Курсова робота «Міжнародна організація управлінського обліку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 11.09.2009 19:24 · від parnisho · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Концептуальні положення управлінського обліку в зарубіжних країнах 5 1.1. Характеристика управлінських систем на міжнаціональному і національному рівнях 5 1.2. Історичні етапи становлення міжнародної системи управлінського обліку 10 1.3. Міжнародні стандарти і принципи обліку 14 Розділ 2. Основні аспекти управлінського обліку в міжнародній практиці 22 2.1. Визначення обліку та його користувачі в зарубіжних країнах 22 2.2. Характерні риси моделей управлінського обліку 27 2.3. Система рахунків управлінського обліку в міжнародній практиці 29 Розділ 3. Особливості міжнародної організації управлінського обліку в зарубіжних країнах 33 3.1. Побудова в міжнародних компаніях системи обліку 33 3.2. Фінансовий облік у розвинутих країнах. Гармонізація фінансового обліку 37 Висновки 41 Список використаної літератури 43

Висновок

Управлінський облік за рубежем є приватногосподарською справою, тому його організація і методологія регламентовані лише в межах компетенції окремого підприємства Загальним для усіх підприємств є тільки методологічні прийоми управлінською обліку, що стосується лише техніки управлінських записів, які полягають у грошовій оцінці господарських явищ; в записі господарських операцій (методом подвійного запису) і балансовому узагальненні поточних звітних даних в кінці звітного періоду. Кожне зарубіжне підприємство - самостійна господарська одиниця, яка сама спостерігає, відображає і контролює рух свого капіталу, господарські процеси і розрахунково-кредитні відносини з іншими підприємствами.

Принцип ефективності управління зумовив (обумовив) необхідність появи управлінського обліку. Управлінський облік сформувався у США паралельно з традиційним бухгалтерським обліком у середині XX століття і відбивав відносини у самому підприємстві. Появу управлінськогообліку пояснюють тим, що традиційні методи виробничого (калькуляційного) обліку не відповідали вимогам управління. В передових країнах Заходу управлінський облік як окрема галузь теоретичних і практичних знань з'явився у 50-ті роки, однак великого поширення набув у 60 - 70-х роках як альтернатива фінансового обліку (financial accouting), хоч окремі положення його концепції і методик зародилися ще на початку XX століття. На перших етапах розвитку управлінський облік називався калькуляційним, потім виробничим, і поступово методи та прийоми виробничого обліку стали наближатися до обліку, який нині називається управлінським. Тобто поступово в різних країнах термін "виробничий облік" був замінений на "управлінський облік". Однак це була не просто зміна термінології, але й велика організаційна та методологічна перебудова системи бухгалтерського обліку. Це сприяло поділу його на дві галузі: фінансовий і управлінський облік.

В цей час на підприємствах почали створюватися дві бухгалтерії - фінансова і управлінська, кожна з яких мала свою мету (цілі), завдання і функції. Передумовою до поділу (розділу, роз'єднання) було також створення калькуляційної бухгалтерії.

В подальшому розвиток і вдосконалення управлінського обліку проходило в рамках (межах) національних систем бухгалерського обліку різних країн. Розвиток західного обліку характеризується загальними тенденціями і специфічними рисами.

Концепції управлінського обліку закріплені міжнародними нормативами фінансового й управлінського обліку в лютому 1989 р. Нормативи видані Комітетом управлінського і фінансового обліку Міжнародної Федерації бухгалтерів з метою сприяння розвитку і використанню управлінського обліку в практиці різних країн. У зв'язку з цим виникла необхідність проведення глибоких досліджень економічної природи, сутності та змісту управлінського обліку в умовах переходу до ринку, його фундаментальних теоретичних основ, а також визначення місця управлінського обліку в інформаційній базі управління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?