Курсова робота «Рентабельність: показники та шляхи підвищення на підприємстві», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 12.09.2009 11:04 · від Anni · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.значення рентабельності в умовах самофінансування діяльності підприємств 1.1. Сутність категорії « рентабельність" 6 1.2. Значення показників рентабельності для підприємства 11 Висновок до І розділу 16 Розділ 2.аналіз та оцінка показників рентабельності на підприємстві (на прикладі ват "український науково-дослідний інститут полiграфiчної промисловості iм.т.г.шевченка") 2.1. Аналіз та оцінка динаміки показників рентабельності діяльності підприємства 18 2.2. Розрахунок впливу факторів на рентабельність власного капіталу підприємства 25 Висновок до ІІ розділу 31 Розділ 3. Визначення шляхів підвищення рентабельності підприємства 33 Висновок до ІІІ розділу 39 Висновки і пропозиції 42 Список використаних джерел 45 Додатки 47

Висновок

За результатами аналізу можна внести певні висновки і пропозиції:

1) По-перше, для одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати знаходяться в його розпорядженні ресурси, і в першу чергу воно повинно використовувати виявлений резерв по виробництву на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку.

2) Зниження собівартості також значно може збільшити одержувану підприємством прибуток. Як описувалося в попередньому пункті, одним з факторів зниження собівартості є збільшення обсягу продукції, що випускається. Іншими факторами є:

─ злагоджена робота всіх складових виробничого процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва);

─ оптимізація потокових процесів на підприємстві.

3) Немало важливим фактором одержання додаткового прибутку є оптимізація структури збуту. При проведенні даної оптимізації питома вага продукції, реалізованої по договірним, більш високих цінах, повинна збільшитися до свого максимального рівня, а в ідеалі - до 100%. Відповідно, частка продукції, реалізованої підприємством іншим організаціям по лінії взаємозаліків по більш низьких цінах повинна бути якнайнижче.

4)Покращення маркетингу, пов’язане з коригуванням стратегії і тактики маркетингу. Для підприємства це є дуже важливим аспектом діяльності. Адже на даному підприємстві маркетингу приділяється незначна увага, неефективно працює відділ маркетингу, внаслідок чого підприємство втрачає багато потенційних споживачів і ринків збуту продукції. Удосконалення роботи відділу маркетингу передбачає:

- виробляти тільки те, що безумовно буде купуватися, тому підприємству потрібно згрупувати свою продукції за ознакою рентабельності і зосередити свою увагу на тій продукції, яка є високорентабельною, також потрібно удосконалювати продукцію з середнім рівнем рентабельності, а низькорентабельну продукцію зняти з виробництва;

- організовувати виробничий процес так, щоб він був пристосований до швидкої переналадки;

- постійно вести наукові дослідження з аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів;

- приділяти більше уваги дизайну продукції, упаковці, а також рекламі. Адже реклама є дуже важливим засобом доведення інформації про підприємство, продукцію, яка ним виготовляється, до відома споживачів. І ця реклама повинна бути ефективною, тобто вона повинна сприяти існуванню зворотного зв’язку, який іде від споживача, на якого направлена інформація, до фірми-відправника інформації. Для ВАТ реклама є вагомим засобом, за допомогою якого підприємство зможе підвищити попит на свою продукцію, що призведе до збільшення обсягів продажу, прибутку і рентабельності. Бо та реклама, яка використовується підприємством, є не досить ефективною. ВАТ потрібно виділяти більше коштів на рекламу і розширювати її на телебачення, газети, журнали;

5) Підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності. Це можна досягнути за рахунок зниження собівартості, покращення дизайну, зовнішнього вигляду продукції.

6)Усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, пені, неустойок).

7)Чітке і своєчасне виконання угод з поставок продукції;

8)Підвищення оптових або інших відпускних цін на продукцію, але так, щоб ці ціни відповідали якості продукції.

Всі ці заходи в комплексі допоможуть підприємству зайняти конкурентну позицію і отримати максимальний прибуток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?