Курсова робота «Поняття трудового договору, порядок його укладання», 2007 рік

З предмету Право · додано 07.09.2009 23:02 · від syrri · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальні засади 5 1.1. Поняття трудового договору 7 1.2. Сторони трудового договору 9 1.3. Зміст трудового договору (умови) 14 1.4. Форма трудового договору 19 2. Порядок укладання окремих видів трудових договорів 21 2.1. Контракт 26 2.2. Трудовий договір із сумісником 31 3. Особливості укладання договору з іноземцями 34 Висновки та пропозиції 38 Список використаної літератури 42

Висновок

Загалом, підсумовуючи усе викладене, слід зазначити, що трудовий договір необхідно розглядати принаймні в трьох ракурсах:

• як юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин;

• як елемент трудового правовідношення, що розкриває свій конкретно-юридичний зміст у взаємних правах і обов’язках його сторін;

• як самостійний правовий інститут трудового права.

Як і будь-яка інша подібна правова інституція, трудовий договір має свої притаманні лише йому юридичні ознаки, які відрізняють його від подібних категорій та допомагають більш повно дослідити свій конкретний зміст.

Зважаючи на те, що переважна більшість громадян в Україні реалізує своє конституційне право на працю шляхом укладення трудового договору як наймані працівники, можна констатувати, що трудовий договір, як форма реалізації права громадян на працю, на сьогоднішній день є основною формою реалізації права громадян на працю.

Поняття трудового договору можна розглядати в різних взаємозалежних аспектах: як форму реалізації конституційного права громадянина на працю; як підставу виникнення та існування у часі трудових правовідносин; як інститут трудового права, що поєднує норми, які регулюють прийняття громадян на роботу, їх переведення, звільнення.

Враховуючи норми ст.21 КЗпП, трудовий договір можна визначити, як угоду між найманим працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець – виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

У сучасний період становлення ринкових відносин в Україні нові умови зумовили нові тенденції в трудовому договори намітилося два напрями.

Перший. Форма і зміст трудового договору багато в чому видходять від жорстких адміністративних конструкцій, і він стає "гнучкішим" і нестабільнішим. Поява ринку праці, зростання числа безробітних - претендентів на вільні робочі місця, зупинка, банкрутство багатьох підприємств істотно змінили соціальне становище роботодавця і працівника. Роботодавець став значно сильнішим і багато в чому "командує парадом". Це виявляється в тому, що роботодавець часто нехтує нормами трудового права і диктує найманому працівнику свої "правила гри" - своє трудове право. Це стосується: встановлення кола обов'язків, які взагалі не збігаються із затвердженими у централізованому порядку кваліфікаційними характеристиками щодо конкретної посади; застосування додаткових методів підбору і оцінки кадрів, вимоги надання даних про працівника, що носять дискримінаційний характер; укладення з працівниками термінових трудових договорів (контрактів) у випадках, не передбачених законодавством; встановлення неповного робочого часу, надання відпусток без збереження заробітної плати, на які працівники вимушено погоджуються; заниження розцінки в оплаті праці; порушення термінів виплати зарплати; приховування реальної зарплати, в зв'язку з чим знижуються розміри відрахувань до страхових фондів соціального забезпечення. Такі дії роботодавця суперечать встановленим юридичним нормам.

Другий. Трудовий договір "вислизає" в "тіньову економіку". Значна частина трудових відносин здійснюється взагалі без їх юридичного оформлення, що характеризується неконтрольованим розширенням прав роботодавців і обмеженням трудових прав працівників. В умовах економічної кризи працівники вимушені приймати кабальні умови роботодавця, забуваючи при цьому, що вони залишаються в таких випадках позбавленими всіх соціальних гарантій, передбачених законодавством - права на щорічну відпустку, на соціальні й навчальні відпустки, на виплату соціальної допомоги у випадку тимчасової непрацездатності, на відшкодування шкоди, заподіяної працівнику при виконанні трудових обов'язків, на охорону праці й безпеку в трудових відносинах, на трудовий стаж. Останнє особливо важливе, оскільки в процесі реформи соціального забезпечення трудовий стаж трансформується в страховий стаж, і для нарахування трудової пенсії необхідно буде представляти дані про сплату страхових внесків.

Неформалізований трудовий договір став одним з основних засобів існування "тіньової" економіки, яка в останні роки набула глобальних розмірів і стала стихійним лихом для України. Економічне примушення, юридична безграмотність населення, низький соціальний авторитет судової влади, формальний характер діяльності профспілок як основних представників і захисників інтересів працівників - створюють умови для процвітання "тіньової" економіки. А її головний "виконавець" - найманий працівник - залишається беззахисним в умовах ринкової стихії.

Одними юридичними засобами цю проблему не вирішити. Юридичні гарантії діють лише в загальній системі економічних, політичних і соціальних гарантій. Лише нормально функціонуюча економіка, реальна діяльність підприємств, наявність реальних робочих місць здатні кардинально змінити ситуацію.

Отже, трудовий договір – це угода, яка визначає взаємні права та обов’язки сторін договору, а сукупність цих прав та обов’язків сторін складає зміст трудового договору. Основна частина таких умов, прав і обов’язків регулюється законодавством про працю у централізованому порядку, колективним договором, і не може змінюватися за згодою сторін. Інша частина умов трудового договору, яка не урегульована законодавством про працю та колективним договором, виробляється угодою сторін.

Хоча трудове законодавство і удосконалюється постійно, але є дуже багато неточностей з приводу укладання трудових договорів. Трудовий договір – це волевиявлення працівника працювати, та воно найчастіше у своїх суттєвих умовах багато в чому залежить від роботодавця. На мою думку трудове законодавство створюється для працівника, для захисту його інтересів і прав, він повинен нести певні трудові обов’язки, але найчастіше не виконує свої обов’язки саме роботодавець.

Отже, трудовий договір покликаний захищати конституційне право кожного з нас на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?