Дипломна робота «Стратегія антикризового управління підприємством», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 07.09.2009 23:06 · від CherryMan · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні підходи до визначення стратегії антикризового управління підприємством 1.1. Сутність кризового стану підприємства, його види та характеристика 7 1.2. Чинники, що призводять до кризового стану підприємства. 17 1.3. Місце та роль антикризового управління в системі управління підприємством 22 1.4. Економічна сутність фінансової стратегії та її місце в реалізації антикризового управління підприємством 31 Розділ 2. Дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ват „азовкабель”: 2.1. Загальний аналіз фінансового стану ВАТ „Азовкабель” 42 2.2. Оцінка фінансової стійкості підприємства 61 2.3. Визначення типу кризи та прогнозування банкрутства 69 Розділ 3. Формування стратегії по виведенню підприємства з кризового стану: 3.1. Модель прогнозу рентабельності основних виробничих фондів підприємства 78 3.2. Вибір фінансової стратегії 86 3.3. Оцінка фінансового потенціалу ВАТ «Азовкабель» та формування стійких переваг 94 3.4. Реалізація стратегії антикризового управління на ВАТ «Азовкабель» 102 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

У дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоноване нове вирішення наукової задачі, що виявляється в обгрунтуванні та впровадженні нових методів та підходів до удосконалення стратегії антикризового управління підприємством.

Основні висновки роботи полягають в наступному:

1. Фінансова криза підприємства являє собою одну з найбільш серйозних форм порушення його фінансової рівноваги, що відображає собою циклічно виникаючі на протязі його життєвого циклу під дією різноманітних факторів протиріччя між фактичним станом фінансового потенціалу підприємства і необхідним об’ємом фінансових потреб, що несе в собі найбільш небезпечні загрози функціонуванню господарюючого суб‘єкта. Причинами кризи на підприємстві можуть бути різноманітні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. Але, незважаючи на різноманітність факторів, які можуть привести підприємство до кризи, в більшості випадків основною причиною цьому є неефективний менеджмент.

2. Попередження та полегшення наслідків кризи є однією із найголовніших цілей будь-якого підприємства. Стратегія антикризового управління являє собою частину загальної стратегії підприємства, що заключається в розробці системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства і включенні механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його вихід із кризового стану. Особливо важливим цей аспект управління вбачаємо для українських підприємств, що постійно знаходяться в стані невизначеності і ризику. Фінансова стратегія – сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і ефективних шляхів її досягнення. Формування фінансової стратегії в умовах кризи – надзвичайно складне і важливе завдання. Воно потребує значних фінансових та людських затрат, особливо за умови браку часу.

3. За 2006 рік ВАТ „Азовкабель” значно погіршило стан та структуру власних засобів, катастрофічно зросли об‘єми збитків і відбулося загальне зниження майже всіх кількісних та якісних показників діяльності. Воно перебуває у кризовому стані, неплато- і некредитоспроможне. Дані аналізу свідчать про високу ймовірність банкрутства ВАТ „Азовкабель” у найближчих періодах. Підприємству потрібна кардинальна зміна поточних тенденцій розвитку, оскільки наявні тенденції є негативними, основні показники мають від’ємні тренди. Загроза неплатоспроможності та банкрутства досить висока. Для поліпшення фінансової стійкості підприємство потребує капіталовкладень та інвестицій.

4. Якщо підприємством не буде виконано ніяких антикризових заходів, то значення рентабельності основних фондів у 2007 році складе -14,1%. Виникає потреба у заходах щодо підвищення рентабельності. Основним негативним фактором впливу на рентабельність основних виробничих фондів є прибуток підприємства. Згідно програми вибору фінансової стратегії, підприємство має реальну загрозу подальшого погіршення фінансового та господарського стану. З огляду на таку загрозу нами запропоновано ряд тактичних та стратегічних заходів щодо оптимізації управління грошовими потоками та гармонізації їх. Це дозволить вивільнити додаткові грошові кошти, покращити структуру балансу та платоспроможність підприємства, а також у більш повному обсязі профінансувати антикризові заходи.

5. Фінансова підсистема обслуговує інші системи, як кровоносна система організму підприємства. Саме фінансова складова загального потенціалу підприємства відповідальна за спроможність підприємства вкладати кошти у розробку нових товарів (послуг), розвивати нові напрями діяльності, освоювати нові ринки збуту шляхом демпінгу тощо. Для цього підприємству необхідно сформувати стійкі фінансові переваги. На етапі антикризового управління, на нашу думку ВАТ «Азовкабель» слід концентруватись на формуванні таких стійких фінансових переваг, як управління стійкістю і платоспроможністю (тактичні переваги), а також формуванню стратегії управління фінансовою діяльністю. Вважаємо за необхідне покласти саме ці стійкі переваги в основу фінансової стратегії підприємства на наступні декілька років.

6. Для ВАТ „Азовкабель” основними складовими фінансової стратегії на наступні періоди має бути: покращення структури майна підприємства, виведення з його складу неприбуткових активів (консервація, реалізація або списання „зайвих” активів; перегляд структури запасів та політики управління ними; пошук більш доступних та дешевих ресурсів, що будуть поставлятися на більш вигідних умовах; формування стійких фінансових переваг, що забезпечать можливості для наступного розвитку та зростання; аналіз збутової політики підприємства; розробка нових конкурентоздатних видів продукції; перегляд стану та структури власного капіталу, зокрема використання резервів та іншого додаткового капіталу для фінансування поточної діяльності; покращення використання залучених коштів, підвищення швидкості їх обертання; оцінка можливості факторингу (перепродажі дебіторської заборгованості); перевірка стану управління на підприємстві.

Стратегія антикризового управління на відміну від стратегії діяльності підприємства в звичайних умовах не може бути орієнтована на розвиток в довгостроковому періоді. Основними завданнями цього виду планування є забезпечення виживання фірми в даний час, недопущення неплатоспроможності та банкрутства. Тому і методи та прийоми, запропоновані для використання можуть значно відрізнятися від звичайних, а часто бути навіть неприйнятними для стратегії нормальної діяльності підприємства. Однак лише такими методами та прийомами можливо перебороти кризові явища, і, втративши частину майбутніх прибутків, зберегти прибутковість підприємства в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення