Курсова робота «Удосконалення організації управління сільськогосподарським підприємством на прикладі ДП «Елітне»», 2005 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 28.11.2006 13:27 · від Anton · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Діяльність підприємства як особливої форми економічної активності 1.1. Суб’єкти та об’єкти господарської діяльності в ринковій економіці. Характеристика організаційних форм підприємств. 1.2. Зміст діяльності підприємства. Фактори, що впливають на розвиток діяльності підприємства. 1.3. Формування дійового та результативного підходів у менедж-менті. Елементи управління: стратегія, цілі, склад персоналу, стиль керівництва. 1.4. Місце менеджера у зовнішньому середовищі підприємства. Розділ 2. Сучасний стан управління та оцінка ефективності господарської діяльності підприємства 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства. 2.2. Аналіз організаційної структури та системи управління на об’єкті дослідження, факторів, що впливають на їх формуван-ня. 2.3. Трудові взаємовідносини в сільськогосподарському підприємстві. 2.4. Засоби соціального регулювання на рівні підприємства. 2.5. Ризик у господарській діяльності. Організація та управління маркетинговою діяльністю. Розділ 3. Шляхи удосконалення управління підприємством у ринкових умовах господарювання 3.1. ВАТ «Елітне» - характерні особливості створення, функціону-вання, розвитку, основні переваги та недоліки. 3.2. Проектні організаційна структура та структура управління. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій згідно з розробленою системою. 3.3. Удосконалення організації управлінської праці на підприємстві 3.3.1. Нормування управлінської праці. 3.3.2. Розрахунок чисельності керівників і спеціалістів. 3.3.3. Визначення розміру посадових окладів керівників і спеціалістів. 3.4. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. 3.5. Конкурентоспроможність підприємства. Фактори успіху в конкурентній боротьбі. 3.6. Оцінка ефективності управління виробництвом. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Незважаючи на сприятливі кліматичні умови, вигідне економіко-географічне положення та інші позитивні фактори, сучасний стан АПК України продовжує характеризуватись стійкими тенденціями спаду сільськогосподарського виробництва, дестабілізацією фінансової системи, зниженням платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників, погіршенням забезпечення населення продовольчими товарами та послугами.

Криза, яка охопила сільське господарство України, значною мірою викликана неефективною системою управління на всіх рівнях господарювання. Система управління в більшості підприємницьких структур не пристосована до вимог ринкової економіки і не зорієнтована на стратегічний розвиток системи.

Актуальною на сьогодні постає проблема удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринкових перетворень економіки України.

Об’єктом досліджень було вибране дослідне господарство „Елітне” Харківського району Харківської області.

Пропонувалося реорганізувати дослідне, державне господарство У відкрите акціонерне товариство, зі всіма витікаючими з цього наслідками:

- змінилася організаційна структура, та структура управління на підприємстві;

- скоротилася чисельність робітників апарату управління;

- Запроваджена нова служба інформаційного забезпечення на чолі з головним диспетчером;

- відбулися зміни практично у всіх економічних показниках підприємства, і майже всі вони стали кращими, ніж до реорганізації.

Останні розрахунки свідчать, що на даному етапі підприємство працює ефективно, а що саме головне – став ефективніше працювати апарат управління, але для цього були застосовані відповідні стимули, головним з яких стало підвищення окладу, та надання деяким особам доплату за такими позиціями, як:

- сумісництво посад,

- за збільшення обсягу виконаної роботи,

- за науковий ступінь,

- за високу інтенсивність праці,

- за виконання особливо важливої роботи

Господарство має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки.

Оскільки господарство проходило процес реформування, то воно змінило організаційно-економічну структуру та ті землі, які були у нього до процесу реформування і на сьогоднішній день майже не орендує земель. Напрямок спеціалізації – виробництво насіння зернових, зернобобових і олійних культур високої репродукції.

На мою думку реформування даного підприємства призвело б до покращення ситуації як у господарстві, так і у агросфері в цілому. Необхідно щоб кожний керівник на місцях мав сміливість і мужність боротися за своє існування на ринку та у цій важкій конкурентній боротьбі, і один із засобів бути лідером – не боятися змін. Не просто змін, а саме обґрунтованих, взважених і направлених на добробут змін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення