоронних заходів та забезпечення розвитку сільських територій. Тому Любашівською ОДПІ проводиться ціле направлена робота по справлянню цього податку.

4. Дані табл. 3.2 засвідчують, що на протязі досліджуваного періоду кількість зареєстрованих платників податку на землю із числа юридичних осію по інспекції зросла на 12. Кількість платників плати за землю по відношенню до загальної кількості платників в 2008 році склала 40,4 % або на 7,7 пункти менше по відношенню до 2004 року. Кількість юридичних осіб, що користуються пільгою при сплаті цього податку в 2008 році порівняно з 2004 роком скоротилося до 3 проти 5. Із числа фізичних осіб до сплати цього податку в 2004 році було залучено 10482 платників податку, а в 2008 році їх кількість скоротилася до 10228 осіб, або на 254 платника менше порівняно з 2004 роком. Щодо фізичних осіб, що користуються пільгою при сплаті цього податку, їх кількість зросла з 474 осіб у 2004 р. до 601 у 2008 р або в 1,3 рази.

5. За досліджуваний період з 2004 по 2008 рр. по Любашівській ОДПІ, як свідчить проведений аналіз, скорочується кількість боржників з податку на землю. Якщо їх розмір в 2004 році до загальної кількості платників цього податку складав 8,9% або 21 платник, то уже у 2008 році відповідно 6,0 % або 15 платників. Це свідчить про зростання ролі аналізу і контролю за справлянням цього податку.

6. Як свідчать дані, за досліджуваний період з 2004 по 2008 рр. по Любашівській ОДПІ найбільшу питому вагу в структурі зареєстрованих платників податку займають підприємства промисловості. На їх долю припадає в 2008 році 35,7 % всіх платників податку. Хоча в порівнянні з 2004 роком кількість платників у 2008 році від числа юридичних осіб по промисловості зменшилася на 10,0 пунктів.

7. Сільське господарство займає не значну питому вагу в структурі платників податку за землю. На долю цієї галузі припадає всього 2,8 % в 2008 році, що на 0,1 пункти менше порівняно з 2004 роком. Це ці підприємства, які не дотримуються параметрів платників фіксованого сільськогосподарського податку. Тобто сільськогосподарські підприємства в яких виробництво не сільськогосподарської продукції займає більше як 25 % всієї реалізованої продукції.

8. Розрахунки надходжень плати за землю за 2007 рік базувались на положеннях Закону України “Про плату за землю” з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. №783 „Про проведення індексації грошової оцінки земель”, Закону України “Про оренду землі” У 2008 році виконання плану надходжень податку за землю складає 156,9 % або на 49,2 пункти більше відповідно до 2004 року.

9. За аналізований період з 2004 по 2008 рр., платники податку за землю Любашівського району сплатили фінансові санкції. В 2008 році розмір фінансових штрафних санкцій при справлянні плати за землю становив для юридичних осіб 3279,4 грн., а для фізичних осіб – 1097,2 грн., або відповідно зросли порівняно з 2004 роком на 22,0 і 15,3 відсотків.

10. При порушенні норм податкового права правопорушник може бути притягнутий до адміністративної, кримінальної, дисциплінарної чи цивільно-правової відповідальності, також можуть бути застосовані санкції, передбачені фінансово-правовими нормами.

11. З метою покращення адміністрування податку за землю слід:

1. Запровадити в сільськогосподарських формування автоматизовану систему обробки економічної інформації.

2.Здійснювати більш дієвий контроль за нарахуванням та сплатою податку на землю, аналізуючи кількість юридичних та фізичних осіб0, які користуються пільгою при справлянні цього податку.

3. Залучати до сплати цього податку сільськогосподарські формування, які не дотримуються вимог оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?