Курсова робота «Методика викладання теми : «Ринкова економіка: сутність, значення та особливості»», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 12.09.2009 13:21 · від skiapn4ik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Педагогічні та економічні аспекти дослідження ринкової економіки. 1.1. Сутність методики викладання економіки 5 1.2. Роль та зміст ринкової економіки 11 1.3. Нормативна база економічної освіти 16 Розділ 2. Ринкова економіка та її еволюція. 2.1. Система показників, що характеризують ринкову економіку 26 2.2. Розрахунок показників ринкової економіки 32 2.3. Застосування сучасних технологій при проведенні розрахунку узагальнених показників 37 Розділ 3. Методика викладання теми : «Ринкова економіка: сутність, значення та особливості» 3.1. Організація навчального процесу з економіки в школі 43 3.2. Лекція як спосіб первинного подання матеріалу 56 3.3. Практичне заняття як форма навчального процесу 69 3.4. Контроль рівня знань в навчальному процесі 79 3.5. Застосування комп’ютерних технологій у викладанні теми : «Ринкова економіка: сутність, значення та особливості 88 Висновки 95 Використана література. Додатки.

Висновок

Економіка – суспільна наука, яку необхідно вивчати в школі з метою формування інтелектуально-розвинених суб’єктів економічних відносин. Але при викладанні слід враховувати такі факти як психологічні особливості учнів, зокрема старшокласників, специфіки курсу і кожної теми окремо.

Економічні знання необхідні всім: і тим, хто має власну справу, і тим, хто наймається на роботу, і тим, хто продає, і тим, хто купує. Без них не обійтись у сім'ї, у відносинах між людьми. Тому економічна освіта стала потребою сьогодення. Воно покликано сформувати у громадян України економічні знання, економічну культуру, діловитість, заповзятливість, вміння аналізувати економічну ситуацію та приймати обґрунтовані рішення.

Зараз робиться спроба запровадити у старших класах середньої загальноосвітньої школи курс "Основи економічних знань", для того, щоб сформувати у підростаючого покоління глибоке розуміння суті економічних процесів, які відбуваються в суспільстві. Тому що настане час, коли саме життя, ринковий відбір залишить серед підприємців не просто винахідливих та впевнених у собі новачків, а тих, хто володіє теоретичними та практичними знаннями.

Систематичний контроль знань і умінь учнів – одна з основних умов підвищення якості навчання. Учитель математики у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і т.д.), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби. Уміле володіння вчителем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для учнів повинен бути навчальним.

Ринкові перетворення, що відбуваються в Україні вже друге десятиріччя, вимагають від науковців та практиків глибокого теоретичного осмислення сутності явищ та виважених практичних дій. Це особливо необхідно враховувати, коли об’єкт дослідження та реального впливу виступає окремий суб’єкт ринку. Ринкова економіка, до якої Україна намагається дійти, вирішує фундаментальні проблеми економіки завдяки своїм внутрішнім механізмам. Тому засвоєння теми „Ринкова економіка: сутність значення та осбливості” потребує ефективного засвоєння.

В даній роботі розглянуті переваги та недоліки організації навчання економіки у школі. До позитивних моментів можна віднести:

- зв’язок знань із життям та практикою;

- розвиток пізнавального інтересу учнів та формування абстрактного мислення;

- виявлення у учнів зацікавленості до вивчення економіки;

- формування навичок інформаційного пошуку та самостійності мислення;

Також в роботі був запропонований свій варіант структурування теми „Ринкова економіка: сутність, значення та особливості ”. Згідно програмних вимог курсу на дану тему відводиться 2 години. Тому ми запропонували наступну структуру викладання теми „Як ринок вирішує основні проблеми економіки”:

1 урок – урок - лекція

2 урок - урок систематизації та узагальнення знань.

Взагалі комунікація відіграє чи не головну роль при ефективній роботі вчителя. І такі рекомендації, як індивідуальний підхід викладача до учня, здійснення в неформальних умовах спілкування, прояв емпатії до учнів будуть доцільними будь-якому викладачу, особливо молодому.

Викладач – це митець, що створює майбутнє, вкладаючи у юні голови доцільні знання, і формує світогляд та свідомість молодого покоління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?