Курсова робота «Порядок прийняття рішень стосовно ціноутворення», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.09.2009 13:10 · від оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичний розділ 5 1.1. Види ринків і еластичність ціни 5 1.2. Економічна модель ціноутворення 9 1.3. Характеристика методів ціноутворення 13 Розділ 2. Перспективи розвитку управлінського обліку 20 Розділ 3. Розрахункова частина 33 Висновки і пропозиції 66 Список використаних джерел 69 Додатки 70

Висновок

Інтеграція економіки України до світової системи планування неможлива без застосування в системі обліку міжнародних стандартів та методів, які стають природною складовою національного бухгалтерського (управлінського) обліку.

Облік є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності.

Сьогодні, коли в Україні здійснюється планомірний курс на удосконалення управлінського обліку і його системи в цілому, зростає роль спеціалістів бухгалтерів-аналітиків, а тому слід постійно покращувати їх підготовку. Такий спеціаліст повинен сприяти ефективному господарюванню, вміти швидко і безпомилково орієнтуватися в різних економічних ситуаціях, розуміти ринкові відносини та їх тенденції.

Кожен, хто вивчає бухгалтерський облік повинен мати уявлення про управлінський облік як механізм управління бізнесом, орієнтований на отримання прибутку і досягнення цілей на ринку товарів і послуг, розуміти відмінність та схожість управлінського та фінансового обліку.

Сьогодні українським підприємствам надається самостійність в розробці власних виробничих програм і соціального розвитку, у визначенні стратегії цінової політики, отже суттєво зростає відповідальність керівників за управлінські рішення, які вони приймають. Для прийняття оперативних ефективних рішень керівникам необхідна вірогідна інформація як про виробничий, так і про фінансовий стан підприємства. Іншими словами бухгалтерський та управлінський обліки покликані забезпечити певних осіб інформацією, необхідною для прийняття правильних рішень. Без рекомендацій щодо досконального обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), без пошуку найбільш раціональних методів та прийомів обліку та калькулювання, без визначення досвіду і прогресивних думок з цих найважливіших питань, практично неможливо організувати управлінський облік, нагальна потреба в якому продиктована наявністю конкуренції та комерційної таємниці.

В умовах ринкової економіки значно складніше став процес управління підприємством, у зв’язку з наданими для останнього повної господарської та фінансової самостійності.

Ринкові відносини постійно висувають нові вимоги до управлінського обліку виробничої діяльності. Можна виділити два підходи до вирішення проблеми розвитку обліку.

На базі обліку повних витрат створені системи: облік відносних індиві-дуальних витрат; облік витрат по факторах виробництва; функціональний облік витрат; структурний облік витрат; облік витрат, що постійно розподіляються.

Перший підхід орієнтований на удосконалення калькуляції і системи контролю за витратами по кожному виду продукції, робіт. Послуг. Він характеризується поділом всіх витрат на прямі і непрямі. Системи обліку передбачають відображення повних витрат.

Другий підхід спрямований на удосконалення системи управління, методики прийняття управлінських рішень в залежності від кон’єктури ринку та інших зовнішніх факторів. Він характеризується поділом витрат на змінні і постійні. Системи обліку витрат передбачають відображення залежності витрат обсягу і структури випущеної готової продукції на підставі обліку часткових витрат. Перший підхід орієнтований на виробництво, другий на ринок.

Облік дає інформацію про необхідність витрат, пов’язаних із застосуванням тих або інших управлінських рішень по накопиченню ресурсів, ступеню їх використання, по зміні обсягів виробництва, асортименту продукції, по підготовці та експлуатації устаткування та інших виробничих факторів.

Жодне підприємство не може знаходитися в стані стійкої рівноваги.

Якщо підприємство не розвивається, то воно гине. Практика показала, що з усіх новостворених фірм через п’ять років виживає менше одної шостої її частини.

Серйозний менеджер повинен постійно приділяти увагу деталям, уникати як правило, достатньо ризикованих рішень, поглиблено аналізувати сприятливі можливості та чітко підтримувати баланс різних факторів, що впливають на діяльність підприємства.

Існує зовсім небагато фірм, які можуть ефективно протистояти ринковим або економічним факторам. Тільки досить великі підприємства можуть здійснювати істотний вплив на ринки, але сьогодні таких підприємств небагато.

Отже, виконавши дану курсову роботу, для себе я отримала багато, чого позитивного. По-перше отримала теоретичні знання з даної теми, а по-друге змогла скористуватися ними при виконанні практичних завдань та задач.

А ще я зрозуміла, що управлінський облік дуже важливий для будь-якого підприємства, з будь-яким видом діяльності чи це сільське господарство, чи це промисловість, торгівля чи виробництво, або будь-які інші. Але нажаль у нашій країні, більшість підприємств не має у штаті бухгалтера-аналітика, а звичайному бухгалтеру немає на це часу або керівників підприємства це не цікавить.

Чомусь існує думка, що малим або середнім підприємствам не потрібно вдаватися у такі подробиці розрахунку собівартості продукції(робіт, послуг) і легше застосовувати певний якийсь коефіцієнт для націнки на матеріали для виробництва. Але я вважаю це не правильним, тому що так ніколи не дізнаєшся, як працює підприємство у прибуток чи збиток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення