Курсова робота «Підзаконні нормативно-правові акти в системі законодавстваУкраїни», 2009 рік

З предмету Право · додано 15.09.2009 21:07 · від Аня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Характеристика підзаконного нормативно-правового акту та місце в системі джерел права України. 1.1. Характеристика нормативно-правового акту, його види 6 1.2. Поняття та ознаки підзаконного нормативно правового акту 11 1.3. Співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів України 16 РОЗДІЛ 2. Класифікація підзаконних нормативно-правових актів. 2.1. Загальні підзаконні нормативно-правові акти 20 2.2. Відомчі, місцеві, локальні підзаконні нормативно-правові акти 28 Висновки 34 Список використаних джерел 36

Висновок

Основним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. На сьогодні питання визначення поняття "нормативно-правовий акт" на законодавчому рівні залишається відкритим. Користуючись одним із доктринальних визначень, запропонованим О.Ф. Скакун під нормативно-правовим актом розуміємо офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. З визначення випливають основні ознаки нормативно-правового акту. Головним критерієм поділу нормативно-правових актів є їхня юридична сила. Вони, відповідно, поділяються на закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Підзаконний нормативно-правовий акт — акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.

Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною чинністю. Юридична чинність підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів.

Єдиною для всіх актів загальною формулою підзаконності є формула «на підставі та на виконання закону». Отже завдання підзаконного нормативного акту слугувати у розвиток положень закону та з метою організації виконання закону.

До підзаконних актів належать різні за юридичною силою й характером норми. Існують різні види класифікації підзаконних нормативно-правових актів. Найпоширенішою класифікацією є поділ на загальні, відомчі, місцеві, локальні. До першої групи належать підзаконні акти, які видають державні органи загальної компетенції, серед них Постанови Верховної Ради, укази, розпорядження, універсали Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністерств та відомств.

Другу групу становлять відомчі нормативні акти приймають суб’єкти галузевої компетенції. Їхня дія поширюється на всі організації та на осіб, що входять до цього відомства, або на їхню окрему ланку. Вони унормовують питання внутрішнього значення певного відомства – міністерства, державного комітету, тощо.

Третю групу становлять місцеві підзаконні акти – компетенція територіальних суб’єктів правотворчості. Вони поширюються на осіб, що мешкають або перебувають на цій території. Ці акти стосуються питань місцевого життя в межах певної адміністративно-територіальної одиниці.

Завершує цю класифікацію локальний підзаконний акт – це норма, предметом якої є внутрішні відносини в межах якого-небудь підприємства, установи, організації. Основне призначення локальних нормативних актів — конкретизувати розпорядження закону стосовно умов діяльності відповідного колективу, не виходячи за рамки закону і не обмежуючи ініціативу виконавців, які діють у межах закону. Їх ще називають корпоративними нормативними актами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?